Partneri

Društvena odgovornost

Partneri na CSR projektima

U saradnji sa drugima sve namere i ciljeve je moguće ostvariti.

Ostvarenje naše vizije nije moguće bez sinergije koja se postiže umrežavanjem svih aktera u zajednici – uz saradnju sa drugim poslovnim sistemima, lokalnim samoupravama, predstavnicima državnih institucija, udruženja i nevladinim sektorom.

Sa ciljem konstantnog unapređenja svog doprinosa zajednici Elixir Group je član Foruma za odgovorno poslovanje, a Elixir Fondacija je u članstvu Srpskog filantropskog foruma.

Saradnja i sinergija – put ka održivom razvoju za sve

Upraviteljka Elixir Fondacije Margareta Musić članica je Upravnog odbora Srpskog filantropskog foruma od juna 2021. godine, a u članstvo Upravnog odbora Foruma za odgovorno poslovanje izabrana je u martu 2022. godine.

Forum za odgovorno poslovanje

Elixir Group je već dve godine deo projekta CSR prakse koju je pokrenuo Forum za odgovorno poslovanje. Učestvovali smo i na panelu na temu „Odgovorno i održivo poslovanje – uloga poslovnog sektora u dostizanju održivog razvoja“, koji je u Negotinu održan u saradnji sa Globanim dogovorom Ujedinjenih nacija, lokalnom mrežom u Srbiji.

Srpski filantropski forum

Elixir Fondacija aktivna je u članstvu Srpskog filantropskog foruma od osnivanja. Podržavamo akcije koje doprinose ostvarenju Ciljeva održivog razvoja i afirmaciji filantropije.

Kako postati partner Elixir Fondacije?

Želite da doprinesete društveno odgovornim projektima koje realizujemo i na raspolaganju imate resurse koji bi mogli da budu od značaja korisnicima Elixir Fondacije?

Kontaktirajte nas

Sa kim sarađujemo

CSR je deo naše vizije