Organizacija transporta

Transport Elixir Zorka

Pouzdana i konkurentna realizacija različitih vidova transporta

Naš cilj je da klijentima obezbedimo objedinjen koncept logističkih rešenja

Sarađujemo sa najpouzdanijim regionalnim, prekomorskim i prekookeanskim kontejnerskim brodarima i drugim pružaocima transportnih i logističkih usluga. Pored toga, posedujemo široku mrežu partnera, što omogućava da naši agenti i menadžeri logistike organizuju transport robe kombinujući po potrebi kontejnerski, brodski, pomorski, drumski, železnički i avio transport.

Kvalitet naše usluge ogleda se stalnim investiranjem u opremu, mehanizaciju i skladišne kapacitete. Na taj način, bez obzira na povećanje obima aktivnosti, naši klijenti mogu biti sigurni da će se transport realizovati u predviđenim rokovima i u skladu sa uslovima koji su dogovoreni.

Organizacija transporta

Prekomorski kontejnerski transport

Organizujemo transport svih vrsta tereta – uključujući i terete koji zahtevaju posebne uslove pri transportu, bilo da su to 20 ft, 40 ft, 40 ft HQ, frigo, ADR ili drugi specijalni kontejneri.

Zbirni kontejnerski transport

Zahvaljujući sopstvenim skladišnim kapacitetima u okviru Luke Prahovo i Luke Šabac u mogućnosti smo da organizujemo distribuciju za manje pošiljke i zbirni kontejnerski transport, bilo da je reč o uvozu ili izvozu.

Transport opasnih materija

U skladu sa propisima i regulativama, organizujemo transport od klijenta do krajnje destinacije. Naši eksperti iz oblasti upravljanja opasnim materijama su podrška u celom procesu.

Transport vangabaritnog tereta

Kao operateri Luke Prahovo i Luke Šabac u mogućnosti smo da pružimo kompletnu logističku podršku i prekrcaj vangabaritnog tereta.

Brodski transport

Organizacija rečnog i morskog transporta robe su naša ekspertiza. Dugogodišnje iskustvo za sopstvene potrebe, poslednjih godina je na raspolaganju i našim klijentima.

Drumski transport

Organizujemo kamionski prevoz robe do svih destinacija u regionu – međunarodni transport svih vrsta roba, transport opasnih materija, vangabaritne pošiljke i transport robe sa posebnim dozvolama.

Železnički transport

Koristeći železničke koloseke u okviru Luke Prahovo i Luke Šabac, za potrebe klijenata organizujemo transport do krajnjeg odredišta, kombinujući sve ostale vidove transporta, za sve vrste tereta.

Avio transport

Za potrebe klijenata, u saradnji sa specijalizovanom mrežom agenata iz celog sveta, organizujemo prevoz i razvoz avio pošiljki za sve destinacije u svetu, koristeći kapacitete aerodroma u regionu.

Skladišno-logistički poslovi i carinsko zastupanje

Pružamo usluge skladištenja robe i kompletnu podršku pri uvozu i izvozu robe, uz izradu prateće dokumentacije i poslove zastupanja.

Prednosti saradnje sa nama

Dugogodišnje iskustvo i stručan tim

Preciznom organizacijiom logističkih tokova, troškovnom efikasnošću i feksibilnim rešenjima naš tim će pomoći da unapredite svoje poslovanje.

Kvalitetna i pouzdana usluga

Kreiramo za vas logistička rešenja koja će doprineti potpunoj satisfakciji klijenata.

Raspoloživi tehnički kapaciteti

Raspoloživi tehnički kapaciteti omogućavaju ispunjavanje zahteva klijenata.

Kompletna logistička usluga

Sve na jednom mestu.

Ostale logističke usluge

Usluge Luke Prahovo

Elixir Prahovo je operater Luke Prahovo koja se nalazi na 860. km desne obale reke Dunav, u neposrednoj blizini tromeđe Srbija – Rumunija – Bugarska. Ima prekrcajni kapacitet više od milion i po tona godišnje raznih vrsta tereta. Raspolaže jednim lučkim bokserom i pruža uslugu boksaže, privezivanja i odvezivanja plovila.

Usluge Luke Šabac

Elixir Zorka se nalazi u Istočnoj zoni Šapca, na 98 km plovnog puta reke Save i operater je Luke Šabac. Pored prekrcaja tereta za potrebe fabrike, Luka Šabac pruža uslugu prekrcaja resutih i generalnih tereta za potrebe korisnika usluga.

Carina i špedicija

Pružamo usluge carinjenja i špedicije za svu robu i teret koji se prekrcavaju na našim lučkim terminalima u Prahovu i Šapcu.