Ekologija

Zaštita životne sredine u fokusu poslovanja

Odgovorni prema okruženju u kom stvaramo primenom načela održivog razvoja.

Svesni smo da je očuvanje životne sredine od primarnog značaja za život svakog od nas i život budućih generacija. U fokusu poslovanja Elixir Group su bezbednost zaposlenih, zaštita životne sredine i zdravo okruženje. Sveobuhvatni pristup kompanije zaštiti životne sredine predstavlja korišćenje najboljih izvora energije i sirovina, efektivno upravljanje otpadom i inovacije koje obezbeđuju najsavremenije tehnologije.

Uspostavljen sistem upravljanja zaštitom životne sredine sprovodi se primenom načela održivog razvoja i čistije proizvodnje uz poštovanje svih akata srpske, regionalne, kao i evropske zakonske regulative.

Odgovorno poslujemo

Posvećeni smo globalnim i regionalnim ciljevima održivog razvoja, dekarbonizaciji proizvodnih i poslovnih procesa i kontinuiranim unapređenjima resursne i tehnološke efikasnosti. Odgovorni prema okruženju u kom stvaramo, tehnološki procesi u našim postrojenjima usklađeni su sa svim relevantnim zakonskim propisima Republike Srbije i evropskim standardima, direktivama i ciljevima.

Integrisan pristup zaštiti životne sredine

Elixir Group poštuje sve važeće zakonske propise iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja ljudi, kao i materijalnih dobara.

Kontinuirani monitoring

Primenjujemo najbolje dostupne tehnologije i vršimo kontinuirani monitoring uticaja na životnu sredinu.

Bezbednost u fokusu

Sprovodimo sve mera koje se odnose na sistem upravljanja bezbednošću ljudi i resursa.           

Smanjeno korišćenje vode kao prirodnog resursa

Recirkulacijom vode koja se koristi u našim procesima proizvodnje ne generišemo otpadne vode i tako čuvamo ovaj prirodni resurs.

Odgovorno upravljanje otpadom

Unapređenje upravlјanja svim tokovima otpada, poštujući hijerarhiju upravljanja otpadom definisanu kroz Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom, sa posebnim akcentom na prevenciju generisanja otpada.

Usmereni smo na ostvarenje ciljeva održivog razvoja

Elixir Group pored investicija u nove tehnologije, pruža podršku zajednicama u kojima posluje i brojnim aktivnostima doprinosi njihovom održivom razvoju. Ciljevi održivog razvoja predstavljaju okvir poslovne strategije Elixira i grade platformu za kontinuirano unapređenje održivog poslovanja i odnosa prema životnoj sredini.

Prelazak sa lineralne na cirkularnu ekonomiju, pored energetske transformacije koja obuhvata niz strateških i operativnih unapređenja, podrazumeva održivost cele zajednice u kojoj poslujemo.

Cirkularna ekonomija

Sprovodimo kontinuirani monitoring našeg uticaja na životnu sredinu. Svi naši proizvodni procesi primenjuju BAT reference iz BREF dokumenata EC.

Stvaramo nasleđe kroz održivi razvoj

Integrisan deo strategije kompanije

Ostvarujući svoju viziju o nasleđu koje stvaramo kroz održivi razvoj, na dobrobit zajednice i uspeh svakog pojedinca, kvalitet predstavlja važan deo poslovne strategije Elixira u odnosu prema partnerima I kupcima.

Pokrećemo CSR projekte

Sa ciljem konstanog unapređenja doprinosa svog doprinosa zajednici, Elixir pokreće i učestvuje u brojnim projektima u čijem su fokusu mladi, obrazovanje, zdravstvo, ugrožene kategorije društva, sport, kultura i očuvanje tradicije i kulture.

Cirkularna ekonomija nam je u fokusu

U skladu sa princpima održivosti i prelaskom sa linearne na cirkualarnu ekonomiju, Elixir Group ima za cilj smanjenje ugljeničnog otiska, carbon neutralno poslovanje i upotreba alternativnih sirovina u proizvodnim procesima.

Povezane vestiElixir Grupa na Beogradskom energetskom fourmu 2024. na temu dekarbonizacije 

Dekarbonizaciju proizvodnje i investicioni ciklus Prahovo 2027 predstavio je Matthias Predojević, potpredsednik za korporativni razvoj Eliksir Grupe u okviru panela „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“, na otvaranju Beogradskog energetskog foruma 2024.