Primena Super Starta-a ostvaruje vrhunske rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji

Značaj cinka kod kukuruza

Jedan od najvažnijih mikroelemenata za veliku rodnost kukuruza je cink (Zn). Prema pojedinim istraživanjima i minimalna primena cinka utiče na veći prinos zrna kukuruza. Cink pomaže u sintezi hormona rasta i proteina, u proizvodnji hlorofila i ugljenih hidrata, povećava otpornost prema bolestima i nepovoljnim agroklimatskim uslovima.

Ovaj mikroelement utiče na biosintezu biljnog hormona auksina, koji podstiče rast i razvoj korenovog sistema i kvalitetno ukorenjavanje. Cink je najefikasniji ako se primeni startnim đubrenjem.

Zajedno uz setvu primenjuje se mikrogranulisano startno đubrivo Elixir Zorke – SuperStart koje pored azota, fosfora, magnezijuma i sumpora sadrži i esencijalni element cink.

Nedostatak cinka na kukuruzu:

Prouzrokuje pojavu svetlih listova sa širokim prugama bele boje na obe strane lista Skraćene internodije Utiče na usvajanje i drugih hranljivih elemenata.

Nedostaci cinka se najčešće ispoljavaju kod zemljišta:

Neutralne do alkalne reakcije, izrazito karbonatnih i peskovitih, sa većim sadržajem fosfora kao i u uslovima hladnog i vlažnog vremena tokom proleća.

Ostvaren prinos soje od 4.691kg/ha u “Agrouniji” Inđija

Upotrebom maksimalne agrotehnike uz dobre vremenske uslove, firma Agrounija A.D. iz Inđije ostvarila je izuzetan prinos soje od čak 4,691kg/ha. Dobro gazdovanje, uz upotrebu svih najsavremenijih agrotehničkih mera osiguralo je ovoj firmi ostvarivanje visokih prinosa i maksimalne finansijske dobiti. U okviru agrotehničke mere đubrenja, realizovana je upotreba Super Start-a zajedno sa setvom.

Primenom ovog mikrogranulisanog đubriva omogućen je brz i ravnomeran razvoj mladih biljaka. Praćeno kasnije dobrim padavinama efekat svih mera ali i Super Start đubriva, omogućilo je da i pri niskim tržišnim cenama proizvodnja soje bude visoko rentabilna.

Elixir Zorka – Dobro za zemlju!

Super Start i na oranicama Centralne Srbije

Primena Super Start-a krenula je intezivno i na području Centralne, Zapadne, Istočne i Južne Srbije. Naime, i poljoprivredni proizvođači suncokreta, soje, kukuruza iz Srbije su se odlučili da na svojim oranicama primene ovo mikrogranulisano đubrivo Elixir Zorke.

Rezultati su odlični i u godini kakva je ova, gde smo imali izrazito niske temperature, vreme setve mimo preporuka stručnih službi, Super Start je dao rezultate u razvoju biljke. I to kakve!

Radiša Radisavljević, iz naselja Medveđa kod Despotovca, je nakon televizijskih priloga o ovom đubrivu i na preporuku PSSS Jagodina, kojoj pripada, odlučio da primeni Super Start na suncokretu, soji i kukuruzu.

Stručna služba Elixir Agrara početko nedelje je posetila Radišu u želji da obiđu ogledne parcele sa Super Start-om. Ovaj ratar ih je sa velikim zadovoljstvom sproveo kroz parcele pokazujući vidnu razliku u razvoju sve tri biljne vrste.

Od prvog dana se primetio brži porast, nešto kasnije kad smo jednom prilikom došli u obilazak sa vašom ekipom izvadili smo po jednu biljku sa oba dela parcele, i kontrolne i tretirane sa Super Start-om i uporedili korenov sistem. Kvržice su bile veće, korenov sistem je bio razgranatiji na tretiranom delu. Pobegla biljka u startu!

S obzirom da poseduje ekstruder ili cedilicu, Radiša planira da proizvede hladno ceđeno sojino ulje. U tom momentu će ispratiti razliku tretiranog i netretiranog dela. Kako kaže, uvideli su da je Super Start zaista moćno sredstvo za postizanje boljeg starta biljke. Drugi poljoprivredni proizvođači, radoznalo se interesuju za vidnu razliku u razvoju biljnih vrsta – pa se čulo i pitanje ’O kakvoj “bogojavljenskoj” vodici je ovde reč? ’

Fotografija ratara je za kraj posete, dodao da iskreno preporučuje primenu Super Start-a svim ratarima, jer rezultati ne izostaju!

SuperStart prvi put upotrebljen u Australiji

Farmer Jack Francis iz Wandearah East-a u Južnoj Australiji, obradjuje oko 3.000 aker-a (engleski – acre, što je približno površini od 1.200ha).

Tradicionalni način setve pšenice, u ovim krajevima planete, je direktna setva sa međurednim razmakom 20cm i normom setve od 70 kg/ha semena. Karakteristike podneblja su takve da padavine tokom cele godine ne prelaze 350 lit/m2, a u periodu vegetacije je to još i manje. Pomenuti agroekološki uslovi diktiraju potrebu da se biljka što pre ukoreni i stvori što jači korenov sistem.

Dobro razvijen korenov sistem biljke je preduslov da se lakše nosi sa sušnim periodom i na kraju da visok i stabilan prinos. Upravo iz tih razloga Jack se odlučio da uvede novu tehnologiju đubrenja, a to je mikrogranulisano đubrivo SuperStart iz fabrike Elixir Zorka iz Šapca.

Setva je izvršena podelom parcele na dva dela. Prvi deo parcele je kontrolna parcela na kojoj je aplicirano 50kg/ha kontrolnog đubriva. Na drugom delu parcele je, pored primenjene iste količine kontrolnog đubriva, uz direktnu setvu upotrebljen i SuperStart u dozi 20 kg/ha.

Pratićemo porast i obaveštavati vas o ravoju biljaka u toku vegetaciie, kao i rezultatima žetve. Više fotografija pogledajte na našoj facebook stranici.

Povezani članci