Izveštaji o kvalitetu vazduha

Elixir Zorka kao društveno odgovorna kompanija u protekle tri godine izdvojila je preko 3.5 miliona evra u unapređenje sistema za prečišćavanje gasova, čime je uticaj Elixir Zorke na kvalitet ambijentnog vazduha u Šapcu sveden na minimum. Monitoring uticaja na životnu sredinu se sprovodi redovno u skladu sa obavezama, za šta se angažuju akreditovane eksterne laboratorije.

JAN2023
FEB2023
MAR2023
APR2023
MAJ2023
JUN2023
JUL2023
AVG2023
SEP2023
OKT2023
NOV2023
DEC2023
JAN2022
FEB2022
MAR2022
APR2022
MAJ2022
JUN2022
JUL2022
AVG2022
SEP2022
OKT2022
NOV2022
DEC2022
JAN2021
FEB2021
MAR2021
APR2021
MAJ2021
JUN2021
JUL2021
AVG2021
SEP2021
OKT2021
NOV2021
DEC2021
JAN2020
FEB2020
MAR2020
APR2020
MAJ2020
JUN2020
JUL2020
AVG2020
SEP2020
OKT2020
NOV2020
DEC2020
JAN2019
FEB2019
MAR2019
APR2019
MAJ2019
JUN2019
JUL2019
AVG2019
SEP2019
OKT2019
NOV2019
DEC2019

*na mernim mestima Vatrogasni dom, Benska bara, Autobuska stanica i Gerontološki centar

JAN2023
FEB2023
MAR2023
APR2023
MAJ2023
JUN2023
JUL2023
AVG2023
SEP2023
OKT2023
NOV2023
DEC2023
JAN2022
FEB2022
MAR2022
APR2022
MAJ2022
JUN2022
JUL2022
AVG2022
SEP2022
OKT2022
NOV2022
DEC2022
JAN2021
FEB2021
MAR2021
APR2021
MAJ2021
JUN2021
JUL2021
AVG2021
SEP2021
OKT2021
NOV2021
DEC2021
JAN2020
FEB2020
MAR2020
APR2020
MAJ2020
JUN2020
JUL2020
AVG2020
SEP2020
OKT2020
NOV2020
DEC2020
JAN2019
FEB2019
MAR2019
APR2019
MAJ2019
JUN2019
JUL2019
AVG2019
SEP2019
OKT2019
NOV2019
DEC2019