Preporuke đubrenja šećerne repe

Spada u kaliofilne biljke i veliki je potrošač hraniva, dok kalijum (K) ima značajnu ulogu u povećavanju sadržaja šećera i tolerantnost na stresne uslove

Odluku o proizvodnji šećerne repe bi trebalo planirati i nekoliko godina unapred, a pripreme za setvu treba otpočeti još u toku letnjih meseci.

Sa obradom zemljišta u jesen vršimo i osnovno đubrenje useva, a odabir i količine primene pojedinih đubriva je najbolje vršiti na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta. Prilikom osnovne obrade zemljišta u jesen, unose se sve neophodne količine fosfora (P) i kalijuma (K), dok se azotna (N) đubriva većinom unose u proleće uz predsetvenu pripremu zemljišta.

Azot (N) je važan za normalan rast i razviće biljaka, ali primenom većih količina dolazi do preteranog bujanja zelene lisne mase usled čega dolazi do smanjenja digestije šećerne repe. U praksi se upotrebljavaju razne NPK formulacije sa povećanim udelom kalijuma (K) ili PK formulacije sa određenim odnosom fosfora (P) i kalijuma (K).

Paleta proizvoda Elixir Zorka sadrži formulacije mineralnih đubriva koje se sa lakoćom mogu uklopiti u visoke zahteve proizvodnje šećerne repe.

Koje mineralno đubrivo preporučujemo u usevu šećerne repe

NPK 6:12:24

Proizvod NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje visokih i stabilnih prinosa svih gajenih biljaka koje imaju povećane potrebe za kalijumom (K).

AmoSulfan

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih vrsta. Primenom AmoSulfana značajno se poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora na alkalnim i neutralnim zemljištima.

NutriBOOST NP 10:45

NutriBOOST NP 10:45 + 5% S + 1% Zn je mikrogranulisano đubrivo nove generacije sa specijalnim dodatkom koji štiti fosfor (P) od blokade u zemljištu, sprečavajući njegovu reakciju sa drugim elementima kao sto su Ca, Al i Fe.

NutriBOOST NP 10:45

Primenom NutriBOOST đubriva fosfor je zaštićen.

Fosfor je veoma važan za procese oplodnje kod biljaka kao i za dobro ukorenjavanje i jačanje korenovog sistema. Azot (N) činilac koji se nezavisno od ostalih makroelemenata primenjuje u usevu kukuruza, u tehnologiju proizvodnje treba uvrstiti formulacije koje imaju izraženiji udeo fosfora (P) i kalijuma (K).

NutriBOOST

Kako pomažemo našim klijentima i partnerima

Saveti eksperata

U procesu odabira adekvatnog hraniva za usev šećerne repe, naši ekperti su uvek na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima. Odabirom proizvoda iz palete mineralnih đubriva Elixir Zorke, na osnovu analize zemljišta i potreba gajenog useva, poljoprivredni proizvođači omogućavaju gajenim kulturama uravnotežen rast i razvoj biljaka, kao i stabilne i visoke prinose.

Stabilan rast i visoki prinosi

Pravilan rast i razvoj biljaka zahteva uravnoteženi balans hranljivih elemenata koji se nalaze u zemljištu. Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka odlikuje visoka koncentracija hranljivih materija, ujednačena granulacija i visoka vodorastvorljivost u zemljištu.

Više o mineralnim đubrivima

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.