“Uz dobru procenu, nedostižni ciljevi ne postoje”

Elixir Grupa je osnovana 1998, od tada kontinuirano raste postala je regionalni lider u agro i hemijskoj industriji, sa više od 900 zaposlenih. Biznis lideri o kojima piše NIN, a malo ih je u Srbiji, mogli bi, čak i velikim svetskim kompanijama pokazati kako se u našoj zemlji, i pored prilično teških uslova, može uspešno poslovati. Stanko Popović predsednik kompanije Eliksir Grupe koja u svom sastavu ima pet preduzeća, sa svojim stručnim timom, za kratko vreme, uspeo je da u dve takoreći devastirane fabrike, pravilnim investicionim potezima proširi kapacitete, osvoji nove proizvode i zaposli veliki broj radnika. O tome kako danas rade ove dve fabrike najbolje govori podatak da se veći deo proizvodnje izvozi i da su po svim kriterijumima lideri u regionu. Rezultati poslovanja Eliksir grupe i priznanja koja dobija, gospodina Popovića svrstavaju među vodeće privrednike u Srbiji.

Da biste ostvarili svoje planove, kojih pravila ste se pridržavali da stignete do mesta na kojem se danas nalazite?

Da biste postigli bilo koji uspeh u poslu ili životu morate imati jasno zacrtane ciljeve koji će vas vući napred. Put do željenog cilja nije uvek jednostavan niti lak jer niko od nas na početku bilo kod poduhvata nije u stanju jasno da sagleda niti sve prednosti, niti slabosti, mogućnosti ili pretnje, ali ako znate šta tačno želite i ako ste spremni da mobilišete sve svoje resurse, energiju, znanje, upornost, strast, da se podignete i kada zapnete o neki problem uspeh je zagarantovan. Nedostižni ciljevi ne postoje, postoje ciljevi koji se odmah realizuju i oni dugoročni za koje se treba malo više pomučiti.

Kako ste odlučili da se bavite proizvodnim programom koji danas radite, jeste li prethodno ispitivali tržište i potrebe agrobiznisa u Srbiji?

Elixir Grupa je osnovana 1998. godine kao porodična firma pod nazivom „Narcis Popović“. Od tada kontinuiranim rastom i razvojem delatnosti razvili smo se u regionalnog lidera u agro i hemijskoj industriji, sa preko 900 zaposlenih. U nastojanju da za korisnike naših proizvoda stvorimo visokokvalitetne proizvode, Eliksir Grupa kontinuirano ulaže u istraživanja i razvoj. Radimo analizu kretanja na regionalnim i svetskim tržištima, sa posebnim akcentom na savremene trendove i razvoj novih tehnologija.

Šta vas je motivisalo da pokrenete potpuno urušenu Fabriku mineralnih đubriva „Zorka“ iz Šapca? Koji proizvodni program ona danas nudi poljoprivrednim proizvođačima?

Prepoznajući značaj proizvodnje mineralnog đubriva kao i razvojni potencijal ove grane hemijske industrije Eliksir Grupa je nakon privatizacije fabrike „Zorka mineralna đubriva“ u nju uložila 40 miliona evra i tako je dovela na nivo neprikosnovenog regionalnog lidera u proizvodnji mineralnih kompleksnih đubriva. Proizvodni program obuhvata širok spektar različitih formulacija mineralnih đubriva i to od kategorije low price SIMPLEX linije preko brojnih formulacija naše STANDARD linije koju odlikuje visoka vodotopivost đubriva sa sekundarnim elementima, pa sve do PREMIUM programa – linije koja sadrži formulacije koje su obogaćene mikroelementima. Takođe, tim inženjera i tehnologa fabrike Eliksir Zorka razvio je novi proizvod – mikrogranulisano startno đubrivo, pod robnom markom SuperStart. Ovaj inovativni proizvod proizveden je primenom najnovijih tehnologija, a Eliksir Zorka je treća fabrika u Evropi koja sa bavi ovim vidom proizvodnje. SuperStart je namenjen efikasnijoj ishrani biljaka, što rezultira većim prinosom, a krajnjem korisniku donosi veći profit.

IHP Prahovo ste pokrenuli iz stečaja. Šta danas fabrika proizvodi? Imate li dobar stručni tim i nove proizvode?

Za samo nekoliko godina nakon kupovine Zorke Šabac i IHP Prahovo iz stečaja, Eliksir Prahovo postaje vodeći proizvođač fosforne kiseline, kompleksnih mineralnih đubriva i mineralnih hraniva na bazi fosfora. Značajnim investicijama u revitalizaciju ovog nekadašnjeg giganta, obezbedili smo za nas strateški važnu sirovinu – fosfornu kiselinu, čiji razvojni potencijal u višim fazama prerade otvara brojne nove mogućnosti. Početkom 2015. godine, fabrika Eliksir Prahovo započinje i proizvodnju novog proizvoda – monokalcijum fosfata kao mineralnog hraniva, pod robnom markom MonoFos. Ove godine proizvedeno je 40.000 tona monokalcijum fosfata, a za 2016. godinu planira se dupliranje proizvodnje. Oko 80 odsto ove proizvodnje izvozi se u zemlje regiona i 15 zemalja Evropske unije, a planiran je izvoz i u severnu Afriku i Južnu Ameriku.

Koja preduzeća čine Eliksir grupu i na koje programe ste stavili akcenat u planovima razvoja?

