Kvalitet

Kvalitet Hero

Kvalitet i standardi

Kontinuirano unapređenje proizvodnih procesa i usaglašenost sa zakonskim regulativama

Elixir Group pridaje visok značaj kvalitetu i bezbednosti svojih proizvoda, kako bi zadovoljio potrebe kupaca i pružio im proizvod visokog kvaliteta. To postižemo kontinuiranim unapređenjem svojih proizvodnih i radnih procesa, čime se postiže kvalitet, efikasnost i konkurentnost.

Kvalitet

Usaglašenost sa evropskim standardima kvaliteta

Kontrola kvaliteta i bezbednosti proizvoda se vrši u savremeno opremljenim internim laboratorijama Elixir Zorke i Elixir Prahova. Imperativ je ne samo imati bezbednan proizvod već i sam proces proizvodnje i pakovanja istog. Elixir Zorka i Elixir Prahovo su sertifikovani u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Svi naši poslovni procesi usklađeni su sa međunarodnim standardima

QMS – ISO 9001

Sistem upravljanja kvalitetom

EMS – ISO 14001

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

ISO 45001

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu

Kvalitet fosforne kiseline

Fosforna kiselina – starteški proizvod zastupljen u mnogim industrijskim procesima, sa rastućom tražnjom za primenu u novim proizvodima na tržištu. Fosforna kiselina tehničkog kvaliteta predstavlja multifukcionlano sredstvo koje se koristi u proizvodnji tečnih đubriva za prihranu biljaka, u industiji čelika, usporivačima plamena i apartima za gašenje požara i mnogim drugim. U feed kvalitetu je povoljan regulator kiselosti i koristi se kao antioksidans i regulator ph vrednosti u industriji proizvodnje stočne harne.

Fosforna kiselina
Djubrivo i zaposleni

Kvalitet mineralnih đubriva

Elixir Zorka u proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva primenjuje DRUM DEN tehnologiju koja omogućava homogenost reakcione mase, visok stepen reaktivnosti i iskorišćenja aktivnih supstanci. Proizvodni procesi u fabrikama mineralnih đubriva usklađeni su sa domaćim i evropskim regulativama za proizvodnju i promet mineralnih đubriva u Republici Srbiji, zemljama članicama EU i drugim zemljama koje su svoje propise uskladile sa EU.

Za proizvodnju mikrogranulisanih kompleksnih đubriva se primenjuju najnovije tehnologije:

  • Dust Prills Free (DPF) tehnologija koja sprečava pojavu čestica prašine u finalnom proizvodu
  • Mikrogran tehnologija je namenski projektovana za proizvodnju granula dimenzija 0,5-1,2 mm.

DOPRINOSIMO ODRŽIVOM RAZVOJU

Elixir prvi u Srbiji u procesu EMAS-a

Elixir Zorka, članica Elixir Group, opredeljena je za ulazak u EMAS sistem kako bi se ostvarila puna transparentnost informacija iz oblasti zaštite životne sredine prema svim zainteresovanim stranama. Ovo predstavlja dodatni alat u upravljanju EMS i nadogradnju postojećem sertifikatu ISO 14001.

Učešće u EMAS-u treba da omogući poslovnom sistemu da stekne tržišnu prednost kroz poboljšanje odnosa sa zainteresovanim stranama, finansijsku korist zahvaljujući boljoj kontroli poslovanja i da uskladi poslovanje s postojećom i budućom zakonskom regulativom. Time doprinosimo održivom razvoju, kao krajnjem cilju.

Trenutno smo u fazi pripreme za usklađivanje sa novom evropskom zakonskom obavezom koja se odnosi na izveštavanje o emisijama ugljen-dioksida (ugljenični otisak) tokom životnog ciklusa.

Izveštavanje o ugljeničkom otisku počinje 2023. godine

Uvode se novi standardi iz familije 14000 koji se odnose na sagledavanje životnog ciklusa proizvoda i proračun emisije CO2.  Poštovaće se sledeći standardi:

ISO 14040

Upravljanje životnom sredinom. Ocenjivanje životnog ciklusa. Principi i okvir.

ISO 14044

Upravljanja zaštitom životne sredine. Ocenjivanje životne sredine. Zahtevi i uputstva za primenu.

ISO 14025

Oznake i deklaracije u vezi sa životnom sredinom. Deklaracije u vezi sa životnom sredinom tipa III. Principi i procedure.

ISO 14067

Izveštavanje o karbonskom otisku proizvoda.

Sprovodimo kontinuirani monitoring našeg uticaja na životnu sredinu

Svi naši proizvodni procesi primenjuju BAT reference iz BREF dokumenata EC

Odgovorno proizvodimo

Primenjujemo najsvremenije filtere i skruberske sisteme za prečišćavanje vazduha. Sredinom 2021. godine duplirali smo kapacitet skruberskog sistema Elixir Zorka i ugradili najsavremeniju opremu poslednje generacije.

Primena standarda u laboratoriji

Kompetentnost laboratorije

Laboratorija se nalazi u fazi pripreme za akreditaciju prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Laboratorija koristi nacionalne i međunarodne standarde za postupke uzorkovanja i ispitivanja – SRPS, EN, ISO, DIN, BS, AOAC…

Referentni materijali

Laboratorija konstantno obezbeđuje kvalitet analiza korišćenjem sertifikovanih referentnih materijala, in house referentnih materijala i međulaboratorijskim poređenjima.

Poslovanje usklađeno sa najvišim standardima

Proizvodni portfolio

Širok proizvodni asortiman, savremene tehnologije i proizvodni procesi nude visok kvalitet proizvoda našim kupcima širom sveta.

Usluge koje pružamo

Širok spektar logističkih usluga, kompletan servis u oblasti projektovanja, izgradnje i održavanja, kao usluge bezbednog upravljanja otpadom usklađeni su sa principima održivosti.

Cirkularna ekonomija nam je u fokusu

Naša razvojna strategija zasnovana je na prelasku sa linearne na cirkularnu ekonomiju sa ciljem što dužeg zadržavanja materijala u procesu proizvodnje, smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Povezane vesti

Elixir Grupa na Beogradskom energetskom fourmu 2024. na temu dekarbonizacije 

Dekarbonizaciju proizvodnje i investicioni ciklus Prahovo 2027 predstavio je Matthias Predojević, potpredsednik za korporativni razvoj Eliksir Grupe u okviru panela „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“, na otvaranju Beogradskog energetskog foruma 2024.


Elixir Zorka demantuje prekoračenje vrednosti hlorovodonika na svom emiteru i podržava formiranje radne grupe za rešavanje ovog pitanja

Demantujemo neistinite navode da je Elixir Zorka odgovorna za navodno prekoračenje vrednosti hlorovodonika (HCl) u vazduhu u Šapcu, u periodu od 19. do 25. marta 2024. godine, koje je objavilo udruženje građana Mame Šapca i snažno podržavamo inicijativu za osnivanje radne grupe koja će transparentno utvrditi da li postoje navedena prekoračenja i šta je njihov uzrok.