Istorija i tradicija

Elixir Group istorija i tradicija

Istorija i tradicija

Poslovni sistem Elixir Group izrastao je iz porodične firme u jednu od najuspešnijih domaćih kompanija koja posluje po svetskim standardima.

Ekspertiza u hemijskoj industriji, koja je temelj uspeha poslovnog sistema, gradi se od 1938. godine kada je počela sa radom prva fabrika mineralnih đubriva u Šapcu. Kompanija Elixir Group osnovana je 1990. godine kao porodična firma „Narcis Popović“. Od tada se kontinuiranim investicijama razvija u regionalnog lidera u agro i hemijskoj industriji, uz stalni rast broja zaposlenih.

U nastojanju da za krajnje korisnike kreiramo visokokvalitetne proizvode, Elixir Group kontinuirano ulaže u istraživanja i razvoj, analizira kretanja na regionalnim i svetskim tržištima, sa posebnim akcentom na savremene trendove i razvoj novih tehnologija. Svako priznanje za nas znači potvrdu za postignute značajne rezultate u razvoju srpske privrede i unapređenju hemijske industrije i poljoprivredne proizvodnje.

2022

U skladu sa strateškim prioritetima Poslovni sistem Elixir Group osniva Centar za primenjenju cirkularnu ekomoniju CPCE u cilju prelaska sa linearnog na cirkularni model poslovanja.

Osnovan je Elixir Engineering od strane rukovodstava kompanije Elixir Group kao efikasan mehanizam za podsticaj sopstvenih investicija i inovacija kao i razvoj novih.

Decenija iskustva stvorila je odnos poverenja sa pacijentima, a lekari i medicinski radnici ST Medicine pružaju sveobuhvatnu i savremenu uslugu, dijagnostiku i lečenje. Posvećen rad na prevenciji bolesti i unapređenju zdravih životnih navika ST Medicina nastavlja kao član velike Elixir porodice.

2021

Počeo sa radom novoizgrađen pogon za proizvodnju aluminium trifluorida (AlumoFluor | AlF3) u okviru industrijskog kompleksa Elixir Prahovo.

U cilju zaštite životne sredine investirano je 3 miliona evra za unapređenje tehnoloških procesa u Elixir Zorki koji se tiču ugradnje skruberskih sistema i daljeg unapređenja tehnološkog procesa .

2020

Osnovan je Elixir Craft kao tehnički centar koji postaje podrška biznisu u delu izgradnje i održavanja.

2019

Osnovana je Elixir Fondacija sa ciljem osnaživanja lokalnih zajednica i unapređenja kvaliteta života.

2017

Elixir Group prodaje fabriku za proizvodnju monokalcijum fosfata Phosphei, koja je u sastavu Roullier Group, najveći proizvođač feed fosfata koji sada posluje u okviru kompleksa industrijsko-hemijski park Prahovo.

Iste godine počeo je sa radom pogon za proizvodnju NPK mineralnih đubriva u okviru kompleksa Elixir Prahovo.

2015

Postignut pun kapacitet proizvodnje u Elixir Zorki.

2013

Početak rada novoizgrađenih pogona u Elixir Zorki.

Već u okviru prve polovine godine proizvedeno je 100.000 tona kompleksnih mineralnih đubriva od čega je više od 60% izvezeno u zemlje Jugoistočne Evrope. Danas su kapaciteti 4 puta veći i primenjuje se model Waste to Chemicals.

2012

Elixir Group privatizuje IHP Prahovo.

Za samo nekoliko godina nakon privatizacije IHP Prahovo, nakon investicija od preko 120 miliona evra, Elixir Prahovo postaje vodeći proizvođač fosforne kiseline, kompleksnih mineralnih đubriva i mineralnih hraniva na bazi fosfora. Značajnim investicijama u revitalizaciju ovog nekadašnjeg giganta, obezbedili smo za nas strateški važnu sirovinu – fosfornu kiselinu, čiji razvojni potencijal u višim fazama prerade otvara brojne nove mogućnosti.

