Fosforna kiselina

Fosforna kiselina P2O5

Elixir Prahovo je vodeći proizvođač visokokvalitetne fosforne kiseline u jugoistočnoj Evropi

Sa 45 godina tradicije i stručnosti, fosforna kiselina proizvedena u Elixir-u je postala sinonim za kvalitet i znanje u proizvodnji fosforne kiseline.

Fosforna kiselina proizvedena u našoj fabrici dobija se mokrim postupkom, od fosfatne stene i koncentrovane sumporne kiseline. Od fosforne kiseline dobijene mokrim postupkom, Elixir Prahovo ima kapacitete za dalje prečišćavanje svog proizvoda kako bi dostigao viši nivo čistoće.

Rezervoar fosforne kiseline

Kvalitet fosforne kiseline – industrijski kvalitet

Prečišćena i filtrirana fosforna kiselina je pogodna za proizvodnju đubriva i industrijsku primenu.

  • Pakovanje i isporuka u rinfuzi, IBC kontejnerima i u kanisterima
  • Garantovano nizak nivo gvožđa ispod 1,5% i fluora ispod 0,3%

ElixirFos G1

ElixirFos G1 je prečišćena i filtrirana fosforna kiselina sa 52,5% aktivne supstance.
ParametarGarantovana vrednostTipična vrednost
Fizička svojstva
Fizički izgledSvetlozelena do blago žuta, viskozna tečnostSvetlozelena do blago žuta, viskozna tečnost
Specifična težina1.610kg/m31.630kg/m3
Hemijski sastav
Fosfor pentoksid (P2O5)min. 52.5%53%
Fosforna kiselina (H3PO4)min. 72%73%

ElixirFos G2

ElixirFos G2 je prečišćena i filtrirana fosforna kiselina sa 51,5% aktivne supstance.
ParametarGarantovana vrednostTipična vrednost
Fizička svojstva
Fizički izgledSvetlozelena do blago žuta, viskozna tečnostSvetlozelena do blago žuta, viskozna tečnost
Specifična težina1.635kg/m31.650kg/m3
Hemijski sastav
Fosfor pentoksid (P2O5)min. 51.5%52.5%
Fosforna kiselina (H3PO4)min. 71%72.5%
Fosforna kiselina

ElixirFos G1 jedan od najkvalitetnijih dostupnih proizvoda

Tehnicki kvalitet

Kvalitet fosforne kiseline – tehnički kvalitet

Naš mokri postupak fosforne kiseline se dobija postupkom ekstrakcije organskim rastvaračem tri butil fosfatom, postojeće zelene fosforne kiseline koja nalazi primenu u određenim industrijskim aplikacijama.

Fosforna kiselina tehničkog kvaliteta je multifunkcionalno sredstvo. Koristi se za prehranu biljaka, antikorozivnu zaštitu čelika, hemijsko poliranje aluminijuma u metalnoj industriji, proizvodnju soli koje se koriste kao punioci u aparatima za zaštitu od požara, proizvodnji titanijum dioksida i industriji boja. Takođe se koristi kao katalizator, sredstvo za sušenje i sredstvo za čišćenje. Najveću primenu nalazi u proizvodnji inudstrijskih i institucionalnih sredstva za čišćenje, a takođe je povoljan regulator kiselosti i antioksidant.

Proces proizvodnje fosforne kiseline

Fosforna kiselina u našoj fabrici dobija se vlažnim dihidratnim postupkom.

Zakišeljavanje fosfatne rude

Razblažena fosforna kiselina (25-27% P2O5) dobija se u reakciji fosfatne rude i koncentrovane sumporne kiseline (93-98%).

Industrijski kvalitet

Nekomercijalna razblažena fosforna kiselina koncentriše se uparavanjem do postizanja koncentracije od 52,5% P2O5 (72% H3PO4) radi dobijanja komercijalnog kvaliteta.

Tehnički kvalitet

Prečišćavanjem fosforne kiseline industrijskog kvaliteta postupkom solventne ekstrakcije proizvodi se fosforna kiselina tehničkog kvaliteta.

Nusproizvode koristimo u drugim procesima

Fluorosilicijumska kiselina je vitalni nusproizvod u procesu fosforne kiseline koja se koristi kao ključna sirovina u proizvodnji aluminijum fluorida.

