NutriBOOST

Mikrogranulisano, startno đubrivo nove generacije sa posebnim dodatkom koje se primenjuje ultralokalizovano sa setvom ili sadnjom u redove

NutriBOOST je mikrogranulisano đubrivo sa specijalnim dodatkom koji štiti fosfor (P) od blokade nakon unošenja u zemljište, bez obzira na njegovu pH vrednost.

Primenom NutriBOOST-a fosfor iz ovog đubriva je zaštićen.

Specijalan dodatak obezbeđuje maksimalno iskorišćenje hraniva iz đubriva kod svih biljnih vrsta u periodu intenzivnog rasta i razvoja, bez obzira na pH reakciju zemljišta.

Kada se fosforno đubrivo primenjuje u zemljištu i vodi, veći deo negativno naelektrisanog fosfora se vezuje za pozitivno naelektrisani kalcijum (Ca), gvožđe (Fe) ili aluminijum (Al) koji mogu biti prisutni u zemljišnom rastvoru. Upravo to sprečava njegovo usvajanje od strane biljaka i smanjuje efikasnost primenjenog fosfora (P).

Sa ovom novom generacijom mikrogranulisanog đubriva postiže se efikasnije i duže iskorišćavanje primenjenih hraniva u zemljištu.

NutriBOOST se primenjuje ultralokalizovano, istovremeno sa setvom ili sadnjom uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalazi na sejalici ili sadilici.

Deponovanjem hraniva u zoni semena ili sadnog materijala osiguravamo intezivan i nesmetan porast gajenih useva pogotovu u nepovoljnim i stresnim uslovima spoljašne sredine osiguravajući povećanje i stabilnost prinosa.

Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora (P) i prisustvu cinka (Zn), deluje intezivno na rast korenovog sistema i bolje ukorenjavanje useva.

Snažniji i dublji korenov sistem bolje koristi postojeće zalihe vode, ali i hraniva iz dubljih slojeva zemljišta. Takve biljke tada imaju intezivniji nadzemni porast i prolaze kroz svoje faze rasta i razvića u optimalnim rokovima.

NutriBOOST omogućava gajenoj biljci da prevaziđe stresne uslove koji se mogu pojaviti u početnim fazama razvoja i ostaviti značajnije posledice na biljku i očekivani prinos.

Bržim početnim rastom, gajena biljka zasenjuje korovske biljke smanjujući njihov negativan uticaj.

Značajno smanjuje negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta na usvajanje hranljivih elemenata.

Šta sadrži
NutriBOOST?

Svaka granula se odlikuje izbalansiranim odnosom hranljivih elemenata.

AZOT (N) ukupan 10%
Amonijačni azot 10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 45%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 40%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 5%
Cink (Zn) ukupan 1%

Primenom proizvoda NutriBOOST NP 10:45 dolazi do formiranja dubokog i razgranatog korenovog sistema, boljeg početnog porasta i razvoja, bržeg formiranja ujednačenih redova, veće otpornosti na stresne uslove

Zašto primeniti NutriBOOST?

 • Mikrogranulisano đubrivo nove generacije
 • Startno đubrivo sa azotom (N), fosforom (P), sumporom (S) i cinkom (Zn)
 • Ðubrivo sa naglašenim sadržajem visoko vodorastvorljivog fosfora (P)
 • Fosfor (P) i cink (Zn) su glavni faktori koji utiču na bolje ukorenjavanje i pospešuju početni porast mladih biljaka
 • Sadrži poseban dodatak koji sprečava blokadu fosfora u zemljištu
 • Veličina granule: 0,5 to 1,2 mm
 • Utiče na formiranje dubokog i razgranatog korenovog sistema
 • Bolji početni porast i razvoj mladih biljaka
 • Brže formiranje ujednačenih redova
 • Veća otpornost biljaka na stresne uslove

Preporučena primena
NutriBOOST

Biljna vrstakg/ha*
Kukuruz20-30
Uljana repica20-40
Soja20-25
Suncokret20-25
Šećerna repa25-30
Sitna žita20-40
Povrće25-50
Preporučene količine uslovljene su načinom proizvodnje, rezultatima agrohemijskih analiza i tipom zemljišta, planiranim prinosima i potrebama biljnih vrsta, klimatskim uslovima…

Resurs centar NutriBOOST

Iskustva korisnika u primeni NutriBOOST NP 10:45

Primena NutriBOOST NP 10:45 u soji

Setva kukuruza u Ravnom Selu uz primenu NutriBOOST NP 10:45

Elixir Zorka mineralna đubriva

U đubrenju mladih zasada važno je da se obezbedi harmonična ishrana, kako bi se biljke pravilno razvijale i rasle do punog plodonošenja, a poseban akcenat u ovim ranim fazama treba dati azotu (N)

