Amosulfan

Amosulfan je azotno đubrivo sa ukupno 44% aktivne materije – 20 % azota (N) i 24% sumpora (S)

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva koji je pogodan za prihranu svih biljnih vrsta.

Azot (N) je u amonijačnoj formi direktno dostupan biljkama za usvajanje, uz veću otpornost na gubitke.

Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces.

Sa stanovišta biljke, fiksacija je takođe pozitivan proces jer postepeno oslobođeni amonijačni jon postaje direktno dostupan biljci.

Sprečava gubitke azota ispiranjem, isparavanjem i denitrifikacijom.

Primenom AmoSulfana na karbonatnim, alkalnim zemljištima, značajno se poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora (P).

Sumpor u ovom đubrivu utiče na bolje iskorišćavanje azota, veću tolerantnost prema stresnim uslovima i napade patogena.

Izuzetno pogodna formulacija za biljke koje imaju veće potrebe za sumporom (S), kao što su: uljana repica, kupus, lukovi, leguminoze (grašak, boranija, lucerka, detelina), šećerna repa, krompir, paradajz i duvan.

Šta sadrži
AmoSulfan?

Svaka granula ima potpuno isti sadržaj. Ukupno 44% aktivne materije – 20 % azota (N) i 24% sumpora (S).

Amonijačni azot 20%
Sumpor (S) ukupan 24%

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva, zbog prisustva sumpora koji utiče na veću efikasnost azota izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih vrsta

Zašto primeniti AmoSulfan?

  • Izuzetna vodorastvorljivost proizvoda pruža sigurnost u proizvodnji
  • Amonijačni jon (NH4+) se direktno ugrađuje u organsku materiju biljke uz manji utrošak energije
  • Sumpor (S) je u sulfatnoj formi koja je direktno dostupna biljkama za usvajanje
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na veću efikasnost unetog azota, a njihova sinergija direktno utiče na visinu i kvalitet prinosa
  • Na alkalnim zemljištima pH vrednost dovodi na optimalni nivo
  • Snižavanjem pH vrednosti povećava se dostupnost postojećih hraniva u zemljištu, pre svega fosfora (P) i mikroelemenata

Preporučena primena
AmoSulfan

Biljna vrstakg/ha*
Pšenica200-400
Voće250-550
Povrće250-600
Uljana repica250-500
Kukuruz300-600
Šećerna repa250-350
Suncokret250-350
Soja150-300
Preporučene količine uslovljene su načinom proizvodnje, rezultatima agrohemijskih analiza i tipom zemljišta, planiranim prinosima i potrebama biljnih vrsta, klimatskim uslovima…

Resurs centar AmoSulfan

Dobitna formulacija AmoSulfan

Elixir Zorka mineralna đubriva

Vinova loza

Vinova loza spada u red “kaliofilnih biljaka”, to su biljke koje imaju izražene potrebe za kalijumom (K) kao jednim od osnovnih elemenata

Jabuka

U đubrenju mladih zasada važno je da se obezbedi harmonična ishrana, kako bi se biljke pravilno razvijale i rasle do punog plodonošenja, a poseban akcenat u ovim ranim fazama treba dati azotu (N)

Krompir

Za uspešnu proizvodnju krompira veoma je bitan balans mineralnih hraniva u zemljištu. Visoke prinose nije moguće postići na parcelama gde nedostaju određeni mineralni elementi

Pšenica

Iskustva u ratarskoj proizvodnji su pokazala da se dobri rezultati u proizvodnji strnih žita postižu primenom NP i NPK formulacija sa naglašenim fosforom (P)

Luk

Sa aspekta iznošenja hraniva kod luka najveće potrebe jesu u kalijumu (K) i azotu (N), a nešto manje u fosforu (P), stoga prema tome treba i birati formulacije koje imaju akcenat na kalijumu (K) i koje sadrže sumpor (S)

