Primena đubriva u proizvodnji pšenice

Za visoke prinose i kvalitet pšenice potrebno je obezbediti pravilnu i izbalansiranu primenu mineralnih đubriva

Intenzivna proizvodnja ozime pšenice zahteva pravovremeno izvođenje niza agrotehničkih mera. Jedna od najznačajnijih kojom neposredno utičemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih đubriva.

Adekvatnu ishranu pšenice bi trebalo planirati prevashodno na osnovu analize zemljišta i planiranog prinosa ove biljne vrste, kako bismo utvrdili tačan odnos neophodnih hraniva koje bi trebalo primeniti.

Iskustva u ratarskoj proizvodnji su pokazala da se dobri rezultati u proizvodnji strnih žita postižu primenom NP i NPK formulacija sa naglašenim udelom fosfora (P).

Prateći potrebe i najuspešnija iskustva u proizvodnji ratarskih kultura, fabrika mineralnih đubriva Elixir Zorka razvila je niz formulacija za primenu u usevima strnih žita, u zavisnosti od sastava zemljišta i njihovih potreba.

Koje mineralno đubrivo preporučujemo u usevu pšenice

Proizvod NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S se primenjuje u đubrenju velikog broja biljnih vrsta zbog ujednačenog odnosa fosfora (P) i kalijuma (K). Odlikuje ga dobra rastvorljivost i pristupačnost fosfora (P) u toku vegetacionog perioda.

Proizvod NPK 6:24:12 + 5%S + 2%Ca + 0,05% Zn. Pored naglašenog sadržaja fosfora (P) sadrži i sekundarne makroelemente sumpor (S) i kalcijum (Ca), kao i mikroelement cink (Zn), čije prisustvo utiče na brojne fiziološke procese u biljkama.

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih vrsta. Primenom AmoSulfana značajno se poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora na alkalnim i neutralnim zemljištima.

Prolećna prihrana pšenice podrazumeva upotrebu azotnih đubriva, jer je azot nosilac prinosa pšenice

Proizvodi Elixir Group

Amosulfan 20% N + 24% S

AmoSulfan sadrži azot u amonijačnoj formi.

Ovakav oblik azota se lakše vezuje i teže ispira iz zemljišnog profila čime je duže dostupan biljkama u ishrani. Sumpor kao glavni makroelement direktno utiče na povećanje kvaliteta strnih žita, jer učestvuje u sintezi proteina.

AmoSulfan

Kako pomažemo našim klijentima i partnerima

Saveti eksperata

U procesu odabira adekvatnog hraniva za usev pšenice, naši ekperti su uvek na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima. Odabirom proizvoda iz palete mineralnih đubriva Elixir Zorke, na osnovu analize zemljišta i potreba gajenog useva, poljoprivredni proizvođači omogućavaju gajenim kulturama uravnotežen rast i razvoj biljaka, kao i stabilne i visoke prinose.

Stabilan rast i visoki prinosi

Pravilan rast i razvoj biljaka zahteva uravnoteženi balans hranljivih elemenata koji se nalaze u zemljištu. Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka odlikuje visoka koncentracija hranljivih materija, ujednačena granulacija i visoka vodorastvorljivost u zemljištu.

Više o mineralnim đubrivima

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.