Mineralna đubriva

Čime se bavimo

Proizvodimo različite formulacije kompleksnih mineralnih đubriva najvišeg kvaliteta

Zemljište kao supstrat gajenja biljaka predstavlja najveću hemijsku industriju na svetu. Pravilan rast i razvoj biljaka zahteva uravnoteženi balans hranljivih elemenata koji se nalaze u zemljištu. Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka odlikuje visoka koncentracija hranljivih materija, ujednačena granulacija i visoka vodorastvorljivost u zemljištu.

Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka proizvode se u okviru dva proizvodna kompleksa – Elixir Zorka i Elixir Prahovo. Prilikom projektovanja fabrika primenjena su najmodernija tehnološka rešenja. Fabrike u potpunosti ispunjavaju domaće i evropske standarde kvaliteta kao i najzahtevnije evropske ekološke normative. Ugrađena oprema i tehnologija su u skladu sa BAT zahtevima za proizvodnju NPK đubriva, a proizvodni procesi su usklađeni sa HAZOP sistemom analize.

Visok kvalitet proizvoda i odlična logistička povezanost sa celim svetom, omogućule su da se mineralna đubriva Elixir Zorka nađu u više od 85 zemalja na svim kontinentima. Kapaciteti kompleksa za proizvodnju su 1mil/tona godišnje, a više od 70% proizvodnje namenjeno je izvozu.

Zašto je Elixir Zorka globalno prepoznat brend

Svi hranljivi elementi

Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka sadrže sve potrebne makroelemente i mikroelemente za pravilan razvoj biljaka.

Savremena tehnologija

Naše fabrike poseduju najmodernija postrojenja za proizvodnju kompleksnih mineralnih đubriva i u skladu su sa EU standardima.

Efikasan transport

U sklopu kompleksa nalaze se luke (reke Sava i Dunav) i železnički koloseci koji su povezani sa magistralnim putevima.

Vrste mineralnih đubriva Elixir Zorka

Elixir Basic

Primenom formulacija iz BASIC linije omogućavate gajenim biljkama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje, ostvaruju veće, stabilnije prinose i obezbeđuju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

NPK 8:15:15NPK 6:12:24NPK 5:20:10NP 16:20NP 5:30NPK 6:24:12NPK 5:15:15NPK 7:20:30PK 20:30NPK 7:21:21NP 10:20NPK 15:15:15NPK 16:16:16

Elixir Premium

Mikroelementi kojima je posebno obogaćena linija PREMIUM, su visoko vodorastvorljivi i lako dostupni biljkama. Primenom ovih formulacija dodatno utičete na pravilan rast i razvoj biljaka, zahvaljujući primarnim i sekundarnim makroelementima.

AmoSulfanNutriVeg NPK 10:10:20NutriMAP NP 10:40

Elixir Supreme

Ono što SUPREME liniju proizvoda čini posebnom, jeste kalijum (K) koji se u većini formulacija nalazi u sulfatnoj formi (SOP). Ova proizvodna linija obogaćena je pažljivo odabranim mikroelementima i najbolje je rešenje za specifične biljne kulture i za sve tipove zemljišta.

NPK 12:11:18NPK 12:12:17PK 15:30NPK 16:27:7

Elixir Micro Gran

Mikrogranulisana startna đubriva Elixir Zorka, imaju dobro izbalansiran odnos hranljivih materija: primarnih, sekundarnih i esencijalnih mikroelemenata, koji stimulišu rast biljaka u početnim fazama razvoja i doprinose boljem ukorenjavanju biljke.

NutriBOOST NP 10:45SuperStart NP 10:35

Izvozimo u više od 85 država

Prisustvo na svim kontinentima

Mineralna đubriva Elixir Zorka se dugi niz godina uspešno plasiraju širom sveta, na svim kontinentima. Dugogodišnje iskustvo i kvalitet proizvoda prepoznati su od strane najvećih svetskih proizvođača poljoprivrednih proizvoda.

Svi potrebni makro i mikroelementi su u sastavu Elixir Zorka mineralnih đubriva

7 N Azot
15 P Fosfor
19 K Kalijum
20 Ca Kalcijum
12 Mg Magnezijum
16 S Sumpor
5 B Bor
29 Cu Bakar
25 Mn Mangan
26 Fe Gvožđe
20 Zn Cink

Preporuke đubrenja različitih kultura

Pogledajte savete agronoma vezano za primenu Elixir Zorka mineralnih đubriva.

Pšenica

Iskustva u ratarskoj proizvodnji su pokazala da se dobri rezultati u proizvodnji strnih žita postižu primenom NP i NPK formulacija sa naglašenim fosforom (P)

Kukuruz

Proizvodni asortiman fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija koje svojim odnosom hranivih elemenata odgovaraju zahtevima proizvodnje kukuruza

Suncokret

Suncokret spada u kaliofilne biljke, pa bi u tehnologiju proizvodnje trebalo uvrstiti neku od formulacija koja imaju izraženiji udeo kalijuma (K)

Soja

Za uspešnu proizvodnju soje veoma je bitno adekvatno bilansiranje hraniva u zemljištu, gde se bez odgovarajuće primene kompleksnih mineralnih đubriva ne mogu očekivati stabilni i visoki prinosi

Šećerna repa

Šećerna repa spada u kaliofilne biljke i veliki je potrošač hraniva. U praksi se upotrebljavaju razne NPK formulacije sa povećanim udelom kalijuma (K) ili PK formulacije sa određenim odnosom fosfora (P) i kalijuma (K)

