Preporuke đubrenja uljane repice

Najizraženije zahteve uljana repica ima prema azotu (N), kalijumu (K), sumporu (S), boru (B) i spada u velike potrošače hranljivih elemenata

Jedan od osnovnih preduslova za postizanje stabilnih i visokih prinosa uljane repice je svakako pravovremena i izbalansirana ishrana mineralnim đubrivima. Uljana repica za 1t odgovarajuće vegetativne mase i zrna najviše usvoji kalijuma (K) i azota (N) dok je usvajanje fosfora (P) manje.

Količine mineralnih đubriva koje unosimo svakako treba bazirati na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta, planiranih prinosa, ali i potreba biljaka za pojedinim hranivima, što će predstavljati osnovu za njihovu efikasnu i racionalnu primenu.

Potrebe za azotom (N) su najveće u fazama od početnog prolećnog porasta pa do cvetanja. Kako bi se obezbedili uslovi za regeneraciju useva i dalji intezivan razvoj, prvu prihranu treba obaviti u fazi buđenja vegetacije sa 60-70% od planirane količine azota (N), dok drugu prihranu treba obaviti preostalom količinom azota (N) u momentu intenzivnog porasta biljaka i formiranja stabla.

Kod uljane repice posebno bi trebalo istaći značaj još jednog makroelementa, a to je sumpor (S) koji je ključan u sintezi ulja, hlorofila, kao i u tolerantnosti biljaka na stresne uslove. U proizvodnom portfoliju Elixir Zorka postoje formulacije koje zadovoljavaju potrebe uljane repice za sumporom (S).

Koje mineralno đubrivo preporučujemo u usevu uljane repice

Proizvod NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S se primenjuje u đubrenju velikog broja biljnih vrsta zbog ujednačenog odnosa fosfora (P) i kalijuma (K). Odlikuje ga dobra rastvorljivost i pristupačnost fosfora (P) u toku vegetacionog perioda.

Proizvod NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje visokih i stabilnih prinosa svih gajenih biljaka koje imaju povećane potrebe za kalijumom (K).

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih vrsta. Primenom AmoSulfana značajno se poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora na alkalnim i neutralnim zemljištima.

Prolećna prihrana uljane repice podrazumeva upotrebu azotnih đubriva, jer je azot nosilac prinosa uljane repice

Amosulfan 20% N + 24% S

AmoSulfan sadrži azot u amonijačnoj formi.

Ovakav oblik azota se lakše vezuje i teže ispira iz zemljišnog profila čime je duže dostupan biljkama u ishrani. Sumpor kao glavni makroelement direktno utiče na povećanje kvaliteta strnih žita, jer učestvuje u sintezi proteina.

AmoSulfan

Kako pomažemo našim klijentima i partnerima

Saveti eksperata

U procesu odabira adekvatnog hraniva za usev uljane repice, naši ekperti su uvek na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima. Odabirom proizvoda iz palete mineralnih đubriva Elixir Zorke, na osnovu analize zemljišta i potreba gajenog useva, poljoprivredni proizvođači omogućavaju gajenim kulturama uravnotežen rast i razvoj biljaka, kao i stabilne i visoke prinose.

Stabilan rast i visoki prinosi

Pravilan rast i razvoj biljaka zahteva uravnoteženi balans hranljivih elemenata koji se nalaze u zemljištu. Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka odlikuje visoka koncentracija hranljivih materija, ujednačena granulacija i visoka vodorastvorljivost u zemljištu.

Više o mineralnim đubrivima

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.