NPK 6:12:24

Kompleksno, čvrsto, mineralno đubrivo koje sadrži neophodne makroelemente-azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), kao i sekundarni makroelement – sumpor (S)

Odlično rešenje za biljne vrste koje imaju naglašene potrebe za kalijumom.

Deklarisani sadržaj azota je u amonijačnom obliku, koji je pored svoje visoke efikasnosti i daleko otporniji na gubitke u zemljištu pogotovu ispiranjem.

Primenom ovog mineralnog đubriva omogućavamo gajenim biljkama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost.

Šta sadrži
NPK 6:12:24?

Svaka granula se odlikuje izbalansiranim odnosom hranljivih elemenata.

AZOT (N) ukupan 6%
Amonijačni azot 6%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 12
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 10%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 7,2%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 24%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 6%

Primenom formulacije NPK 6:12:24 + 6% S omogućavate gajenim biljkama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva

Zašto primeniti NPK 6:12:24?

  • Omogućava ujednačen rast i razviće biljaka u toku vegetacionog ciklusa
  • Veća iskorišćenost fosfora (P) tokom vegetacije
  • Sadrži sumpor (S) koji potpomaže brojne fiziološke procese u biljkama
  • Ubrzava proces mineralizacije organske materije
  • Jedinstven kvalitet proizvoda

Preporučena primena
NPK 6:12:24

Biljna vrstakg/ha*
Pšenica250-450
Kukuruz250-450
Suncokret200-400
Soja200-400
Ječam250-400
Šećerna repa400-700
Povrće400-800
Voće300-600
Preporučene količine uslovljene su načinom proizvodnje, rezultatima agrohemijskih analiza i tipom zemljišta, planiranim prinosima i potrebama biljnih vrsta, klimatskim uslovima…

Resurs centar NPK 6:12:24

Primena NPK 6:12:24 u suncokretu

Primena formulacija NPK 6:12:24 i NPK 8:15:15 u jesen

Primena NPK 6:12:24 u voću

Elixir Zorka mineralna đubriva

Vinova loza spada u red “kaliofilnih biljaka”, to su biljke koje imaju izražene potrebe za kalijumom (K) kao jednim od osnovnih elemenata

U đubrenju mladih zasada važno je da se obezbedi harmonična ishrana, kako bi se biljke pravilno razvijale i rasle do punog plodonošenja, a poseban akcenat u ovim ranim fazama treba dati azotu (N)

Za uspešnu proizvodnju krompira veoma je bitan balans mineralnih hraniva u zemljištu. Visoke prinose nije moguće postići na parcelama gde nedostaju određeni mineralni elementi

Malina je kaliofilna biljka koja zahteva najviše kalijuma (K) u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda. Zbog toga malinjake u rodu je potrebno đubriti svake godine sa NPK đubrivima koja imaju akcenat na kalijumu (K)

Luk

Sa aspekta iznošenja hraniva kod luka najveće potrebe jesu u kalijumu (K) i azotu (N), a nešto manje u fosforu (P), stoga prema tome treba i birati formulacije koje imaju akcenat na kalijumu (K) i koje sadrže sumpor (S)

Jagoda kao i malina zahteva najviše kalijuma (K) u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda te ju je potrebno đubriti sa formulacijama koje imaju naglašen upravo ovaj element

Intenzivna proizvodnja i dobri prinosi belog luka zahtevaju pravovremeno i kvalitetno izvođenje svih agrotehničkih mera. Potrebe belog luka u hranivima najviše su vezane za azot (N) i kalijum (K) i nešto manje za fosfor (P)

Suncokret spada u kaliofilne biljke, pa bi u tehnologiju proizvodnje trebalo uvrstiti neku od formulacija koja imaju izraženiji udeo kalijuma (K)

Tokom perioda eksploatacije borovnica zahteva primenu mineralnih đubriva sa naglaskom na kalijumu (K). Činjenica da borovnica spada u grupu biljaka osetljivih na hlor (Cl), ukazuje na potrebu korišćenja kalijuma u sulfatnom obliku

Izraženi zahtevi za kalijumom (K) određuju i izbor formulacije koje treba primenjivati u proizvodnji lubenica

Webinar – Tehnologija đubrenja suncokreta

Suncokret je karakterističan po snažnom korenovom sistemu i koristi hraniva iz dubljih slojeva

Webinar – Tehnologija đubrenja šećerne repe

Zahteva primenu vrhunske tehnologije, gaje je samo profesionalni ratari

Webinar – Tehnologija đubrenja uljane repice

Na svetskom nivou zajedno sa sojinim, palminim i suncokretovim uljem čini preko 2/3 ukupne proizvodnje ulja

Webinar – Tehnologija đubrenja krompira

Krompir svojim korenovim sistemom i krtolama ostavlja rastresito zemljište i čisto od korova, tako da je veoma dobar preduslov za mnoge kulture

Webinar – Tehnologija đubrenja paradajza

Paradajz je višegodišnja biljka u njegovom prirodnom staništu, ali se gaji kao jednogodišnja

Webinar – Tehnologija đubrenja paprike

Zbog ekonomskog značaja i upotrebe u ishrani ljudi paprika se danas uzgaja svuda u svetu

Webinar – Tehnologija đubrenja maline

Intezivna i savremena proizvodnja maline podrazumeva niz agrotehničkih mera od kojih je đubrenje jedna od najkomleksnijih

Istražite druge proizvode iz Basic linije

Elixir Basic

Primenom formulacija iz Basic linije omogućavate gajenim biljkama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje, ostvaruju veće, stabilnije prinose i obezbeđuju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

NPK 8:15:15NPK 6:12:24NPK 6:24:12NPK 7:20:30PK 20:30NPK 7:21:21NP 10:20NPK 15:15:15NPK 16:16:16

Pogledajte ponudu iz drugih linija proizvoda

Mikroelementi kojima je posebno obogaćena linija Premium, su visoko vodorastvorljivi i lako dostupni biljkama. Primenom ovih formulacija dodatno utičete na pravilan rast i razvoj biljaka, zahvaljujući primarnim i sekundarnim makroelementima.

Ono što Supreme liniju proizvoda čini posebnom, jeste kalijum (K) koji se u većini formulacija nalazi u sulfatnoj formi (SOP). Ova proizvodna linija obogaćena je pažljivo odabranim mikroelementima i najbolje je rešenje za specifične biljne kulture i za sve tipove zemljišta.

Mikrogranulisana startna đubriva Elixir Zorka, imaju dobro izbalansiran odnos hranljivih elemenata koji stimulišu rast biljaka u početnim fazama razvoja i doprinose boljem ukorenjavanju biljke.

Contact our sales team

Learn more about our products and fertilization recommendations. Fill out the form below and one of our experts will contact you.
* Mandatory fields.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.