Uljana repica

Jedan od osnovnih preduslova za postizanje stabilnih i visokih prinosa uljane repice je izbalansirana ishrana mineralnim đubrivima sa akcentom na azot (N) u fazama od početnog prolećnog porasta pa do cvetanja

Duvan

Osnov za pravilnu ishranu duvana jeste analiza zemljišta. Upotreba mineralnih đubriva sa optimalnim sadržajem fosofora (P) i naglašenim sadržajem kalijuma (K) u obliku sulfata su pokazala odlične rezultate

Pasulj

Biljkama pasulja je azot iz zemljišta, odnosno iz đubriva potreban u početku vegetacije dok se na korenu ne formiraju kvržice. Takođe, veoma je značajno prisustvo fosfora (P) i kalijuma (K) koje se najintezivnije usvajaju u fazi cvetanja

Krompir

Za uspešnu proizvodnju krompira veoma je bitan balans mineralnih hraniva u zemljištu. Visoke prinose nije moguće postići na parcelama gde nedostaju određeni mineralni elementi

Luk

Sa aspekta iznošenja hraniva kod luka najveće potrebe jesu u kalijumu (K) i azotu (N), a nešto manje u fosforu (P), stoga prema tome treba i birati formulacije koje imaju akcenat na kalijumu (K) i koje sadrže sumpor (S)

Beli luk

Intenzivna proizvodnja i dobri prinosi belog luka zahtevaju pravovremeno i kvalitetno izvođenje svih agrotehničkih mera. Potrebe belog luka u hranivima najviše su vezane za azot (N) i kalijum (K) i nešto manje za fosfor (P)

Lubenica

Izraženi zahtevi za kalijumom (K) određuju i izbor formulacije koje treba primenjivati u proizvodnji lubenica

Šargarepa

U početnim fazama troši manje količine hraniva da bi se ista intenzivirala u kasnijim fazama rasta i razvića. Prinosom ova biljna vrsta najviše usvaja kalijum (K) i azot (N), dok su potrebe za fosforom (P) manje

Paradajz

Paradajz kao i većina povrtarskih kultura, od svih makroelemenata najviše zahteva kalijum (K). Njegova potrošnja je najintezivnija u vreme intenzivnog porasta biljke, cvetanja, zametanja i razvoja ploda

Paprika

Paprika kao povrtarska biljna vrsta od svih makroelemenata najviše zahteva kalijum (K). Njegova potrošnja je najintezivnija u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda

Cvekla

Akcenat u potrebama je svakako na kalijumu (K) i azotu (N) koji su važni za kvalitet i prinos korena. Dok su potrebe za fosforom (P) nešto manje, ali i te kako važne za pravilan razvoj korena

Kupus

Kupus ima visoke zahteve za hranivima s obzirom na veliku količinu vegetativne mase i prinose koje ostvaruje. Pored azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) veliku ulogu u metabolizmu ima i sumpor (S)

Patlidžan

Pored azota (N), kalijum (K) predstavlja drugi ključni element u proizvodnji ove povrtarske vrste, jer utiče na transport ugljenih hidrata i povećava toleranciju patlidžana na stresne uslove spoljašnje sredine

Krastavac

Azot (N) je element koji svakako ima dominantan uticaj na prinos krastavca, ali prisustvo dovoljnih količina pre svega fosfora (P) i kalijuma (K) je neophodno za odvijanje ključnih fizioloških procesa koji utiču na krajnji prinos i kvalitet

Jabuka

U đubrenju mladih zasada važno je da se obezbedi harmonična ishrana, kako bi se biljke pravilno razvijale i rasle do punog plodonošenja, a poseban akcenat u ovim ranim fazama treba dati azotu (N)

Malina

Malina je kaliofilna biljka koja zahteva najviše kalijuma (K) u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda. Zbog toga malinjake u rodu je potrebno đubriti svake godine sa NPK đubrivima koja imaju akcenat na kalijumu (K)

Jagoda

Jagoda kao i malina zahteva najviše kalijuma (K) u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda te ju je potrebno đubriti sa formulacijama koje imaju naglašen upravo ovaj element

Borovnica

Tokom perioda eksploatacije borovnica zahteva primenu mineralnih đubriva sa naglaskom na kalijumu (K). Činjenica da borovnica spada u grupu biljaka osetljivih na hlor (Cl), ukazuje na potrebu korišćenja kalijuma u sulfatnom obliku

Višnja

U fazi pre podizanja zasada višnje treba uneti kalijum (K) i fosfor (P) u dovoljnim količinama na bazi agrohemijskih analiza. Dok primenom osnovnih đubriva u punom rodu održavamo njihov sadržaj hraniva u zemljištu

Vinova loza

Vinova loza spada u red “kaliofilnih biljaka”, to su biljke koje imaju izražene potrebe za kalijumom (K) kao jednim od osnovnih elemenata

Mineralna đubriva od fabrike do krajnjih potrošača

Elixir Prahovo

Elixir Prahovo

Elixir Prahovo ima tradiciju dugu više od 60 godina u proizvodnji hemijskih proizvoda. Nakon privatizacije 2012. i modernizacije svih postrojenja i infrastrukture, proizvodnja fosforne kiseline je pokrenuta 2013, a mineralnih đubriva 2017. Rekonstruisana fabrika aluminijum fluorida je počela sa radom 2021.

Elixir Zorka

Elixir Zorka je sinonim za proizvodnju mineralnih đubriva u regionu sa tradicijom dužom od 80 godina. Nakon što je izgrađena nova fabrika 2013, Zorka u svojoj ponudi ima paletu NP, PK i NPK mineralnih đubriva najvišeg kvaliteta.

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.