Veštačka đubriva za voće i njihova primena

Mineralna đubriva za voće, vrste i primena

Savremena istraživanja nedvosmisleno pokazuju da je adekvatna primena mineralnog đubriva ključna za postizanje visokih prinosa i stabilnog razvoja voćnih biljnih vrsta. Voćarske biljne vrste koriste znatne količine hraniva za rast i razviće. U poređenju sa jednogodišnjim bilkama, voćke su relativno dugog veka, produkuju znatno veću vegetativnu masu i veće količine plodova, što za uzrok ima