Luka Šabac

Međunarodna luka Šabac

Elixir Zorka se nalazi u Istočnoj zoni Šapca, na 98. km plovnog puta reke Save i operater je Luke Šabac.

Pored istočne zone prolazi savremena saobraćajnica povezana sa magistralnim putevima M-19 i M-21, koji su dobro povezani sa auto putevima E-70 i E-75. Kroz ceo kompleks prolazi železnički kolosek povezan u mrežu Železnica Srbije. Razvijena železnička infrastruktura je takođe važan činilac u logističkoj povezanosti kompanija i transportu sirovina i gotovih proizvoda.

Luka Šabac plovnim putem omogućava transport tereta rekom Savom i dalje Dunavom. Na istoku, Dunav direktno povezuje Šabac sa Prahovom i sa Crnim morem (626 km), gde je smeštena najvažnija luka u regionu – Konstanca. Luka Konstanca je glavno logističko čvorište za dalji transport u zemlje Azije i Afrike, i obrnuto. Dunavom smo takođe povezani sa svim većim lukama u Evropi, a kanal Dunav – Rajna – Majna omogućava plovnu vezu sa Severnim morem.

Pružamo usluge prekrcaja rasutih i generalnih tereta kao i kontejnera

300+

hiljada tona tereta godišnji prekrcaj

102km

plovnog puta do Dunava

250.000m2

skladišni prostor

Multimodalnost – logistička snaga Šapca

Rečni transport

Luka Šabac povezana je sa Dunavom i najvažnijim logističkim čvorištima.

Železnički transport

U okviru kompleksa Elixir Zorka nalaze se železnički koloseci.

Drumski transport

Razvijena infrastruktura spaja Šabac sa svim magistralnim putevima.

Usluge Luke Šabac

Vangabaritni teret

Za potrebe pretovara vangabaritnog tereta Luka Šabac organizuje ukrcaj ili iskrcaj tereta u/iz plovila.

Luka Šabac omogućava pravovremenu distribuciju

Osiguravamo uspešnu poljoprivrednu proizvodnju širom sveta.

Više od 70% Elixir Zorka proizvodnje izvozi se do najudaljenijih destinacija. Zahvaljujući tehničkim kapacitetu u okviru Luke Šabac, proizvodi se transportuju do kupaca u tačno definisanim rokovima.

Više o značaju luke Šabac

Ostale logističke usluge

Pružamo usluge carinjenja i špedicije za svu robu i teret koji se prekrcavaju na našim lučkim terminalima u Prahovu i Šapcu.

Organizujemo transport robe kombinujući po potrebi kontejnerski, pomorski, rečni, drumski i železnički transport.

Elixir Prahovo je operater Luke Prahovo koja se nalazi na 860. km desne obale reke Dunav, u neposrednoj blizini tromeđe Srbija – Rumunija – Bugarska. Ima prekrcajni kapacitet više od milion i po tona godišnje raznih vrsta tereta. Raspolaže jednim lučkim bokserom i pruža uslugu boksaže, privezivanja i odvezivanja plovila.