Logistika

Logistika i transport tereta

Svaku vašu transportnu ideju možemo da realizujemo poštujući kriterijum optimalnosti troškova.

Elixir Group omogućava klijentima kompletnu uslugu po sistemu sve na jednom mestu, odnosno kod jednog pružaoca usluga. U ostvarenju logističkih zahteva poseban akcent se stavlja na korišćenju kapaciteta Luke Prahovo i Luke Šabac uz usluge špedicije.

Sve kompanije poslovnog sistema Elixir Group su logistički i administrativno povezane. Nalaze se u gradovima na obalama reka Dunava i Save – saobraćajnim arterijama regiona. Dugogodišnje iskustvo u transportu tereta za sopstvene potrebe i operaterstvo nad lukama, uticalo je na proširivanje delatnosti i pružanje usluga trećim licima.

Danas Elixir Group svim zainteresovanim stranama nudi kvalitetnu i pouzdanu organizaciju transporta i špedicije, kako bi roba stigla do krajnje destinacije u planiranom roku. U saradnji sa najeminentnijim prekomorskim i prekookeanskim  kontejnerskim brodarima organizujemo transport svih vrsta kontejnerske opreme za različite vrste tereta. Usluga kontejnerskog transporta može da uključi pored carinjenja i fito, sanitarne i radiološke preglede kao i druge prateće usluge.

Usluge koje pružamo

Luka Prahovo

Elixir Prahovo je operater Luke Prahovo koja se nalazi na 860. km desne obale reke Dunav, u neposrednoj blizini tromeđe Srbija – Rumunija – Bugarska. Ima prekrcajni kapacitet više od milion i po tona godišnje raznih vrsta tereta. Raspolaže jednim lučkim bokserom i pruža uslugu boksaže, privezivanja i odvezivanja plovila.

Luka Šabac

Elixir Zorka se nalazi u Istočnoj zoni Šapca, na 98. km plovnog puta reke Save i operater je Luke Šabac. Pored prekrcaja tereta za potrebe fabrike, Luka Šabac pruža uslugu prekrcaja rasutih i generalnih tereta za potrebe korisnika usluga.  

Carina i špedicija

Pružamo usluge carinjenja i špedicije za svu robu i teret koji se prekrcavaju na našim lučkim terminalima u Prahovu i Šapcu.

Luka Prahovo je jedna od najvećih luka u Srbiji.

Usluge prekrcaja rasutih i generalnih tereta

Sve aktivnosti i operacije se obavljaju u skladu sa propisima i regulativama. Izuetno povoljan geografski položaj i povezanost sa drumskom i železničkom infrastrukturum predstavlja glavnu snagu naših luka.

Prednosti saradnje sa nama

Dugogodišnje iskustvo i stručan tim

Preciznom organizacijiom logističkih tokova, troškovnom efikasnošću i feksibilnim rešenjima naš tim će pomoći da unapredite svoje poslovanje.

Kvalitetna i pouzdana usluga

Kreiramo za vas logisička rešenja koja će doprineti potpunoj satisfakciji klijenta.

Raspoloživi tehnički kapaciteti

Raspoloživi tehnički kapaciteti omogućavaju ispunjavanje zahteva klijenata.

Kompletna logistička usluga

Sve na jednom mestu.

Povezane vestiElixir Grupa na Beogradskom energetskom fourmu 2024. na temu dekarbonizacije 

Dekarbonizaciju proizvodnje i investicioni ciklus Prahovo 2027 predstavio je Matthias Predojević, potpredsednik za korporativni razvoj Eliksir Grupe u okviru panela „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“, na otvaranju Beogradskog energetskog foruma 2024.