NPK 12:11:18

Proizvod NPK 12:11:18 + 2% MgO + 15% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno, čvrsto mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća.

NPK 12:12:17

Proizvod NPK 12:12:17+ 2% Mg + 14% S + 0,02% B + 0,01% Zn omogućava izbalansiranu ishranu velikom broju biljnih vrsta. Pažljivo izabrani sekundarni makro i mirkoelementi osiguravaju visoke prinose i izuzetan kvalitet proizvoda.

PK 15:30

Proizvod PK 15:30 + 11% S predstavlja kompleksno, čvrsto mineralno đubrivo pogodno za gajenje svih biljnih vrsta sa naglašenim potrebama za fosforom (P) i kalijumom (K).

NPK 16:27:7

Proizvod NPK 16:27:7 + 9% S + 0,1% B + 0,1% Zn je visoko koncentrovano mineralno đubrivo sa akcentom na fosforu (P), kao takvo predstavlja idealno rešenje za đubrenje različitih biljnih vrsta