Hemijska divizija

Hemijska divizija poslovnog sistema Elixir Group

Hemijska divizija je pokretačka snaga poslovnog sistema

Poslovni sistem Elixir Group je regionalni lider u hemijskoj industriji. Više od 70% proizvodnje izvozi se u više od 80 država na svim kontinentima.

Od 2012. kada je Elixir Group privatizovao fabrike koje danas postuju u okviru članica Elixir Prahovo i Elixir Zorka, pokrenut je razvoj domaćih proizvoda u hemijskoj industriji. Nakon rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih proizvodnih kapaciteta, Elixir u ponudi ima više od 30 formulacija mineralnih đubriva, više grejdova prečišćene fosforne kiseline, kao i druge hemijske proizvode koji se koriste kao sirovina u različitim industrijama. Kvalitet proizvoda osvojio je globalno tržište. Više od milion krajnjih korisnika širom sveta dokaz je uspešnosti poslovanja.

Proizvodni kapaciteti hemijske divizije Elixir Grupe su vertikalno tehnološki integrisani. Proizvodi Elixir Zorke i Elixir Prahova se na domaće i inostrano tržište plasiraju kroz prodajnu i distributivnu mrežu Elixir Agrara, koji svojim klijentima pruža svu neophodnu logističku i savetodavnu podršku.

Proizvodi hemijske divizije

Našim klijentima nudimo odgovarajuća rešenja prilagođena njihovim potrebama i zahtevima.

Fosforna kiselina industrijskog kvaliteta

Fosforna kiselina je strateški proizvod zbog mogućnosti samostalnog kontrolisanja sastava fosforne kiseline industrijskog i tehničkog kvaliteta.

Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka odlikuje visoka koncentracija hranljivih materija, ujednačena granulacija i visoka vodorastvorljivost u zemljištu

Aluminijum fluorid visokog kvaliteta

AlumoFluor (AlF3) je visoko kvalitetan proizvod, visoke koncentracije (tipično više od 97%) i niskog sadržaja nečistoća.

Ekspertiza i znanje. Tradicija i kvalitet. Logistika.

Savremene fabrike

Tehnološki napredni proizvodni kompleksi i eksperti sa dugogodišnjim iskustvom.

Širok asortiman

Više od 40 proizvoda koji odgovaraju potrebama globalnog tržišta

Duga tradicija

Iskustvo koje se gradi više od 80 godina uz konstantna unapređenja

Međunarodni standardi

Primena međunarodnih standarda u proizvodnim procesima i visok kvalitet proizvoda.

Efikasan transport

Povezanost sa celim svetom vodenim, železničkim i drumskim saobraćajem.

Globalni trendovi

Praćenje i razumevanje potreba na globalnom tržištu, kontinuiran razvoj i unapređenja.

Kompanije članice hemijske divizije

Elixir Prahovo

Elixir Prahovo ima tradiciju dugu više od 60 godina u proizvodnji hemijskih proizvoda. Nakon privatizacije 2012. i modernizacije svih postrojenja i infrastrukture, proizvodnja fosforne kiseline je pokrenuta 2013, a mineralnih đubriva 2017. Rekonstruisana fabrika aluminijum fluorida je počela sa radom 2021.

Elixir Zorka je sinonim za proizvodnju mineralnih đubriva u regionu sa tradicijom dužom od 80 godina. Nakon što je izgrađena nova fabrika 2013, Zorka u svojoj ponudi ima paletu NP, PK i NPK mineralnih đubriva najvišeg kvaliteta.

No posts found.

Iskorišćenje resursa i uvođenje novih tehnologija

Najznačajniji strateški ciljevi poslovnog sistema usmereni su na povećanje proizvodnih kapaciteta i unapređenje resursne efikasnosti u hemijskoj diviziji kroz primenu principa cirkularne ekonomije.

Razvoj Hemijske divizije usmeren je ka novim tehnologijama za prečišćavanje fosforne kiseline i proizvodnju hemikalija na toj bazi, proširenje asortimana mineralnih đubriva i sveobuhvatno unapređenje resursne efikasnosti.

Više o cirkularnoj ekonomiji

Razvoj proizvoda u skladu sa potrebama tržišta

Klijentima nudimo rešenja prilagođena specifičnim sastavima zemljišta, biljnim kulturama i klimatskim uslovima. Uspešno odgovaramo izazovima moderne poljoprivrede i agrobiznisa u skladu sa međunarodnim standardima primenom najboljih tehnologija.

Laboratorija Elixir Zorke proizvodi

Alternativni i obnovljivi izvori energije kao strateški cilj

Potpuna supstitucija fosilnih goriva alternativnim energentima iz obnovljivih izvora predstavljaju sledeću korak u razvoju hemijske industrije i poslovnog sistema. Divizija Eco Energy nastala je na temelju vizije o održivom razvoju.

Razvoj industrijsko-hemijskog parka

Dugu tradiciju, znanje i resurse, poslovni sistem Elixir Group primenjuje u okviru najznačajnijeg investiocionog projekta IHP Prahovo. Buduća nova postrojenja hemijske industrije imaju mogućnost da koriste sve prednosti postojeće infrastrukture i industrijskih usluga koje obezbeđuje operater parka, odnosno da se fokusiraju na razvoj proizvodnih procesa i novih proizvoda.

IHP Prahovo budućnot hemijske industrije

Zaštita životne sredine

Očuvanje životne sredine od primarnog je značaja za život svakog od nas, kao i život budućih generacija.

Odgovornost

Odgovorni prema okruženju u kom stvaramo, tehnološki procesi u našim postrojenjima usklađeni su sa svim relevantnim zakonskim propisima Republike Srbije i evropskim standardima, direktivama i ciljevima.

Posvećenost

Posvećeni smo globalnim i regionalnim ciljevima održivog razvoja, dekarbonizaciji proizvodnih i poslovnih procesa i kontinuiranim unapređenjima resursne i tehnološke efikasnosti.

Uspešnost

Uspešnost održivog industrijskog razvoja merimo kroz doprinos razvoju lokalnih zajednica i zadovoljstvo naših sugrađana.