Potpisan ugovor o donaciji automatske merne stanice Opštini Negotin 

Donacija automatske merne stanice Opštini Negotin

Elixir Group donirala je automatsku mernu stanicu za praćenje kvaliteta vazduha opštini Negotin, a ugovor o donaciji potpisali su Margareta Musić, upraviteljka Elixir Fondacije i Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin. Automatska merna stanica na jesen će postati deo mreže stanica za monitornig vazduha Agencije za zaštitu životne sredine.   

Projekat uspostavljanja monitoringa kvaliteta vazduha na području Opštine Negotin pokrenut je kao odgovor na inicijativu građana Negotina sa ciljem kontinuiranog praćenja kvaliteta vazduha u ovom gradu i preduzimanja mera na poboljšanju.  

Akt o uspostavljanu monitoringa kvaliteta monitoringa vazduha u Negotinu nastavak je dosadašnje podrške Eliksira održivom razvoju lokalnih zajednica i nastao je kao naš odgovor na potrebe koje su građani iskazali početkom ove godine. Uspostavljanje monitoringa, da podsetimo, pokrenuli su građani okupljeni oko inicijative „Negotinci u akciji”, a usled posledica koje je izazvao požar na deponiji u Negotinu. Sa ciljem doprinosa unapređenju kvaliteta života u lokalnoj sredini, kao partner zajednice, Eliksir Grupa podržava ovu inicijativu donacijom automatske merne stanice, a u saradnji sa opštinom Negotin, koja će biti vlasnik ove opreme i uz konsultacije sa stručnjacima Agencije za zaštitu životne sredine i Zavoda za javno zdravlje “Timok” u Zaječaru.

rekla je Margareta Musić i dodala da će automatska merna stanica biti postavljena u dvorištu vrtića „Pčelica”.
Donacija automatske merne stanice Opštini Negotin

Na osnovu dogovora Opštine i Agencije za zaštitu životne sredine stanica će biti deo državne mreže stanica, a meriće se sumpor dioksid, azot dioksid /azot monoksid i ukupni azotni oksidi/, amonijak, ugljen monoksid, suspendovane čestice PM 10 i PM 2,5, kao i meteorološki parametri – temperatura, pritisak, relativna vlaga, pravac i brzina vetra. Opština Negotin će u naredna dva meseca obezbediti uslove za postavljanje automatske merne stanice, koja bi trebalo da počne sa radom na jesen. Ukupna vrednost ove donacije je 14, 5 miliona dinara.  

Ovo je prva stanica ove vrste u Negotinu i omogućiće uspostavljanje monitoringa kvaliteta ambijentalnog vazduha i informisanje građana u realnom vremenu.

Donacija automatske merne stanice Opštini Negotin

Želimo da zajedno sa našim partnerom Elixir Group pronađemo rešenje za problem koji je eskalirao u februaru, a koji pored nas muči i mnoge gradove u zemlji. U razgovoru sa Elixir Group došli smo do zajedničkih koraka i smatramo da ćemo sa energanom koja će spaljivati komunalni otpad rešiti ovaj problem. Projekat je u pripremi, potreba postoji, kao i razumevanje Elixir Group kao društveno odgovorne kompanije, da u narednom periodu na najbolji mogući način krenemo u ono što se čekalo više decenija, a to je rešavanje divljih deponija i gradske nesanitarne deponije, tako da postanemo prva opština na teritoriji naše zemlje koja će moći da se pohvali da više nema problema sa deponijama.

rekao je Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin.

Projekti koje Elixir Group planira kroz investicioni ciklus Prahovo 2027 predstavljaju tranziciju ka čistijim tehnologijama, resursnoj efikasnosti i smanjenju emisija, uz supstituciju fosilnih goriva, smanjenje ugljeničnog otiska i stvaranje mogućnost da Negotin bude prvi grad u Srbiji bez deponije komunalnog otpada.  

Do 2027. godine Elixir Group će izgraditi četiri nova greenfield postrojenja sa kompletno novom industrijskom infrastrukturom: novu fabriku fosforne kiseline, fabrike za proizvodnju kristalnih, praškastih i tečnih đubriva, i energanu za energetsko iskorišćenje otpada, u kojoj će, pored nereciklabilnog industrijskog, biti tertiran i neciklabilni komunalni otpad sa teritorije opštine Negotin.  

Mi smo zajedno sa rukovodstvom opštine Negotin dogovorili da postavimo za cilj da negotin bude prvi bez deponije komunalnog otpada. Mi spremamo Memorandum o razumevanju koji će obuhvatati izradu projekta sanacije postojeće deponije komunalnog otpada u Negotinu i projekta savremenog sortirnog postrojenja za primarnu separaciju komunalnog otpada sa ciljem izdvajanja nereciklabilne frakcije komunalnog otpada koji će biti tretiran u energani na otpad u Prahovu, u skladu sa propisima i uz poštovanje hijerarhije upravljanja otpadom. Prvi će se prerađivati, a onaj koji ne može da se reciklira će se termički tretirati u našoj eneragni u Prahovu. U energani na otpad u Prahovu se neće koristiti radioaktivni, reciklabilni, infektivni, lako zapaljivi, visokozapaljivi i eksplozivni otpad. Za potrebe rada energane neće se ni uvoziti otpad. Ova oblast je do detalja propisana zakonom i podzakonskim aktima o upravljanju otpadom, prekograničnom kretanju otpada i radiacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti Republike Srbije koji su usklađeni sa propisima Evropske unije. Spaljivaće se nereciklabilni i industrijski otpad.

istakao je Branko Marković, zamenik za korporativne poslove Elixir Prahova.
Donacija automatske merne stanice Opštini Negotin

Realizacijom planiranog investicionog ciklusa Prahovo 2027 biće stvorena prilika za zapošljavanje više od 200 radnika, prioritetno inženjera, čime se podstiče dalji razvoj Negotina doprinoseći zajedničkom održivom razvoju.   

Povezani članciElixir Zorka sponzor Kajak kluba „Zorka Šabac”

Elixir Zorka podržava rad Kajak kluba „Zorka Šabac“ u novoj sezoni, a povodom ove saradnje i povratka igrača sa Evropskog prvenstva naše kolege Stefan Komazec, direktor Elixir Zorke, Darko Vuković, potpredsednik poslovnog sistema za finansije, Margareta Musić, direktorka korporativnih komunikacija i upraviteljka Elixir Fondacije, Slobodanka Stamenić, menadžerka za odnose sa javnošću i Anja Krasavac, saradnica korporativnih komunikacija, posetile su klub i prisustvovale treningu igrača.