2011

Elixir Group privatizuje ,,Zorka – mineralna đubriva” u Šapcu. Uz investiciju od 38 miliona evra na lokaciji postojećih potpuno devastiranih objekata izgrađuje potpuno novu fabriku pod nazivom Elixir Zorka.

2007

Elixir Feed Additives koji je prethodno poslovao kao služba u okviru kompanije Narcis Popovići postaje zasebno privredno društvo u svojstvu članice Elixir Group porastom obima posla.

1992

Kao i Zorka, devedesetih godina IHP dostiže krah industrije kakva je postojala do tad. Dolazi do prekida proizvodnje, devastacije postojećih proizvdonih objekata i propadanja nekadašnjeg giganta hemijske industrije.

1990

Usled rata i sankcija, nedostatak finansijskih sredstava dovodi do propadanja nekadašnjeg giganta Hemijska industrija Zorka Šabac.

U istom periodu osnovana je kompanija Narcis Popovići, koja danas posluje kao Poslovni sistem Elixir Group.

1989

IHP Prahovo dostiže svoj najveći uspeh kada je fabrika radila sa 75-100% kapaciteta zapošljavajući skoro 4.500 radnika.

1960

Osnovana Industrija hemijskih proizvoda Prahovo (IHP Prahovo) kao fabrika superfosfata odnosno kao nastavak tehnološkog lanca metalurškog kompleksa Basen – Bor. U narednih trideset godina prolazi kroz različite razvojne faze i povećava kapacitete proizvodnje P2O5, NPK đubriva i natrijum tripolifosfata.

1938

Ekspertiza u hemijskoj industriji, koja je temelj uspeha poslovnog sistema, gradi se od 1938. godine kada je počela sa radom prva fabrika mineralnih đubriva u Šapcu. Na inicijativu Kraljevine Jugoslavije iz Subotice u Šabac je izmeštena Zorka a.d. Cilj je bio da se izgradnjom novih kapaciteta proširi asortiman hemijskih proizvoda sa akcentom na proizvodnju baznih neorganskih hemikalija.

Sinergijom do uspeha

Elixir Zorka je regionalni lider u proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva na tržištu Jugoistočne Evrope. Proizvodni portfolio podrazumeva različite NP, PK i NPK formulacije najvišeg kvaliteta, sa visokom koncentracijom hranljivih materija, ujednačenom granulacijom i visokom vodorastvorljivošću u zemljištu.

Elixir Prahovo je 1 od 6 fabrika u Evropi koja proizvodi fosfornu kiselinu, strateški važnu sirovinu za proizvodnju mineralnih đubriva i širokom primenom u mnogim industrijskim granama. Proizvodni procesi hemijske divizije su vertikalno tehnološki integrisani. Deo proizvedene fosforne komponente se koristi u sopstvenoj proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva i drugih proizvoda, a deo se nakon složenog procesa prečišćavanja plasira na domaće i ino tržište.

Elixir Prahovo

Elixir Craft zahvaljujući stručnim i efikasnim timovima koji raspolažu najsavremenijom opremom pruža visok kvalitet usluge u oblastima izgradnje i održavanja svih proizvodnih i infrastrukturnih kapaciteta poslovnog sistema Elixir Group, kao i trećim licima.

Elixir Feed je ekskluzivni distributer velikom broju renomiranih svetskih proizvođača aditiva za stočnu hranu čiji prodajni asortiman obuhvata sve komponente neophodne za proizvodnju kvalitetne stočne hrane i premiksa.

Elixir Fondacija u saradnji sa lokalnim sredinama, predstavnicima gradskih uprava i mesnih zajednica, institucija, organizacija i udruženja, utvrđuje prioritete i pruža podršku, ostvarujući ideju o dobrobiti cele zajednice.