Luka Prahovo

Međunarodna luka Prahovo važno logističko čvorište

Luka Prahovo ima prekrcajni kapacitet više od milion i po tona godišnje za razne vrste tereta.

Elixir Prahovo je operater luke Prahovo koja se nalazi na 860. km desne obale reke Dunav, u neposrednoj blizini tromeđe Srbija – Rumunija – Bugarska. Međunarodna luka Prahovo je logističko čvorište koje je od izuzetnog značaja za ceo region.

Nizvodno, reka Dunav povezuje luku Prahovo sa Crnim morem i najvažnijom lukom u regionu. Luka Konstanca ima kapacitet od 100 miliona tona na godišnjem nivou i glavno je logističko čvorište za dalji transport u zemlje Azije i Afrike, i obrnuto.

Reka Dunav uzvodno povezuje luku Prahovo sa svim većim lukama u Evropi, a kanal Dunav – Rajna – Majna omogućava plovnu vezu sa Severnim morem.

1.2+

miliona tona godišnji prekrcaj

6

vezova

6

lučkih dizalica

7.000m2

skladišni prostor

85

zaposlenih

1

lučki bokser

Multimodalnost – logistička snaga Prahova

Rečni transport

Luka Prahovo povezana je Dunavom sa najvažnijim logističkim čvorištima.

Železnički transport

U okviru kompleksa Elixir Prahovo nalaze se železnički koloseci.

Drumski transport

Razvijena infrastruktura spaja Prahovo sa svim magistralnim putevima.

Usluge Luke Prahovo

Vangabaritni teret

Za potrebe pretovara vangabaritnog tereta Luka Prahovo organizuje ukrcaj ili iskrcaj tereta u/iz plovila.

Proširenje kapaciteta Luke Prahovo

Najznačajniji projekat na Dunavu od Severnog do Crnog mora

Za proširenje kapaciteta Luke Prahovo izdvojene su značajne investicije i planira se rekonstrukcija koja će obezbediti proširenje kapaciteta do 2,5 miliona tona godišnje.

Više o rekonstrukciji luke

Ostale logističke usluge

Pružamo usluge carinjenja i špedicije za svu robu i teret koji se prekrcavaju na našim lučkim terminalima u Prahovu i Šapcu.

Organizujemo transport robe kombinujući po potrebi kontejnerski, pomorski, rečni, drumski i železnički transport.

Elixir Zorka se nalazi u Istočnoj zoni Šapca, na 98. km plovnog puta reke Save i operater je Luke Šabac. Pored prekrcaja tereta za potrebe fabrike, Luka Šabac pruža uslugu prekrcaja resutih i generalnih tereta za potrebe korisnika usluga.