U okviru Eliksir grupe posluje pet ćerki preduzeća, članica i to: Eliksir Zorka – proizvođač kompleksnih mineralnih đubriva, Eliksir Prahovo – proizvođač fosforne kiseline, monokalcijum fosfata i mineralnih đubriva. Eliksir Agrar se bavi trgovinom i robnom razmenom u agraru, prodajom mineralnih đubriva, kooperacijom za različite biljne kulture i merkantilne robe. Elixir Food je jedan od najvećih prerađivača i izvoznika zamrznutog voća iz Srbije, i Elixir Feed koji zauzima lidersku poziciju u trgovini aditivima za stočnu hranu u Srbiji.

Pošto u Srbiji tada nije bilo proizvodnje mineralnih đubriva, a iz izvoza su često stizala nekvalitetna, da li sada proizvodite dovoljno đubriva i za naše poljoprivrednike i za izvoz?

Više od polovine prihoda Eliksir grupa ostvaruje izvozom svojih proizvoda sa konstantnim rastom u prethodne tri godine. Naši proizvodi su svojim kvalitetom našli su put i do najzahtevnijih svetskih tržišta. Proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije, SAD, Australiju, Japan, a u planu imamo i značajno osvajanje tržišta Južne Amerike. Strukturu prodaje naših proizvoda na inotržištu čine mineralna đubriva i to 47% , monokalcijum fosfat 80% , dok Elixir Food sve svoje proizvode plasira u inostranstvu. Da li ste zadovoljni rezultatima koje ste postigli u 2015. godini i kakvo poslovanje očekujete u 2016? Izuzetno smo zadovoljni rezultatima u 2015. godini. Ove godine ostvarili smo konsolidovani prihod oko 180 miliona evra, od čega je više od polovine ostvareno izvozom proizvoda. Pokrenuli smo proizvodnju dva nova proizvoda i to monokalcijum fosfata – MonoFos u Eliksir Prahovu i mikrogranulisanog startnog đubriva SuperStart u Eliksir Zorki. Ciljevi Eliksir grupe su da u 2016. kao i narednim godinama postepeno povećavamo obim i kvalitet proizvodnje u svim našim poslovima. Usmereni smo na zadovoljavanje domaćeg tržišta, ali i na stabilno povećanje izvoza. Isto tako, naš razvojni centar kontinuirano radi na unapređenju postojećih procesa i proizvoda, kao i na pokretanju novih projekata shodno našem osnovnom biznisu.

Da li smatrate da bi država nekim svojim aktivnostima mogla da podstakne privredni razvoj u našoj zemlji – pogotovo proizvodnju?

Poljoprivreda kao i druge privredne grane zaista ima veliki potencijal u našoj zemlji, ali da bi se on iskoristio potrebno je da se napravi ozbiljna, smislena dugoročna strategija razvoja. Kako bi sve privredne grane bile konkurentnije, trebalo bi da idemo na više faze prerade, što angažuje sekundarnu industriju i upošljava više ljudi. Za poboljšanje spoljnotrgovinskog bilansa, odnosno smanjenje visokog deficita, posebno je značajno jačanje preduzeća koja su izvoznici, i oni bi morali biti u fokusu ekonomske politike i strategije razvoja, što do sada nije bio slučaj. Prvi korak u tome je da se oni i njihovo poslovanje učine vidljivim, a potom da se ekonomska politika u većoj meri okrene stvaranju povoljnijih uslova za njihov razvoj. Neto izvoznici mogu značajno doprineti promeni privredne strukture i smanjenju trgovinskog deficita, odnosno kreiranju nove ekonomije.

Od strane Privredne komore Srbije dobili ste priznanje za ostvarene rezultate u 2015. godini – to nije jedino priznanje koje ste dobili, šta za vas znače priznanja?

U stalnoj ekspanziji i nastojanju da pomeri granice svog tržišta i poslovanja, kontinuiranim ulaganjem u najmodernija tehnološka rešenja, opremu, širenje palete proizvoda i usluga, praćenjem inovacija, ostvarenje jednog dela strateškog cilja, Eliksir grupu je dovelo do pozicije jedne od najznačajnijih kompanija u agro i hemijskoj industriji i jednog od najvećih neto izvoznika u Srbiji. Svako priznanje za nas znači potvrdu za postignute značajne rezultate u razvoju srpske privrede i unapređenju, kako hemijske industrije tako i poljoprivredne proizvodnje. Biti jedan od najvećih izvoznika podrazumeva biti konkurentan na svetskom nivou odnosno igrati utakmicu sa velikim igračima i onima kod kojih se kvalitet podrazumeva, što nije slučaj uvek na našim prostorima.

 

Povezani članci

Elixir Grupa na Beogradskom energetskom fourmu 2024. na temu dekarbonizacije 

Dekarbonizaciju proizvodnje i investicioni ciklus Prahovo 2027 predstavio je Matthias Predojević, potpredsednik za korporativni razvoj Eliksir Grupe u okviru panela „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“, na otvaranju Beogradskog energetskog foruma 2024.


Elixir Zorka demantuje prekoračenje vrednosti hlorovodonika na svom emiteru i podržava formiranje radne grupe za rešavanje ovog pitanja

Demantujemo neistinite navode da je Elixir Zorka odgovorna za navodno prekoračenje vrednosti hlorovodonika (HCl) u vazduhu u Šapcu, u periodu od 19. do 25. marta 2024. godine, koje je objavilo udruženje građana Mame Šapca i snažno podržavamo inicijativu za osnivanje radne grupe koja će transparentno utvrditi da li postoje navedena prekoračenja i šta je njihov uzrok.