Kukuruz

Proizvodni asortiman fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija koje svojim odnosom hranivih elemenata odgovaraju zahtevima proizvodnje kukuruza

Beli luk

Intenzivna proizvodnja i dobri prinosi belog luka zahtevaju pravovremeno i kvalitetno izvođenje svih agrotehničkih mera. Potrebe belog luka u hranivima najviše su vezane za azot (N) i kalijum (K) i nešto manje za fosfor (P)

Suncokret

Suncokret spada u kaliofilne biljke, pa bi u tehnologiju proizvodnje trebalo uvrstiti neku od formulacija koja imaju izraženiji udeo kalijuma (K)

Borovnica

Tokom perioda eksploatacije borovnica zahteva primenu mineralnih đubriva sa naglaskom na kalijumu (K). Činjenica da borovnica spada u grupu biljaka osetljivih na hlor (Cl), ukazuje na potrebu korišćenja kalijuma u sulfatnom obliku

Lubenica

Izraženi zahtevi za kalijumom (K) određuju i izbor formulacije koje treba primenjivati u proizvodnji lubenica

Webinar – Tehnologija đubrenja pšenice

Pšenica predstavlja osnovnu hlebnu biljku kojom se hrani danas oko 70% stanovništva na planeti

Webinar – Tehnologija đubrenja kukuruza

Unošenjem adekvatne količine đubriva obezbeđuje se nesmetani rast i razviće biljka i utiče na visinu i stabilnost prinosa

Webinar – Tehnologija đubrenja suncokreta

Suncokret je karakterističan po snažnom korenovom sistemu i koristi hraniva iz dubljih slojeva

Webinar – Tehnologija đubrenja soje

Proizvodnja soje nije previše zahtevna i veoma se lako može savladati

Webinar – Tehnologija đubrenja šećerne repe

Zahteva primenu vrhunske tehnologije, gaje je samo profesionalni ratari

Webinar – Tehnologija đubrenja uljane repice

Na svetskom nivou zajedno sa sojinim, palminim i suncokretovim uljem čini preko 2/3 ukupne proizvodnje ulja

Webinar – Tehnologija đubrenja krompira

Krompir svojim korenovim sistemom i krtolama ostavlja rastresito zemljište i čisto od korova, tako da je veoma dobar preduslov za mnoge kulture

Webinar – Tehnologija đubrenja paradajza

Paradajz je višegodišnja biljka u njegovom prirodnom staništu, ali se gaji kao jednogodišnja

Webinar – Tehnologija đubrenja paprike

Zbog ekonomskog značaja i upotrebe u ishrani ljudi paprika se danas uzgaja svuda u svetu

Istražite druge proizvode iz PREMIUM linije

Elixir Premium

Mikroelementi kojima je posebno obogaćena linija Premium, su visoko vodorastvorljivi i lako dostupni biljkama. Primenom ovih formulacija dodatno utičete na pravilan rast i razvoj biljaka, zahvaljujući primarnim i sekundarnim makroelementima.

AmoSulfanNutriVeg NPK 10:10:20NutriMAP NP 10:40

Pogledajte ponudu iz drugih linija proizvoda

Elixir Basic

Primenom formulacija iz Basic linije omogućavate gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje, ostvaruju veće, stabilnije prinose i obezbeđuju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

Elixir Supreme

Ono što Supreme liniju proizvoda čini posebnom, jeste kalijum (K) koji se u većini formulacija nalazi u sulfatnoj formi (SOP). Ova proizvodna linija obogaćena je pažljivo odabranim mikroelementima i najbolje je rešenje za specifične biljne kulture i za sve tipove zemljišta.

Elixir Micro Gran

Mikrogranulisana startna đubriva Elixir Zorka, imaju dobro izbalansiran odnos hranljivih elemenata koji stimulišu rast biljaka u početnim fazama razvoja i doprinose boljem ukorenjavanju biljke.

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.