Eco Energy divizija

Otpad kao izvor alternativnih resursa

Savremena i održiva rešenja čine okosnicu razvoja Eco Energy divizije.

Razvoj i poslovanje Eco Energy divizije zasnovan je na sinergiji upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, tehnologije i ekonomije. Osnovni cilj divizije je obezbeđenje resursne efikasnosti uz optimizaciju troškova proizvodnje kako za potrebe postojećih, tako i za potrebe budućih proizvodnih procesa na lokacijama naših industrijskih kompleksa.

Eco Energy divizija se razvija kroz tehnološki savremene operacije upravljanja otpadom, uključujući reciklažu i dobijanje energije iz alternativnih i obnovljivih izvora.

Usluge upravljanja otpadom realizujemo vođeni strategijom održivog razvoja i primenom principa cirkularne ekonomije.

Smanjenje emisije CO2

Strategija dekarbonizacije je sastavni deo naše razvojne i investicione strategije.

Strateški važan doprinos Eco Energy divizije ogleda se u dekarbonizaciji izvora toplotne i električne energije potrebne za proizvodne procese hemijske divizije.

CO2 neutralnost do 2030.

Investicijama u obnovljive izvore energije i maksimiziranjem cirkularnosti u proizvodnim procesima cilj je da do 2030. godine postignemo potpunu ugljeničnu neutralnost.

Solarna elektrana do 2028.

Dekarbonizacija izvora električne energije za 65% do 2028.

II faza Biometan do 2027.

Dekarbonizacija električne energije za 35% do 2027. i dekarbonizija 10% toplotne energije+ hemijska reciklaža plastike.

I faza Biometan do 2026.

Dekarbonizacija toplotne energije za 20% do 2026.

II faza Waste to energy do 2025.

Dekarbonizacija toplotne energije za 35% do 2025.

I faza Waste to Energy do 2024.

Dekarbonizacija toplotne energije za 35% do 2024.

Usklađenost sa EU regulativama

Resursna efikasnost i optimizacija troškova proizvodnje

Waste to Energy

Po ugledu na razvijene države sveta, Eco Energy divizija implementira Waste to Energy koncept iskorišćenja toplotne energije dobijene iz alternativnih energenata sa ciljem dekarbonizacije 70% toplotne energije koja se koristi u proizvodnim procesima hemijske industrije.

Obnovljivi izvori energije

Biometan i supstitucija fosilnih goriva obnovljivim izvorima toplotne i električne energije i dekarbonizacija 35% sopstvenih potreba za elektirčnom energijom do 2027 godine.
Rešenje za konačnu dekarbonizaciju je solarna elektrana koja će zadovoljiti preostalih 65% potreba za električnom energijom do 2028. godine.

Biometan
Solar elek

Usluge Eco Energy divizije

Za okruženje bez otpada, pružamo usluge upravljanja različitim vrstama industrijskih otpada:

Sakupljanje otpada

Poštujući sve mere bezbednosti, naši tehnolozi i operateri odgovorno sakupljaju otpad sa dogovorene lokacije.

Privremeno skladistenje Eco Lager postrojenja

Privremeno skladištenje otpada

Različite vrste opasnog i neopasnog otpada skladištimo na organizovan i zakonom regulisan način. 

Eco Lager upravljanje otpadom

Zbrinjavanje otpada

Zbrinjavamo otpad u skladu sa  ciljevima održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Elixir Group i cirkularna ekonomija

Upravljanje otpadom prema 5R principima

Refuse – Reduce – Reuse – Recycle – Recovery

Poslujući prema svim relevantnim zakonskim regulativama, sve delatnosti Elixir Group posvećene su upravljanju otpadom prema 5R principima.

Model kruženja materije odnosno njene ponovne upotrebe doprinosi smanjenju korišćenja energije, sirovina, vode i drugih resursa koji su osnovne industrijske sirovine.

Cirkularna ekonomija

VISOK KVALITET

Proizvodnja u skladu sa međunarodnim standardima

U skladu sa našom vizijom i opredeljenjem da rešenja baziramo na principima održivog razvoja u našim postrojenjima primenjuje se integrisan pristup kontrole uticaja na životnu sredinu.

Ovakav pristup podrazumeva efikasnost u potrošnji sirovina i energenata, minimiziranje emisija zagađujućih materija i upravljanje otpadom u skladu sa zahtevima zakonske regulative, međunarodnim standardima i primerima najbolje industrijske prakse.

Više o standardima

Ostale delatnosti poslovnog sistema

Hemijska divizija

Elixir Group je vodeći proizvođač fosforne kiseline i kompleksnih mineralnih đubriva u Jugoistočnoj Evropi sa dva proizvodna kompleksa u Šapcu i Prahovu. Sa godišnjom proizvodnjom od preko milion tona, 70% proizvoda plasiramo na inostrana tržišta u preko 80 država na svim kontinentima.

Više

Divizija industrijskih usluga

Elixir Group nudi klijentima usluge i podršku u oblasti logistike i transporta, izgradnje i održavanja, saradnje u oblasti cirkularne ekonomije i upravljanja otpadom, kao i projektantske usluge.

Više

Zaštita životne sredine

Očuvanje životne sredine od primarnog je značaja za život svakog od nas, kao i život budućih generacija.

Odgovornost

Odgovorni prema okruženju u kom stvaramo, tehnološki procesi u našim postrojenjima usklađeni su sa svim relevantnim zakonskim propisima Republike Srbije i evropskim standardima, direktivama i ciljevima.

Posvećenost

Posvećeni smo globalnim i regionalnim ciljevima održivog razvoja, dekarbonizaciji proizvodnih i poslovnih procesa i kontinuiranim unapređenjima resursne i tehnološke efikasnosti.

Uspešnost

Uspešnost održivog industrijskog razvoja merimo kroz doprinos razvoju lokalnih zajednica i zadovoljstvo naših sugrađana.