NPK 12:12:17 (SOP)

Kompleksno, čvrsto, mineralno đubrivo koje sa specifičnim odnosom hraniva omogućava izbalansiranu ishranu velikom broju biljnih vrsta na svim tipovima zemljišta

Posebnu vrednost ovog SUPREME proizvoda čine dodatni sekundarni makro i mikroelementi koji upotpunjuju ishranu biljaka tokom cele vegetacije osiguravajući visoke prinose i izuzetan kvalitet proizvoda.

Azot (N) je u amonijačnoj formi i direktno se usvaja i ugrađuje u organsku materiju biljke, a ujedno je i otporniji na gubitke u zemljištu.

Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata i omogućava postizanje visokog i kvalitetnog prinosa.

Supreme proizvodna linija se razvija u pravcu obogaćivanja svojih formulacija pažljivo odabranim mikroelementima.

Šta sadrži
NPK 12:12:17 (SOP)?

Ujednačen odnos hraniva u svakoj granuli i visoka pristupačnost hranljivih elemenata omogućavaju lako usvajanje i ujednačen porast biljaka.

AZOT (N) ukupan 12%
Amonijačni azot 12%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 10,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 17%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan 2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 14%
Bor (B) ukupan 0,02
Cink (Zn) ukupan 0,01

Primenom formulacije NPK 12:12:17+ 2% Mg + 14% S + 0,02% B + 0,01% Zn (SOP) omogućavate da dodatni sekundarni makro i mikroelementi upotpune ishranu biljaka osiguravajući visoke prinose i izuzetan kvalitet proizvoda

Zašto primeniti NPK 12:12:17 (SOP)?

  • Odlično rešenje za biljne vrste koji imaju naglašenu potrebu za kalijumom (K)
  • Fosforna komponenta (P) visoke vodorastvorljivosti u pogodnom obliku za usvajanje
  • Kalijum (K) je u sulfatnom obliku (SOP), što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
  • Sumpor (S) pozitivno utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka i ima važnu ulogu u metabolizmu azota (N)
  • Prisustvo cinka (Zn) i magnezijuma (Mg) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila kao i ugljenih hidrata dok bor (B) pozitivno utiče na cvetanje i oplodnju

Preporučena primena
NPK 12:12:17 (SOP)

Biljna vrstakg/ha*
Povrće500-1200
Paradajz500-950
Paprika550-850
Krompir700-1200
Mrkva450-750
Luk500-750
Voće400-1100
Jagoda600-1000
Borovnica450-750
Vinova loza450-750
Preporučene količine uslovljene su načinom proizvodnje, rezultatima agrohemijskih analiza i tipom zemljišta, planiranim prinosima i potrebama biljnih vrsta, klimatskim uslovima…

Resurs centar NPK 12:12:17 (SOP)

Elixir Zorka mineralna đubriva

Korišćenje Supreme linije 12:12:17 i 11:12:18 u emisiji Bolja zemlja

Vinova loza

Vinova loza spada u red “kaliofilnih biljaka”, to su biljke koje imaju izražene potrebe za kalijumom (K) kao jednim od osnovnih elemenata

Jabuka

U đubrenju mladih zasada važno je da se obezbedi harmonična ishrana, kako bi se biljke pravilno razvijale i rasle do punog plodonošenja, a poseban akcenat u ovim ranim fazama treba dati azotu (N)

Krompir

Za uspešnu proizvodnju krompira veoma je bitan balans mineralnih hraniva u zemljištu. Visoke prinose nije moguće postići na parcelama gde nedostaju određeni mineralni elementi

Malina

Malina je kaliofilna biljka koja zahteva najviše kalijuma (K) u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda. Zbog toga malinjake u rodu je potrebno đubriti svake godine sa NPK đubrivima koja imaju akcenat na kalijumu (K)

Luk

Sa aspekta iznošenja hraniva kod luka najveće potrebe jesu u kalijumu (K) i azotu (N), a nešto manje u fosforu (P), stoga prema tome treba i birati formulacije koje imaju akcenat na kalijumu (K) i koje sadrže sumpor (S)

Jagoda

Jagoda kao i malina zahteva najviše kalijuma (K) u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda te ju je potrebno đubriti sa formulacijama koje imaju naglašen upravo ovaj element

Beli luk

Intenzivna proizvodnja i dobri prinosi belog luka zahtevaju pravovremeno i kvalitetno izvođenje svih agrotehničkih mera. Potrebe belog luka u hranivima najviše su vezane za azot (N) i kalijum (K) i nešto manje za fosfor (P)

Borovnica

Tokom perioda eksploatacije borovnica zahteva primenu mineralnih đubriva sa naglaskom na kalijumu (K). Činjenica da borovnica spada u grupu biljaka osetljivih na hlor (Cl), ukazuje na potrebu korišćenja kalijuma u sulfatnom obliku

Lubenica

Izraženi zahtevi za kalijumom (K) određuju i izbor formulacije koje treba primenjivati u proizvodnji lubenica

Višnja

U fazi pre podizanja zasada višnje treba uneti kalijum (K) i fosfor (P) u dovoljnim količinama na bazi agrohemijskih analiza. Dok primenom osnovnih đubriva u punom rodu održavamo njihov sadržaj hraniva u zemljištu

Webinar – Tehnologija đubrenja duvana

Odlične rezultate u đubrenju duvana su pokazala đubriva sa manjim udelom ili bez sadržaja azota (N), sa optimalnim sadržajem fosfora (P) i većim udelom kalijuma (K)

Webinar – Tehnologija đubrenja krompira

Krompir svojim korenovim sistemom i krtolama ostavlja rastresito zemljište i čisto od korova, tako da je veoma dobar preduslov za mnoge kulture

Webinar – Tehnologija đubrenja paradajza

Paradajz je višegodišnja biljka u njegovom prirodnom staništu, ali se gaji kao jednogodišnja

Webinar – Tehnologija đubrenja paprike

Zbog ekonomskog značaja i upotrebe u ishrani ljudi paprika se danas uzgaja svuda u svetu

Webinar – Tehnologija đubrenja maline

Intezivna i savremena proizvodnja maline podrazumeva niz agrotehničkih mera od kojih je đubrenje jedna od najkomleksnijih

Istražite druge proizvode iz SUPREME linije

Elixir SUPREME

Ono što SUPREME liniju proizvoda čini posebnom, jeste kalijum (K) koji se u većini formulacija nalazi u sulfatnoj formi (SOP). Ova proizvodna linija obogaćena je pažljivo odabranim mikroelementima i najbolje je rešenje za specifične biljne kulture i za sve tipove zemljišta.

NPK 12:11:18NPK 12:12:17PK 15:30NPK 16:27:7

Pogledajte ponudu iz drugih linija proizvoda

Elixir Basic

Primenom formulacija iz Basic linije omogućavate gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje, ostvaruju veće, stabilnije prinose i obezbeđuju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

Elixir Premium

Mikroelementi kojima je posebno obogaćena linija Premium, su visoko vodorastvorljivi i lako dostupni biljkama. Primenom ovih formulacija dodatno utičete na pravilan rast i razvoj biljaka, zahvaljujući primarnim i sekundarnim makroelementima.

Elixir Micro Gran

Mikrogranulisana startna đubriva Elixir Zorka, imaju dobro izbalansiran odnos hranljivih elemenata koji stimulišu rast biljaka u početnim fazama razvoja i doprinose boljem ukorenjavanju biljke.

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.