Kiselina se koristi za proizvodnju AlumoFluor (aluminijum fluorida), koji je jedan od naših novorazvijenih proizvoda. Cirkularna ekonomija je u fokusu naše proizvodnje.

Pristup cirkularne ekonomije

Upotreba fosforne kiseline

Upotreba fosforne kiseline je široko rasprostranjena i uglavnom zavisi od stepena čistoće fosforne kiseline.

Fosfatiranje metalnih površina smanjuje rizik od korozije, obezbeđuje bolju adheziju boje i električnu izolaciju. Fosforna kiselina se široko koristi za čišćenje metalnih površina.

Naši proizvodi se koriste u proizvodnji katodnih materijala za proizvođače litijum-jonskih baterija ili u drugim energetskim aplikacijama, jer su stabilni u širokom rasponu temperatura.

Široko se koristi u proizvodnji građevinskog materijala i građevinskoj industriji. Fosfati poboljšavaju otpornost i požarnu izolaciju keramike, podnih pločica, vatrostalnih materijala.

Odlično rešenje za smanjenje mikrozagađivača u otpadnim vodama, koroziju cevovoda, regulisanje kvaliteta i pitkosti vode, kao i kontrolu boje.

Naša prečišćena fosforna kiselina se koristi u proizvodnji industrijskih deterdženata jer obezbeđuje visoku efikasnost čišćenja i deluje kao sredstvo za omekšavanje, formiranje kompleksa i dispergovanje.

Fosfatne soli se koriste kao sredstvo za izbeljivanje kod pasta za zube i kao sastojak koji usporava koagulaciju krvi. One su takođe održivi sastojak u kozmetičkim proizvodima.

Prečišćena fosforna kiselina može doprineti potrebama biljaka za fosfatom u svim fazama rasta, pomoći u zaštiti drugih hranljivih materija od uticaja padavina i povećati njihovu dostupnost.

Pouzdan dobavljač

Elixir Prahovo

Proizvodnja fosforne kiseline počela je 1960. godine

Elixir Prahovo ima tradiciju dugu više od 50 godina u proizvodnji hemijskih proizvoda. Nakon privatizacije 2011. godine i modernizacije pogona, 2014. godine počela je proizvodnja prečišćene fosforne kiseline, a 2017. proizvodnja mineralnih đubriva. Rekonstruisana fabrika aluminijum-fluorida počela je sa radom 2021. godine.

Vodeći proizvođač u Jugoistočnoj Evropi

Pedesetjednogodišnja tradicija u proizvodnji fosforne kiseline

Globalni otisak, snabdevanje više od 85 zemalja

Fleksibilnost u zadovoljavanju potreba kupaca i blagovremenom reagovanju na sve zahteve kupaca.

Logistika

Prahovo se nalazi na obali reke Dunav, na tromeđi Srbije, Rumunije i Bugarske.

Kapacitet pretovara luke Prahovo je preko milion i po tona godišnje.

Rečni transport

Prema istoku, Dunav povezuje Prahovo direktno sa Crnim morem (626 km) i Konstancom, najvažnijom lukom u regionu, sa kapacitetom pretovara od 100 miliona tona godišnje.
Ka severu, Dunav povezuje Prahovo sa zemljama dunavskog sliva, sve do Nemačke. Kanalom Rajna-Majna-Dunav povezan je sa Roterdamom i Severnim morem, kao i sa Manhajmom.

Železnički transport

U okviru luke postoji dobro razvijena železnička infrastruktura sa velikim brojem industrijskih koloseka, a ceo postojeći kompleks povezan je sa sistemom Železnica Srbije i međunarodnom železničkom mrežom.

Drumski transport

Prahovo je povezano sa oko 50 km puta sa Vidinom u Bugarskoj i Kalafatom u Rumuniji, a oba su važna drumska i železnička čvorišta na Evropskom koridoru 4. Na oko 150 km od Prahova nalazi se Evropski Koridor 10, autoput koji povezuje naš kompleks i Srbiju sa ostalim Evropskim zemljama.

Potrebna vam je Fosforna kiselina?

Naš tim eksperata je tu da odgovori na sva vaša pitanja.