Sertifikat o doprinosu u uštedi CO2 za Elixir Zorku

Sertifikat o doprinosu u uštedi CO2 predstavnicima Elixir Zorke uručili su Daver Salimović i Lazar Bura u ime kompanije SEKOPAK, ovlašćenog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom. Prilikom posete na lokaciji u Šapcu sa gostima su razgovarali Ljiljana Stanojević, savetnik direktora društva za regulatorne poslove Slavica Bogdanović, specijalista za regulatorne poslove i Milan Stošić, zamenik direktora Elixir Zorke.

Elixir Zorka dobitnik sertifikata za uštedu CO2 četvrti put.

Elixir Zorka je već četvrti put dobitnik ovog sertifikata na koji smo ponosni, jer iz godine u godinu pokazujemo da je naš doprinos uštedi CO2 sve veći. Ta činjenica nam mnogo znači u upravljanju svim našim projektima, kao i sprovođenju zakonske regulative koja će u budućnosti nametnuti obavezu monitoringa CO2 – kazala je Slavica Bogdanović čime je iskazala zahvalnost kompaniji Sekopak na uručenom sertifikatu.

Slavica Bogdanović, u znak zahvalnosti kompaniji Sekopak na uručenom sertifikatu.

Sekopak – pouzdan partner Elixira.

Pored Elixir Prahova i Elixir Feed-a, Elixir Zorka je svoju obavezu upravljanja ambalažnim otpadom koju vrši na tržištu Republike Srbije ugovorom prenela na Sekopak, čime je pored ispunjavanja zakonskih obaveza uvršćenja u ekološki savesne kompanije.

Kako se računa doprinos u uštedi CO2?

Model koji Sekopak koristi zove se CO2 Reporting tool i kreiran je na inicijativu organizacije Pro Europe koja je krovna Green dot organizacija u Evropi. Ovaj model kvantifikuje suštinu znaka Green dot, dajući numeričku vrednost uštete CO2 kompanijama koje su u sistemu operatera upravljanja ambalažnim otpadom.

Ovaj model uzima u obzir pozitivne i negativne efekte celokupnog procesa koji ambalaža prođe od trenutka kada postane ambalažni otpad do reciklaže i ponovnog iskorišćenja, računajući i koliki je doprinos uštedi CO2 u odnosu na emitovani iznos CO. U praksi to znači da se ovim modelom prati put od momenta odvajanja ambalažnog otpada do reciklaže/ponovnog iskorišćenja. 

Zajedno ka ciljevima cirkularne ekonomije.

Kompanija Sekopak ove godine slavi 15 godina poslovanja, a uprkos pandemiji uspeli su da se šestu godinu za redom izdvoje kao lider u industriji upravljanja ambalažnim otpadom. Ovogodišnja CO2 konferencija održana je pod sloganom “Zajedno ka ciljevima cirkularne ekonomije” sa ciljem ukazivanja na značaj doprinosa uštedi CO2 kroz reciklažu.

Ušteda CO2 korak ka ostvarenju naše vizije.

Uštedom u emisiji gasova sa efektom staklene bašte Elixir posvećeno i odgovorno radi na ostvarenju svoje vizije ,,da stvara nasleđe kroz održivi razvoj, na dobrobit zajednice i svakog pojedinca”.

Povezani članciDonacija automatske merne stanice Opštini Negotin

Potpisan ugovor o donaciji automatske merne stanice Opštini Negotin 

Elixir Group donirala je automatsku mernu stanicu za praćenje kvaliteta vazduha opštini Negotin. Projekat uspostavljanja monitoringa kvaliteta vazduha na području Opštine Negotin pokrenut je kao odgovor na inicijativu građana Negotina sa ciljem kontinuiranog praćenja kvaliteta vazduha u ovom gradu i preduzimanja mera na poboljšanju.