Carina i špedicija

Usluge carinjenja robe i špedicije po evropskim standardima

U okviru usluga logistike pružamo usluge carinjenja i špedicije za svu robu i teret koji se prekrcavaju na našim lučkim terminalima u Prahovu i Šapcu.

Špedicija Elixir Group, sagledava sve potrebe klijenata i predlaže najbolju carinsku proceduru kao i primenu pojednostavljenih carinskih postupaka u procesu izvoza i uvoza robe.

Naš cilj je da vaša roba bez zastoja, uz svu potrebnu dokumentaciju, stigne na krajnje odredište. U saradnji sa različitim kompanijama iz oblasti špedicije u zemlji i inostranstvu, pružamo kompletnu uslugu u carinskom posredovanju. Uz naš tim ćete izbeći komplikovane carinske procedure i dodatne troškove zbog nepotrebnog kašnjenja.

Naši ovlašćeni carinski zastupnici koriste sve prednosti informacionih tehnologija u procesu carinskog poslovanja što klijentima štedi vreme i omogućava brzu dostupnost dokumentaciji.

Usluge carinskog posredovanja

 • Uvozno carinjenje robe
  • Stavljanje robe u slobodan promet
  • Privremeni uvoz robe
  • Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada
 • Izvozno carinjenje robe
  • Izvozno carinjenje
  • Privremeni izvoz
  • Izrada svih neophodni dokumentata u izvozu (CMR; EUR-1, CT-2)
 • Prijavu robe i smeštaj pod carinski nadzor
 • Sukcesivno carinjenje robe iz carinskog skladišta
 • Trgovinu robe u carinskom skladištu (promenu vlasnika)
 • Stručni saveti u oblasti carinske regulative
 • Posredovanje kod inspekcija kod svih vrsta robe
 • Usluge korišćenja bakarskih garancija
 • Korišćenje pojednostavljenih carinskih procedura

Prednosti saradnje sa nama

Kvalitetna i pouzdana usluga

Kreiramo za vas logistička rešenja koja će doprineti potpunoj satisfakciji klijenata.

Raspoloživi tehnički kapaciteti

Raspoloživi tehnički kapaciteti omogućavaju ispunjavanje zahteva klijenata.

Kompletna logistička usluga

Sve na jednom mestu.

Ostale logističke usluge

Elixir Prahovo je operater Luke Prahovo koja se nalazi na 860. km desne obale reke Dunav, u neposrednoj blizini tromeđe Srbija – Rumunija – Bugarska. Ima prekrcajni kapacitet više od milion i po tona godišnje raznih vrsta tereta. Raspolaže jednim lučkim bokserom i pruža uslugu boksaže, privezivanja i odvezivanja plovila.

Elixir Zorka se nalazi u Istočnoj zoni Šapca, na 98 km plovnog puta reke Save i operater je Luke Šabac. Pored prekrcaja tereta za potrebe fabrike, Luka Šabac pruža uslugu prekrcaja resutih i generalnih tereta za potrebe korisnika usluga.

Organizujemo transport robe kombinujući po potrebi kontejnerski, pomorski, rečni, drumski i železnički transport.