PK 20:30

Kompleksno, čvrsto, mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora (P) i kalijuma (K), upotpunjeno prisustvom kalcijuma (Ca)

Đubrivo PK 20:30 + 6% Ca je pogodno za gajenje svih biljnih vrsta, a naročito onih sa naglašenim potrebama za fosforom i kalijumom.

Fosforna komponenta je 90% vodorastvorljiva i odmah dostupna biljkama.

Visoka vodorastvorljivost i brzo oslobađanje hranljivih elemenata pružaju mogućnost primene ovog đubriva kako u jesenjem tako i u prolećnom periodu pred ili uz setvu ili sadnju.

Odlično rešenje za ishranu različitih biljnih vrsta, a pogotovu onih sa povećanim zahtevima za fosforom (P) i kalijumom (K), kao i na svim tipovima zemljišta sa srednjim i niskim sadržajem ovih elemenata.

Šta sadrži
PK 20:30?

Svaka granula se odlikuje izbalansiranim odnosom hranljivih elemenata.

FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 18%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 30%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 6%

Primenom formulacije PK 20:30 + 6% Ca omogućavate gajenim biljkama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva

Zašto primeniti PK 20:30?

  • Visoka vodorastvorljivost fosfora (P) – 90%
  • Povećan udeo kalcijuma (Ca) ostvaruje uticaj na mehaničku čvrstoću biljaka, na kretanje asimilata i transformaciju ugljenih hidrata
  • Doprinosi postizanju visokih, stabilnih i kvalitetnih prinosa
  • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima
  • Mogućnost istovremene aplikacije sa setvom ili sadnjom

Preporučena primena
PK 20:30

Biljna vrstakg/ha*
Šećerna repa400-600
Suncokret200-300
Pšenica200-350
Kukuruz200-400
Soja150-300
Uljana repica200-400
Voće300-600
Povrće350-700
Preporučene količine uslovljene su načinom proizvodnje, rezultatima agrohemijskih analiza i tipom zemljišta, planiranim prinosima i potrebama biljnih vrsta, klimatskim uslovima…

Resurs centar PK 20:30

Elixir Zorka mineralna đubriva

Dobitna formulacija PK 20:30

Webinar – Tehnologija đubrenja šećerne repe

Zahteva primenu vrhunske tehnologije, gaje je samo profesionalni ratari

Webinar – Tehnologija đubrenja krompira

Krompir svojim korenovim sistemom i krtolama ostavlja rastresito zemljište i čisto od korova, tako da je veoma dobar preduslov za mnoge kulture

Webinar – Tehnologija đubrenja paradajza

Paradajz je višegodišnja biljka u njegovom prirodnom staništu, ali se gaji kao jednogodišnja

Webinar – Tehnologija đubrenja paprike

Zbog ekonomskog značaja i upotrebe u ishrani ljudi paprika se danas uzgaja svuda u svetu

Istražite druge proizvode iz Basic linije

Elixir Basic

Primenom formulacija iz Basic linije omogućavate gajenim biljkama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje, ostvaruju veće, stabilnije prinose i obezbeđuju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

NPK 8:15:15NPK 6:12:24NPK 5:20:10NP 16:20NP 5:30NPK 6:24:12NPK 5:15:15NPK 7:20:30PK 20:30NPK 7:21:21NP 10:20NPK 15:15:15NPK 16:16:16

Pogledajte ponudu iz drugih linija proizvoda

Elixir Premium

Mikroelementi kojima je posebno obogaćena linija Premium, su visoko vodorastvorljivi i lako dostupni biljkama. Primenom ovih formulacija dodatno utičete na pravilan rast i razvoj biljaka, zahvaljujući primarnim i sekundarnim makroelementima.

Elixir Supreme

Ono što Supreme liniju proizvoda čini posebnom, jeste kalijum (K) koji se u većini formulacija nalazi u sulfatnoj formi (SOP). Ova proizvodna linija obogaćena je pažljivo odabranim mikroelementima i najbolje je rešenje za specifične biljne kulture i za sve tipove zemljišta.

Elixir Micro Gran

Mikrogranulisana startna đubriva Elixir Zorka, imaju dobro izbalansiran odnos hranljivih elemenata koji stimulišu rast biljaka u početnim fazama razvoja i doprinose boljem ukorenjavanju biljke.

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.