Za uspešnu proizvodnju krompira veoma je bitan balans mineralnih hraniva u zemljištu. Visoke prinose nije moguće postići na parcelama gde nedostaju određeni mineralni elementi

Iskustva u ratarskoj proizvodnji su pokazala da se dobri rezultati u proizvodnji strnih žita postižu primenom NP i NPK formulacija sa naglašenim fosforom (P)

Luk

Sa aspekta iznošenja hraniva kod luka najveće potrebe jesu u kalijumu (K) i azotu (N), a nešto manje u fosforu (P), stoga prema tome treba i birati formulacije koje imaju akcenat na kalijumu (K) i koje sadrže sumpor (S)

Proizvodni asortiman fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija koje svojim odnosom hranivih elemenata odgovaraju zahtevima proizvodnje kukuruza

Intenzivna proizvodnja i dobri prinosi belog luka zahtevaju pravovremeno i kvalitetno izvođenje svih agrotehničkih mera. Potrebe belog luka u hranivima najviše su vezane za azot (N) i kalijum (K) i nešto manje za fosfor (P)

Suncokret spada u kaliofilne biljke, pa bi u tehnologiju proizvodnje trebalo uvrstiti neku od formulacija koja imaju izraženiji udeo kalijuma (K)

Izraženi zahtevi za kalijumom (K) određuju i izbor formulacije koje treba primenjivati u proizvodnji lubenica

Za uspešnu proizvodnju soje veoma je bitno adekvatno bilansiranje hraniva u zemljištu, gde se bez odgovarajuće primene kompleksnih mineralnih đubriva ne mogu očekivati stabilni i visoki prinosi

U početnim fazama troši manje količine hraniva da bi se ista intenzivirala u kasnijim fazama rasta i razvića. Prinosom ova biljna vrsta najviše usvaja kalijum (K) i azot (N), dok su potrebe za fosforom (P) manje

Webinar – Mikrogranulisana đubriva

Intezivna i savremena proizvodnja u agrarno razvijenim zemljama svrstava primenu mikrogranula u redovne tehničke mere

Webinar – Tehnologija đubrenja kukuruza

Unošenjem adekvatne količine đubriva obezbeđuje se nesmetani rast i razviće biljka i utiče na visinu i stabilnost prinosa

Webinar – Tehnologija đubrenja suncokreta

Suncokret je karakterističan po snažnom korenovom sistemu i koristi hraniva iz dubljih slojeva

Webinar – Tehnologija đubrenja soje

Proizvodnja soje nije previše zahtevna i veoma se lako može savladati

Webinar – Tehnologija đubrenja šećerne repe

Zahteva primenu vrhunske tehnologije, gaje je samo profesionalni ratari

Webinar – Tehnologija đubrenja uljane repice

Na svetskom nivou zajedno sa sojinim, palminim i suncokretovim uljem čini preko 2/3 ukupne proizvodnje ulja

Webinar – Tehnologija đubrenja duvana

Odlične rezultate u đubrenju duvana su pokazala đubriva sa manjim udelom ili bez sadržaja azota (N), sa optimalnim sadržajem fosfora (P) i većim udelom kalijuma (K)

Webinar – Tehnologija đubrenja krompira

Krompir svojim korenovim sistemom i krtolama ostavlja rastresito zemljište i čisto od korova, tako da je veoma dobar preduslov za mnoge kulture

Webinar – Tehnologija đubrenja paradajza

Paradajz je višegodišnja biljka u njegovom prirodnom staništu, ali se gaji kao jednogodišnja

Webinar – Tehnologija đubrenja paprike

Zbog ekonomskog značaja i upotrebe u ishrani ljudi paprika se danas uzgaja svuda u svetu

Istražite druge proizvode iz MICRO GRAN linije

Elixir MICRO GRAN

Mikrogranulisana startna đubriva Elixir Zorka, imaju dobro izbalansiran odnos hranljivih materija: primarnih, sekundarnih i esencijalnih mikroelemenata, koji stimulišu rast biljaka u početnim fazama razvoja i doprinose boljem ukorenjavanju biljke.

NutriBOOST NP 10:45SuperStart NP 10:35

Pogledajte ponudu iz drugih linija proizvoda

Primenom formulacija iz Basic linije omogućavate gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje, ostvaruju veće, stabilnije prinose i obezbeđuju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

Mikroelementi kojima je posebno obogaćena linija Premium, su visoko vodorastvorljivi i lako dostupni biljkama. Primenom ovih formulacija dodatno utičete na pravilan rast i razvoj biljaka, zahvaljujući primarnim i sekundarnim makroelementima.

Ono što Supreme liniju proizvoda čini posebnom, jeste kalijum (K) koji se u većini formulacija nalazi u sulfatnoj formi (SOP). Ova proizvodna linija obogaćena je pažljivo odabranim mikroelementima i najbolje je rešenje za specifične biljne kulture i za sve tipove zemljišta.

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.