Industrijsko-hemijski park Prahovo

Industrijsko hemijsi park Prahovo divizija Elixir Group

Prvi industrijsko-hemijski park u Srbiji

Industrijsko-hemijski park Prahovo gradi se na desnoj obali Dunava u Prahovu.

Po ugledu na najuspešnije proizvodne centre širom Evrope, Industrijsko-hemijski park Prahovo podrazumeva koncept individualnih i održivih rešenja za obavljanje osnovne proizvodne delatnosti.

Ovaj koncept omogućiće budućim investitorima da brzo pokrenu proizvodnju, bez ulaganja u infrastrukturu i prateće sadržaje. Na ovaj način se značajno smanjuju početna ulaganja i vreme potrebno za plasiranje proizvoda na tržište.

Ekonomičnost i efikasnost

Lokacija na Dunavu i postojeća infrastruktura industrijskog kompleksa u Prahovu predstavlja odličnu osnovu za dalji industrijski i logistički razvoj ove lokacije.

Kompleks obuhvata ukupnu površinu od oko 330 hektara, od kojih je 134 hektara namenjeno za razvoj različitih sadržaja industrijsko-hemijskog parka organizovanog u više celina.

Organizacione celine Industrijsko-hemijskog parka Prahovo

*klik na oblast za više informacija

Elixir Group – Pouzdan partner investitorima

Atraktivna lokacija za investitore iz celog sveta

Direktna konekcija sa Hidroelektranom Đerdap II kao velikim resursom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, povezanost sa železničkom i drumskom saobraćajnom mrežom i plovnim putevima preko Luke Prahovo, uz dostupnost strateških sirovina za hemijsku industriju samo su neke od prednosti ove lokacije koja podržava ambiciozne razvojne projekte Elixir Group, i kreira potencijal za privlačenje novih investitore iz Evrope, Azije i drugih delova sveta.

Logistika

Izgradnja i održavanje proizvodnih pogona

Pružamo kompletan servis u procesu projektovanja i izgradnje, potpunu podršku proizvodnim procesima kroz investiciona održavanja i sve vrste servisne podrške.

Izgradnja i održavanje
Podrška partnerima

Značajan pokretač privrednih tokova u Srbiji i regionu

Šta dobijaju korisnici Industrijsko-hemijskog parka Prahovo

Lučki operater

Sve vrste pristajanja i pretovara barži, vozova i kamiona.

Operater saobraćaja unutar parka

Koordinacija železničkog saobraćaja sa više pruga i železničkom stanicom, kao i regulisanje drumskog saobraćaja sa definisanim lokacijama za pretovarne stanice, depoe i parkirališta.

Električna energija

U okviru industrijskog kompleksa nalazi se visokonaponska trafostanica 110/10 KV snage 2 k 31,5 MV.

Laboratorija

Moderna laboratorija nudi širok spektar fizičkih i hemijskih ispitivanja i analiza.

Vodena para

Trenutna proizvodnja pare je 55 tona na sat. Predviđeno je postrojenje za termički tretman čvrstog i tečnog otpada (do 60.000 tona godišnje), sa toplotnom energijom, koja će se koristiti i za proizvodnju dodatnih 45 tona pare na sat.

Upravljanje industrijskim otpadom

Upravljanje svim vrstama industrijskog otpada koji nastaje u radu proizvodnih pogona.

Snabdevanje vodom

Crpna stanica na Dunavu kapaciteta 4 k 650 m³ na sat obezbeđuje vodosnabdevanje industrijskog kompleksa i za zaštitu od požara.

Logistika

Organizacija transportnih, skladišnih i drugih logističkih operacija.

Delatnosti poslovnog sistema

Hemijska divizija

Elixir Group je vodeći proizvođač fosforne kiseline i kompleksnih mineralnih đubriva u Jugoistočnoj Evropi sa dva proizvodna kompleksa u Šapcu i Prahovu. Sa godišnjom proizvodnjom od preko milion tona, 70% proizvoda plasiramo na inostrana tržišta u preko 85 država na svim kontinentima.

Eco Energy divizija

Potpuna supstitucija fosilnih goriva alternativnim energentima iz obnovljivih izvora predstavljaju sledeću korak u razvoju hemijske industrije i poslovnog sistema. Divizija Eco Energy nastala je na temelju vizije o održivom razvoju.

Divizija industrijskih usluga

Elixir Group nudi klijentima usluge i podršku u oblasti logistike i transporta, izgradnje i održavanja, saradnje u oblasti cirkularne ekonomije i upravljanja otpadom, kao i projektantske usluge.

Zaštita životne sredine

Očuvanje životne sredine od primarnog je značaja za život svakog od nas, kao i život budućih generacija.

Odgovornost

Odgovorni prema okruženju u kom stvaramo, tehnološki procesi u našim postrojenjima usklađeni su sa svim relevantnim zakonskim propisima Republike Srbije i evropskim standardima, direktivama i ciljevima.

Posvećenost

Posvećeni smo globalnim i regionalnim ciljevima održivog razvoja, dekarbonizaciji proizvodnih i poslovnih procesa i kontinuiranim unapređenjima resursne i tehnološke efikasnosti.

Uspešnost

Uspešnost održivog industrijskog razvoja merimo kroz doprinos razvoju lokalnih zajednica i zadovoljstvo naših sugrađana.