Super Start NP 10:35

Mikrogranulisano đubrivo koje omogućava gajenoj biljci da prevaziđe stresne uslove koji se mogu pojaviti u početnim fazama rasta i razvoja

Primenom Super Start-a obezbeđujemo biljkama neophodne količine lakopristupačnih hraniva u početnim fazama kada su osetljive na njihov nedostatak ili nepristupačnost.

Super Start se primenjuje ultralokalizovano, istovremeno sa setvom ili sadnjom uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalazi na sejalici ili sadilici.

Deponovanjem hraniva u zoni semena osiguravamo intezivan i nesmetan porast gajenih useva pogotovu u nepovoljnim i stresnim uslovima spoljašne sredine osiguravajući povećanje i stabilnost prinosa.

Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora (P) i prisustvu cinka (Zn), deluje intezivno na rast korenovog sistema i bolje ukorenjavanje useva.

Snažniji i dublji korenov sistem bolje koristi postojeće zalihe vode, ali i hraniva iz dubljih slojeva zemljišta. Takve biljke tada imaju intezivniji nadzemni porast i prolaze kroz svoje faze rasta i razvića u optimalnim rokovima.

Super Start omogućava gajenoj biljci da prevaziđe stresne uslove koji se mogu pojaviti u početnim fazama razvoja i ostaviti značajnije posledice na biljku i očekivani prinos.

Bržim početnim rastom, gajena biljka zasenjuje korovske biljke smanjujući negativan uticaj korova na gajenu biljku.

Značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta na usvajanje hranljivih elemenata.

Ekonomski efekat Super Start đubriva je uočljiv u godini primene, naročito u limitiranim uslovima za razvoj mlade biljke.

Šta sadrži
Super Start NP 10:35?

Svaka granula se odlikuje izbalansiranim odnosom hranljivih elemenata.

AZOT (N) ukupan 10%
Amonijačni azot 10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 35%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 30%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan 2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 5%
Cink (Zn) ukupan 2%

Primenom formulacije Super Start NP 10:35 +2% MgO + 5% S +2% Zn omogućavate gajenim biljkama brz, ujednačen porast i veću stabilnost prinosa

Zašto primeniti Super Start NP 10:35?

 • Pospešuje i ubrzava početni rast mlade biljke
 • Pomaže biljkama da formiraju razvijen i moćan korenov sistem
 • Visoka efikasnost iskorišćenja hraniva iz Super Starta u toku vegetacije
 • Bolje iskorišćenje hraniva i vode iz rezervi zemljišta
 • Značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta na usvajanje hranljivih elemenata
 • Povoljno utiče na dužinu nalivanja zrna
 • Povećava kvalitet proizvoda
 • Smanjuje negativne efekte patogena koji utiču na rast i razvoj biljaka
 • Poboljšava skladišne osobine proizvoda

Preporučena primena
Super Start NP 10:35

Biljna vrstakg/ha*
Kukuruz25-30
Uljana repica25-40
Soja25-30
Suncokret25-30
Šećerna repa30-35
Sitna žita20-40
Povrće20-60
Preporučene količine uslovljene su načinom proizvodnje, rezultatima agrohemijskih analiza i tipom zemljišta, planiranim prinosima i potrebama biljnih vrsta, klimatskim uslovima…

Resurs centar Super Start NP 10:35

Primena formulacija SuperStart i NutriBOOST u gostovanju Bolja zemlja

Seminari SuperStart NP 10:35

Elixir Zorka mineralna đubriva

Krompir

Za uspešnu proizvodnju krompira veoma je bitan balans mineralnih hraniva u zemljištu. Visoke prinose nije moguće postići na parcelama gde nedostaju određeni mineralni elementi

Pšenica

Iskustva u ratarskoj proizvodnji su pokazala da se dobri rezultati u proizvodnji strnih žita postižu primenom NP i NPK formulacija sa naglašenim fosforom (P)

Luk

Sa aspekta iznošenja hraniva kod luka najveće potrebe jesu u kalijumu (K) i azotu (N), a nešto manje u fosforu (P), stoga prema tome treba i birati formulacije koje imaju akcenat na kalijumu (K) i koje sadrže sumpor (S)

Kukuruz

Proizvodni asortiman fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija koje svojim odnosom hranivih elemenata odgovaraju zahtevima proizvodnje kukuruza

Beli luk

Intenzivna proizvodnja i dobri prinosi belog luka zahtevaju pravovremeno i kvalitetno izvođenje svih agrotehničkih mera. Potrebe belog luka u hranivima najviše su vezane za azot (N) i kalijum (K) i nešto manje za fosfor (P)

Suncokret

Suncokret spada u kaliofilne biljke, pa bi u tehnologiju proizvodnje trebalo uvrstiti neku od formulacija koja imaju izraženiji udeo kalijuma (K)

Lubenica

Izraženi zahtevi za kalijumom (K) određuju i izbor formulacije koje treba primenjivati u proizvodnji lubenica

Soja

Za uspešnu proizvodnju soje veoma je bitno adekvatno bilansiranje hraniva u zemljištu, gde se bez odgovarajuće primene kompleksnih mineralnih đubriva ne mogu očekivati stabilni i visoki prinosi

Šargarepa

U početnim fazama troši manje količine hraniva da bi se ista intenzivirala u kasnijim fazama rasta i razvića. Prinosom ova biljna vrsta najviše usvaja kalijum (K) i azot (N), dok su potrebe za fosforom (P) manje

Šećerna repa

Šećerna repa spada u kaliofilne biljke i veliki je potrošač hraniva. U praksi se upotrebljavaju razne NPK formulacije sa povećanim udelom kalijuma (K) ili PK formulacije sa određenim odnosom fosfora (P) i kalijuma (K)

Webinar – Mikrogranulisana đubriva

Intezivna i savremena proizvodnja u agrarno razvijenim zemljama svrstava primenu mikrogranula u redovne tehničke mere

Istražite druge proizvode iz MICRO GRAN linije

Elixir MICRO Gran

Mikrogranulisana startna đubriva Elixir Zorka, imaju dobro izbalansiran odnos hranljivih materija: primarnih, sekundarnih i esencijalnih mikroelemenata, koji stimulišu rast biljaka u početnim fazama razvoja i doprinose boljem ukorenjavanju biljke.

NutriBOOST NP 10:45SuperStart NP 10:35

Pogledajte ponudu iz drugih linija proizvoda

Elixir Basic

Primenom formulacija iz Basic linije omogućavate gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje, ostvaruju veće, stabilnije prinose i obezbeđuju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

Elixir Premium

Mikroelementi kojima je posebno obogaćena linija Premium, su visoko vodorastvorljivi i lako dostupni biljkama. Primenom ovih formulacija dodatno utičete na pravilan rast i razvoj biljaka, zahvaljujući primarnim i sekundarnim makroelementima.

Elixir Supreme

Ono što Supreme liniju proizvoda čini posebnom, jeste kalijum (K) koji se u većini formulacija nalazi u sulfatnoj formi (SOP). Ova proizvodna linija obogaćena je pažljivo odabranim mikroelementima i najbolje je rešenje za specifične biljne kulture i za sve tipove zemljišta.

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.