Aluminijum Fluorid

AlumoFluor (AlF3) je neorgansko jedinjenje u praškastom obliku i klasifikovan je kao proizvod vrhunskog kvaliteta koji sadrži min. 96% aktivne supstance.

AlumoFluor je aluminijum fluorid male gustine i izrazite čistoće. Proizveden je korišćenjem heksafluorosilicijumske kiseline, proizvoda ekstrahovanog tokom procesa proizvodnje fosforne kiseline, u reakciji sa aluminijum hidroksidom.

Uglavnom se koristi kao katalizator za proizvodnju primarnog metala aluminijuma. Aluminijum fluorid u suštini snižava tačku topljenja aluminijum oksida. Zajedno sa kriolitom povećava provodljivost elektrolita rastvora, smanjujući potrošnju električne energije što dovodi do smanjenja troškova proizvodnje aluminijuma.

Kvalitet AlumoFluor-a

AlumoFluor je vrhunski proizvod aluminijum fluorid  koji sadrži min. 96% aktivne supstance.

Parameter Typical value
Hemijski sastav
Aluminijum fluorid (AlF3) min. 96%
Silicijum dioksid (SiO2) max 0.2%
Slobodan aluminijum oksid (Al2O3) 3.0-4.0%
Gvožđe (III) oksid (Fe2O3) max. 0.02%
Fosfor pentoksid (P2O5) max 0.015%
Sumpor trioksid (SO3) max 0.05%
Gubitak pri paljenju (L.O.I.) max 1.0%
Fizička svojstva
Fizički izgled White crystalline powder, odourless
Specifična težina 700-800kg/m3

Čuvati i transportovati u skladu sa propisima

Nije klasifikovan kao opasna materija prema EU propisima

U rinfuzi, u velikim vrećama ili u manjim papirnim kesama

Čuva se u zatvorenom prostoru na suvom i hladnom mestu sa ventilacijom

Nije klasifikovan kao opasna materija prema transportnim propisima

Prednost AlumoFluora je viši nivo AlF3. Aktivna supstanca obično 97-97,5%.

Jedan od najčistijih globalno dostupnih AlF3

Čistoća i tečljivost

  • SiO2 < 1.000ppm
  • Fe2O3 < 100ppm
  • P2O5 < 100ppm
  • Prosečna tečljivost je manje od 140 sekundi

Ekološki prihvatljiva proizvodnja

AlumoFluor se proizvodi u skladu sa principima zelene tehnologije:

By-product of chemical industry

Kao sirovinu koristimo nusproizvod hemijske industrije, čija ponovna upotreba stvara novu vrednost i štiti životnu sredinu

CO2 neutral source

Tehnologija koristi električnu energiju proizvedenu iz CO2 neutralnog izvora (hidroelektrana Đerdap)

Cleanest energy sources

TNG energija se takođe koristi kao jedan od najčistijih izvora energije (tečni gas)

Pouzdan dobavljač

Proizvodnja AlumoFluora zvanično je počela sredinom februara 2021

U procesu proizvodnje koristi se najsavremenija nemačka oprema koja ispunjava sve zahteve savremene industrijske proizvodnje. Proizvodnja AlumoFluor-a organizovana je u nadograđenoj fabrici AIF3 koja je radila od 1982. do 1999.

Elixir Prahovo

Vodeći proizvođač u Jugoistočnoj Evropi

Pedesetjednogodišnja tradicija u proizvodnji fosforne kiseline

Globalni otisak, snabdevanje više od 70 zemalja

Fleksibilnost u zadovoljavanju potreba kupaca i blagovremenom reagovanju na sve zahteve kupaca

Logistika

Prahovo se nalazi na obali reke Dunav, na tromeđi Srbije, Rumunije i Bugarske.

Kapacitet pretovara luke Prahovo je preko milion i po tona godišnje.

Rečni transport

Prema istoku, Dunav povezuje Prahovo direktno sa Crnim morem (626 km) i Konstancom, najvažnijom lukom u regionu, sa kapacitetom pretovara od 100 miliona tona godišnje.
Ka severu, Dunav povezuje Prahovo sa zemljama dunavskog sliva, sve do Nemačke. Kanalom Rajna-Majna-Dunav povezan je sa Roterdamom i Severnim morem, kao i sa Manhajmom.

Železnički transport

U okviru luke postoji dobro razvijena železnička infrastruktura sa velikim brojem industrijskih koloseka, a ceo postojeći kompleks povezan je sa sistemom Železnica Srbije i međunarodnom železničkom mrežom.

Drumski transport

Prahovo je povezano sa oko 50 km puta sa Vidinom u Bugarskoj i Kalafatom u Rumuniji, a oba su važna drumska i železnička čvorišta na Evropskom koridoru 4. Na oko 150 km od Prahova nalazi se Evropski Koridor 10, autoput koji povezuje naš kompleks i Srbiju sa ostalim Evropskim zemljama.

Potreban vam je Aluminijum fluorid?

Naš tim eksperata je tu da odgovori na sva vaša pitanja.