NPK 8:15:15

Proizvod NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S se primenjuje u đubrenju velikog broja biljnih vrsta zbog ujednačenog odnosa fosfora (P) i kalijuma (K). Odlikuje ga dobra rastvorljivost i pristupačnost fosfora (P) u toku vegetacionog perioda.

NPK 6:12:24

Proizvod NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje visokih i stabilnih prinosa svih gajenih biljaka koje imaju povećane potrebe za kalijumom (K).

NPK 6:24:12

Proizvod NPK 6:24:12 + 5%S + 2%Ca + 0,05% Zn. Pored naglašenog sadržaja fosfora (P) sadrži i sekundarne makroelemente sumpor (S) i kalcijum (Ca), kao i mikroelement cink (Zn), čije prisustvo utiče na brojne fiziološke procese u biljkama.

NPK 7:20:30

Proizvod NPK 7:20:30 +3% S je visokokoncentrovano kompleksno mineralno đubrivo. Namenjen je ishrani različitih biljnih vrsta, pogotovo onih sa povećanim zahtevima za kalijumom (K) i fosforom (P). Odlikuje ga visoka vodorastvorljivost fosfora-90%.

PK 20:30

Proizvod PK 20:30 + 6% Ca je visokokoncentrovano kompleksno mineralno đubrivo. Namenjen je ishrani različitih biljnih vrsta, pogotovo onih sa povećanim zahtevima za kalijumom (K) i fosforom (P). Odlikuje ga visoka vodorastvorljivost fosfora-90%.

NPK 7:21:21

Proizvod NPK 7:21:21 + 4% S + 0,05% Zn je kompleksno, čvrsto, mineralno đubrivo sa ujednačenim sadržajem fosfora (P) i kalijuma (K), koje pored primarnih makroelemenata, sadrži i sekundarni element sumpor (S) i mikroelement cink (Zn).

NP 10:20

Proizvod NP 10:20 + 2% Ca + 11% S se primenjuje u velikom broju useva, a naročito se preporučuje za ishranu ozimih kultura. Prisustvom sekundarnih makroelemenata kalcijuma i sumpora dodatno utičemo na kvalitet i visinu prinosa.

NPK 15:15:15

Proizvod NPK 15:15:15 + 11% S je kompleksno, čvrsto, mineralno đubrivo sa ujednačenim sadržajem primarnih makroelementa-azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K), uz dodatak sekundarnog makroelementa – sumpora (S).

NPK 16:16:16

Proizvođačima čije su navike da u proizvodnji koriste đubriva sa ujednačenim sadržajem azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K), Elixir Zorka preporučuje upotrebu standardne formulacije NPK 16:16:16 + 10 % S.