Upravljanje otpadom

Eco Energy divizija poslovnog sistema Elixir Group

U okviru Eco Energy divizije sa ciljem racionalnog korišćenja resursa i zaštite životne sredine, bavimo se upravljanjem različitih vrsta otpada.

Eco Lager postrojenja kao operater, svojim partnerima i klijentima pruža rešenja za bezbedno i efikasno sakupljanje, privremeno skladištenje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije. Usluge upravljanja otpada sprovodimo u skladu sa zakonom propisanim regulativama i izdatim dozvolama. U svim procesima primenjujemo najviše EU standarde.

Vaš otpad postaje naša briga

Naš fokus je zbrinjavanje industrijskog otpada, uz potpuno uključenje naših tehnologa

Usklađeni ste sa zakonom

Pomažemo vam da ispunite svoje zakonske obaveze

Naša rešenja su brza

Pružamo uslugu sakupljanja i transporta industrijskog otpada, bez vašeg dodatnog angažovanja

Štedimo vam novac

Osiguravamo da ne snosite dodatne troškove zbog nezbrinutog otpada

Sa nama ste sigurni

Brinemo o vašoj imovini i bezbednosti tokom celog proseca sakupljanja otpada

Sa nama ste Eco Friendly

Zbrinjavanje otpada je deo ostvarenja ciljeva zaštite životne sredine i održivog razvoja

Usluge upravljanja otpadom koje pružamo

Sakupljanje otpada

Inspekcijom otpada na vašoj lokaciji utvrđujemo odgovarajuće uslove rukovanja otpadom. Organizujemo uzorkovanje i karakterizaciju otpada od strane akreditovane laboratorije. Obezbeđujemo svu neophodnu ambalažu koja je adekvatna za otpad u skladu sa ADR propisima. Realizujemo prepakivanje otpada uz poštovanje najstrožijih standarda bezbednosti i zaštite životne sredine. Naš tim je obučen za rukovanje opasnim materijama. Otpad se pakuje i obeležava u skladu sa ADR-om  i drugim propisima koji uređuju oblast upravljanja otpadom. Za potrebe klijenta organizujemo transport otpada kao i izradu prateće dokumentacije.

Privremeno skladistenje Eco Lager postrojenja

Privremeno skladištenje otpada

Skadištenje otpada se vrši u magacinima koji ispunjavaju sve HSE uslove i EU standarde na lokacijama Šabac i Prahovo. Opasan otpad se skladišti u zatvorenim halama koje su obložene tankvanama, a neopasan na otvorenom, za šta posedujemo dozvole izdate od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Otpad se skladišti u strogo kontrolisanim uslovima uz 24/7 nadzor sa primenom najstožijih propisa bezbednosti i zaštite životne sredine. Na lokaciji je naš stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom u rukovanju sa opasnim materijama.

Zbrinjavanje otpada

Nakon privremenog skladištenja, otpad se predaje našim partnerima koji imaju mogućnost finalnog zbrinjavanja, u skladu sa dozvolama koje poseduju. Naš cilj je da vam omogućimo rešenja koja su prilagođena vašim potrebama i koja će vam omogućiti da budete usaglašeni sa nacionalnim i internacionalnim propisima iz oblasti upravljanja otpadom.

Eco Lager upravljanje otpadom
Eco Lager upravljanje otpadom

Otpad se razvrstava u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada.

Indeksni brojevi otpada za koje posedujemo dozvole

Pronađite indeksni broj otpada koji generišete i koji možete da zbrinete kod nas

Spisak indeksnih brojeva otpada

Integrisan pristup u upravljanju otpadom

Sakupljačka mreža

Saradnja sa operaterima i generatorima otpada na teritoriji RS.

Eco Lager postrojenja

Privremeno skladištenje i fizički tretman otpada u Eco Lager postrojenjima.

Otpadom do energije

Postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada u energetske svrhe.

Zbrinjavamo otpad za više od 80 kompanija

Vođeni smo našom vizijom da stvaramo nasleđe kroz održivi razvoj

Štitimo životnu sredinu

Opasan otpad koji se ne skladišti u skladu sa propisima može biti izuzetno štetan za okruženje i izazvati nepovoljne posledice.

Smanjujemo emisije CO2

Projekti cirkularne ekonomije doprinose smanjenju emisije CO2 koja bi se emitovala u procesu proizvodnje sirovina.

Smanjujemo potrošnju fosilnih goriva

Waste to Energy projektima utičemo na smanjenje CO2 i supstituciju fosilnih goriva za dobijanje toplotne i električne energije.

Stvaramo odgovorno društvo

Uspostavljanje saradnje između kompanija i povećana informisanost o mogućnostima saradnje, inspiracija je svim učesnicima u procesu upravljanja otpadom.

Istom vizijom vođeni su i naši klijenti

Dvogodišnju saradnju sa Elixir Group možemo da opišemo kao veoma uspešnu, profesionalnu i u cilju postizanja obostranog poslovnog uspeha.

Hip-Petrohemija d.o.o. Pančevo uvek teži ka uspostavljanju stabilnog partnerskog odnosa sa operaterima u postupku odgovornog upravljanja otpadom.

Budući da naše kompanije dele iste vrednosti nadamo se budućoj trajnoj saradnji sa Elixir grupom u duhu dobre poslovne prakse, kao i do sada.

Nevena Bekić, Vodeći stručni saradnik za nabavku sirovina i hemikalija

Treba da zbrinete otpad?

Naš tim je tu da odgovori na sva vaša pitanja povodom zbrinjavanja otpada.

Povezane vestiDonacija automatske merne stanice Opštini Negotin

Potpisan ugovor o donaciji automatske merne stanice Opštini Negotin 

Elixir Group donirala je automatsku mernu stanicu za praćenje kvaliteta vazduha opštini Negotin. Projekat uspostavljanja monitoringa kvaliteta vazduha na području Opštine Negotin pokrenut je kao odgovor na inicijativu građana Negotina sa ciljem kontinuiranog praćenja kvaliteta vazduha u ovom gradu i preduzimanja mera na poboljšanju.