Elixir Grupa na Beogradskom energetskom fourmu 2024. na temu dekarbonizacije 

Dekarbonizaciju proizvodnje i investicioni ciklus Prahovo 2027 predstavio je Matthias Predojević, potpredsednik za korporativni razvoj Eliksir Grupe u okviru panela „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“, na otvaranju Beogradskog energetskog foruma 2024.

Elixir Zorka demantuje prekoračenje vrednosti hlorovodonika na svom emiteru i podržava formiranje radne grupe za rešavanje ovog pitanja

Demantujemo neistinite navode da je Elixir Zorka odgovorna za navodno prekoračenje vrednosti hlorovodonika (HCl) u vazduhu u Šapcu, u periodu od 19. do 25. marta 2024. godine, koje je objavilo udruženje građana Mame Šapca i snažno podržavamo inicijativu za osnivanje radne grupe koja će transparentno utvrditi da li postoje navedena prekoračenja i šta je njihov uzrok.

Elixir Zorka: Sprovedena interna kontrola povodom kratkotrajnog oslobađanja gasne faze amonijaka tokom godišnjeg remonta i preduzete preventivne mere 

Povodom događaja od 29. marta 2024. godine u Šapcu, kada je prilikom redovnog godišnjeg remonta i preventivnog održavanja praznog sfernog rezervoara, došlo do kratkotrajnog ispuštanja nedetektovane gasne faze amonijaka, Elixir Zorka je sprovela niz zaštitnih i preventivnih mera i nakon ospežne interne kontrole objavila Specijalni izveštaj o okolnostima i uzrocima ovog događaja.

Memorandum o razumevanju

Elixir Fondacija i MZ Prahovo potpisale Memorandum o razumevanju – najavljen nastavak podrške

Memorandum predviđa podršku Elixir Fondacije održivom razvoju i projektima koji unapređuju uslove života meštana Prahova, kao i projektima koji doprinose aktivnom životu dece i mladih, poboljšanju uslova obrazovanja i talentovanim učenicima, kulturi i očuvanju kulturnog nasleđa, zaštiti životne sredine, zdravstvenoj zaštititi i pomoći materijalno ugroženim porodicama, kao i radu lokalnih udruženja i klubova.

Elixir Grupa na Beogradskom energetskom fourmu 2024. na temu dekarbonizacije 

Dekarbonizaciju proizvodnje i investicioni ciklus Prahovo 2027 predstavio je Matthias Predojević, potpredsednik za korporativni razvoj Eliksir Grupe u okviru panela „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“, na otvaranju Beogradskog energetskog foruma 2024.

Elixir Zorka demantuje prekoračenje vrednosti hlorovodonika na svom emiteru i podržava formiranje radne grupe za rešavanje ovog pitanja

Demantujemo neistinite navode da je Elixir Zorka odgovorna za navodno prekoračenje vrednosti hlorovodonika (HCl) u vazduhu u Šapcu, u periodu od 19. do 25. marta 2024. godine, koje je objavilo udruženje građana Mame Šapca i snažno podržavamo inicijativu za osnivanje radne grupe koja će transparentno utvrditi da li postoje navedena prekoračenja i šta je njihov uzrok.

Elixir Zorka: Sprovedena interna kontrola povodom kratkotrajnog oslobađanja gasne faze amonijaka tokom godišnjeg remonta i preduzete preventivne mere 

Povodom događaja od 29. marta 2024. godine u Šapcu, kada je prilikom redovnog godišnjeg remonta i preventivnog održavanja praznog sfernog rezervoara, došlo do kratkotrajnog ispuštanja nedetektovane gasne faze amonijaka, Elixir Zorka je sprovela niz zaštitnih i preventivnih mera i nakon ospežne interne kontrole objavila Specijalni izveštaj o okolnostima i uzrocima ovog događaja.

Memorandum o razumevanju

Elixir Fondacija i MZ Prahovo potpisale Memorandum o razumevanju – najavljen nastavak podrške

Memorandum predviđa podršku Elixir Fondacije održivom razvoju i projektima koji unapređuju uslove života meštana Prahova, kao i projektima koji doprinose aktivnom životu dece i mladih, poboljšanju uslova obrazovanja i talentovanim učenicima, kulturi i očuvanju kulturnog nasleđa, zaštiti životne sredine, zdravstvenoj zaštititi i pomoći materijalno ugroženim porodicama, kao i radu lokalnih udruženja i klubova.