O Kompaniji

Danas, sa svojih 7 kompanija članica i više od 1.600 zaposlenih, Elixir Group je regionalni lider u oblasti hemijske industrije, proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva kao i ostalim segmentima agrobiznisa.

Izvozna tržišta

Kontinuiranim investicijama u proizvodne procese i kvalitet proizvoda Elixir Group je uspeo da osvoji i najzahtevnija svetska tržišta. Elixir Group ostvaruje 70% prihoda od prodaje na inostranim tržištima.

Logistika

Sve kompanije poslovnog sistema Elixir Group su logistički i administrativno povezane. Nalaze se u gradovima na obalama reka Dunava i Save – saobraćajnim arterijama regiona.

Elixir Group u brojkama

Ponosni smo na sve do sada postignute rezultate koji su konstantno u porastu

Broj zaposlenih

1600

Proizvodnja (t/god)

1000000

Broj zemalja u kojima poslujemo

80

Investicija za razvojne projekte (miliona)

200

Naša porodica

Našu porodicu čini šest kompanija članica koje međusobno nerazdvojno kolaboriraju i čine našu kompaniju stabilnom i inovativnom