Amosulfan

Amosulfan je azotno đubrivo sa ukupno 44% aktivne materije – 20 % azota (N) i 24% sumpora (S)

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva koji je pogodan za prihranu svih biljnih vrsta.

Azot (N) je u amonijačnoj formi direktno dostupan biljkama za usvajanje, uz veću otpornost na gubitke.

Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces.

Sa stanovišta biljke, fiksacija je takođe pozitivan proces jer postepeno oslobođeni amonijačni jon postaje direktno dostupan biljci.

Sprečava gubitke azota ispiranjem, isparavanjem i denitrifikacijom.

Primenom AmoSulfana na karbonatnim, alkalnim zemljištima, značajno se poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora (P).

Sumpor u ovom đubrivu utiče na bolje iskorišćavanje azota, veću tolerantnost prema stresnim uslovima i napade patogena.

Izuzetno pogodna formulacija za biljke koje imaju veće potrebe za sumporom (S), kao što su: uljana repica, kupus, lukovi, leguminoze (grašak, boranija, lucerka, detelina), šećerna repa, krompir, paradajz i duvan.

Šta sadrži
AmoSulfan?

Svaka granula ima potpuno isti sadržaj. Ukupno 44% aktivne materije – 20 % azota (N) i 24% sumpora (S).

Amonijačni azot 20%
Sumpor (S) ukupan 24%

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva, zbog prisustva sumpora koji utiče na veću efikasnost azota izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih vrsta

Zašto primeniti AmoSulfan?

  • Izuzetna vodorastvorljivost proizvoda pruža sigurnost u proizvodnji
  • Amonijačni jon (NH4+) se direktno ugrađuje u organsku materiju biljke uz manji utrošak energije
  • Sumpor (S) je u sulfatnoj formi koja je direktno dostupna biljkama za usvajanje
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na veću efikasnost unetog azota, a njihova sinergija direktno utiče na visinu i kvalitet prinosa
  • Na alkalnim zemljištima pH vrednost dovodi na optimalni nivo
  • Snižavanjem pH vrednosti povećava se dostupnost postojećih hraniva u zemljištu, pre svega fosfora (P) i mikroelemenata

Preporučena primena
AmoSulfan

Biljna vrstakg/ha*
Pšenica200-400
Voće250-550
Povrće250-600
Uljana repica250-500
Kukuruz300-600
Šećerna repa250-350
Suncokret250-350
Soja150-300
Preporučene količine uslovljene su načinom proizvodnje, rezultatima agrohemijskih analiza i tipom zemljišta, planiranim prinosima i potrebama biljnih vrsta, klimatskim uslovima…

Resurs centar AmoSulfan

Dobitna formulacija AmoSulfan

Elixir Zorka mineralna đubriva

Vinova loza spada u red “kaliofilnih biljaka”, to su biljke koje imaju izražene potrebe za kalijumom (K) kao jednim od osnovnih elemenata

U đubrenju mladih zasada važno je da se obezbedi harmonična ishrana, kako bi se biljke pravilno razvijale i rasle do punog plodonošenja, a poseban akcenat u ovim ranim fazama treba dati azotu (N)

Za uspešnu proizvodnju krompira veoma je bitan balans mineralnih hraniva u zemljištu. Visoke prinose nije moguće postići na parcelama gde nedostaju određeni mineralni elementi

Iskustva u ratarskoj proizvodnji su pokazala da se dobri rezultati u proizvodnji strnih žita postižu primenom NP i NPK formulacija sa naglašenim fosforom (P)

Luk

Sa aspekta iznošenja hraniva kod luka najveće potrebe jesu u kalijumu (K) i azotu (N), a nešto manje u fosforu (P), stoga prema tome treba i birati formulacije koje imaju akcenat na kalijumu (K) i koje sadrže sumpor (S)

Proizvodni asortiman fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija koje svojim odnosom hranivih elemenata odgovaraju zahtevima proizvodnje kukuruza

Intenzivna proizvodnja i dobri prinosi belog luka zahtevaju pravovremeno i kvalitetno izvođenje svih agrotehničkih mera. Potrebe belog luka u hranivima najviše su vezane za azot (N) i kalijum (K) i nešto manje za fosfor (P)

Suncokret spada u kaliofilne biljke, pa bi u tehnologiju proizvodnje trebalo uvrstiti neku od formulacija koja imaju izraženiji udeo kalijuma (K)

Tokom perioda eksploatacije borovnica zahteva primenu mineralnih đubriva sa naglaskom na kalijumu (K). Činjenica da borovnica spada u grupu biljaka osetljivih na hlor (Cl), ukazuje na potrebu korišćenja kalijuma u sulfatnom obliku

Izraženi zahtevi za kalijumom (K) određuju i izbor formulacije koje treba primenjivati u proizvodnji lubenica

Webinar – Tehnologija đubrenja pšenice

Pšenica predstavlja osnovnu hlebnu biljku kojom se hrani danas oko 70% stanovništva na planeti

Webinar – Tehnologija đubrenja kukuruza

Unošenjem adekvatne količine đubriva obezbeđuje se nesmetani rast i razviće biljka i utiče na visinu i stabilnost prinosa

Webinar – Tehnologija đubrenja suncokreta

Suncokret je karakterističan po snažnom korenovom sistemu i koristi hraniva iz dubljih slojeva

Webinar – Tehnologija đubrenja soje

Proizvodnja soje nije previše zahtevna i veoma se lako može savladati

Webinar – Tehnologija đubrenja šećerne repe

Zahteva primenu vrhunske tehnologije, gaje je samo profesionalni ratari

Webinar – Tehnologija đubrenja uljane repice

Na svetskom nivou zajedno sa sojinim, palminim i suncokretovim uljem čini preko 2/3 ukupne proizvodnje ulja

Webinar – Tehnologija đubrenja krompira

Krompir svojim korenovim sistemom i krtolama ostavlja rastresito zemljište i čisto od korova, tako da je veoma dobar preduslov za mnoge kulture

Webinar – Tehnologija đubrenja paradajza

Paradajz je višegodišnja biljka u njegovom prirodnom staništu, ali se gaji kao jednogodišnja

Webinar – Tehnologija đubrenja paprike

Zbog ekonomskog značaja i upotrebe u ishrani ljudi paprika se danas uzgaja svuda u svetu

Istražite druge proizvode iz PREMIUM linije

Elixir Premium

Mikroelementi kojima je posebno obogaćena linija Premium, su visoko vodorastvorljivi i lako dostupni biljkama. Primenom ovih formulacija dodatno utičete na pravilan rast i razvoj biljaka, zahvaljujući primarnim i sekundarnim makroelementima.

AmoSulfanNutriVeg NPK 10:10:20NutriMAP NP 10:40

Pogledajte ponudu iz drugih linija proizvoda

Primenom formulacija iz Basic linije omogućavate gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje, ostvaruju veće, stabilnije prinose i obezbeđuju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ono što Supreme liniju proizvoda čini posebnom, jeste kalijum (K) koji se u većini formulacija nalazi u sulfatnoj formi (SOP). Ova proizvodna linija obogaćena je pažljivo odabranim mikroelementima i najbolje je rešenje za specifične biljne kulture i za sve tipove zemljišta.

Mikrogranulisana startna đubriva Elixir Zorka, imaju dobro izbalansiran odnos hranljivih elemenata koji stimulišu rast biljaka u početnim fazama razvoja i doprinose boljem ukorenjavanju biljke.

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.