Plan proširenja i modernizacije Luke Prahovo do 2030. godine

Luka Prahovo, izgrađena 60-tih godina prošlog veka, najznačajnija je luka u Srbiji. Sredinom prošle godine najavljena je njena modernizacija i proširenje, koje će omogućiti pretovar i transport trostruko više robe. Rast obima prevoza na unutrašnjim vodnim putevima u odnosu na druge vidove transporta očekuje se u skladu sa osnovnim ciljevima evropske transportne politike, kao i Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije.

Stoga je ovaj veliki projekat planiran sa ciljem jačanja kapaciteta i konkurentnosti nacionalne i lokalne privrede, a obimni poduhvat trebalo bi da se završi 2030. godine.

Luka generalno treba da radi nezavisno i da odgovori na sve postojeće i nadolazeće zahteve pretovara. Osmišljeno je tako da kapacitetom raste zajedno sa Industrijsko-hemijskim parkom Prahovo i drugim globalnim promenama i zahtevima.

Miloš Markiš, senior građevinski inženjer

Šta podrazumeva proširenje Luke Prahovo?

Proširenje Luke Prahovo podrazumeva izgradnju novih skladišnih kapaciteta za rasute i druge vrste tereta u oblasti delovanja različitih industrija. Modernizacija lučke mehanizacije stvoriće novu vrednost za privredu Istočnog dela Srbije, ali i kompanije koje posluju u Istočnoj Bugarskoj i Severnoj Makedoniji. Pored unapređenja privrednog ambijenta, izgradnja terminala za prijem, tretman odlaganje brodskog ulja i otpadnih materija, kao i prijem, tretman i evakuaciju otpadnih voda značajno će unaprediti nivo zaštite životne sredine i zagađenja Dunava.

Proširenje luke podrazumeva i rekonstrukciju svih saobraćajnica.

Modernizacija luke, pored proširenja podrazumeva i rekonstrukciju i dogradnju lučke infrastrukture što obuhvata saobraćajnice, rekonstrukciju železničkog koloseka i instalacije i izgradnju ostalih infrastrukturnih i suprastrukturnih lučkih kapaciteta na teritoriji luke.

Projektovane su lučke saobraćajnice sa priključkom na javnu drumsku mrežu, predviđeni su železnički koloseci u okviru lučke teritorije, kao i rekonstrukcija postojeće, železničke pruge železnička stanica Prahovo – luka Prahovo. Projektovan je novi, poseban sistem protivpožarnog vodovoda, a takođe i novi kanalizacioni sistemi otpadnih i atmosferskih voda sa pripadajućim uređajima za prečišćavanje. Uz dve nove trafo stanice projektovana je i nova mreža rasvete.

navodi se u Studiji opravdanosti idejnog projekta za faznu rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata i izgradnju novih lučkih kapaciteta Luke Prahovo.

Kako će se realizovati projekat?

Projekat će biti realizovan u nekoliko faza i podfaza, čiju dinamiku će definisati i izdavanje građevinskih dozvola za svaku planiranu fazu.

Nakon izdavanja građevinske dozvole, raspisaće se tender za izvođača radova. Početak radova se može očekivati sredinom ili krajem leta. Za deo koji finansira Elixir, fazno se rade PGD i trenutno radimo na projektu za vertikalni kej 6 & 7. Očekujemo da to bude gotovo za dva ili tri meseca.

Miloš Markiš

Luka Prahovo nalazi se na desnoj obali Dunava kao luka otvorenog tipa na kojoj se obavlja pretovar raznih vrsta žitarica, veštačkog đubriva, peska, šljunka, razne komadne robe, kao i manjeg broja kontejnera u cilju razvoja kontejnerskog saobraćaja na Dunavu.

Analizom obima robe koja gravitira ka lučkom zaleđu Prahova prepoznata je potreba za proširenjem lučkog područja u Prahovu i izgradnje zelenog terminala, kontejnerskog terminala, kao i stavljanje u funkciju postojećeg silosa za žitarice ili izgradnja novih što je i jedan od razloga opravdanosti realizacije ovog projekta.

Povezani članci

Elixir Grupa na Beogradskom energetskom fourmu 2024. na temu dekarbonizacije 

Dekarbonizaciju proizvodnje i investicioni ciklus Prahovo 2027 predstavio je Matthias Predojević, potpredsednik za korporativni razvoj Eliksir Grupe u okviru panela „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“, na otvaranju Beogradskog energetskog foruma 2024.


Elixir Zorka demantuje prekoračenje vrednosti hlorovodonika na svom emiteru i podržava formiranje radne grupe za rešavanje ovog pitanja

Demantujemo neistinite navode da je Elixir Zorka odgovorna za navodno prekoračenje vrednosti hlorovodonika (HCl) u vazduhu u Šapcu, u periodu od 19. do 25. marta 2024. godine, koje je objavilo udruženje građana Mame Šapca i snažno podržavamo inicijativu za osnivanje radne grupe koja će transparentno utvrditi da li postoje navedena prekoračenja i šta je njihov uzrok.