Svečana dodela nagrada za jedno od najboljih rešenja u okviru projekta UNDP

Još jedno priznanje za Elixir Group: projekat naših kolega među 16 najboljih rešenja za zelenu tranziciju u 2022. godini

Na poziv UNPD (Program UN za razvoj u Srbiji) za podnošenje predloga za dekarbonizaciju privrede i smanjenje zagađenja životne sredine u okviru projekta ,,EU za Zelenu agendu u Srbiji“, u ime Elixir Group učestvovao je naš tim sa predlogom rešenja pod nazivom „Mapa puta dekarbonizacije industrije na primeru kompanija za proizvodnju mineralnih đubriva i fos​forne kiseline u Srbiji“. 

U konkurenciji od 140 predloga pristiglih na ukupno 4 javna poziva, projekat naših kolega našao  se među 16 najboljih rešenja za unapređenje zelene tranzicije u Srbiji!

Autori ovog poslovnog rešenja su naše kolege Ljiljana Stanojević, pomoćnik direktora za zaštitu životne sredine, Slavica Bogdanović, specijalista regulatornih poslova i Ana Luković, direktor EHS sektor, Bojana Milutinović, specijalni savetnik za održivi poslovni razvoj i Alija Salkunić, inženjer specijalista za analizu proizvodnje, a za predloženo rešenje poslovni sistem Elixir Group nagrađen je sa 128.600 dolara. 

Nova oprema u našoj laboratoriji.

Deo o​vih sredstava iskorišćen je za kupovinu savremenog uređaja ICP-OES za našu laboratoriju na kom naše kolege već vredno rade, kao i za neophodnu opremu za CEMS koji se nalazi u Prahovu. Drugi deo ovih sredstava će poslužiti za kupovinu softvera SimaPro koji je osnov za izradu LCA studije i CFP naših proizvoda.

Uređaj kupljen od sredstava dobijenih u oviru nagrade UNDP „EU za Zelenu Agendu u Srbiji”
Alija Salkunić na dodeli nagrada

Priznanje za jedan od najboljih projekata u 2022. godini Aliji Salkuniću, članu našeg tima, uručio je Nj.E. Emanuele Žiofre, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Kako je već poznato da je Elixir Group i kompanijama članicama zaštita životne sredine u fokusu poslovanja, poslednjih godina sve više se govori i deluje u pravcu prelaska sa linearne na cirkularnu ekonomiju. Kako su u toku projekti vezani za energetsku transformaciju, teme vezane za „zelenu tranziciju i dekarbonizaciju“ su nam danas dosta poznate. Međutim, pretražujući domaću literaturu uvideli smo da ne postoji nijedan dokument/knjiga/brošura koji bi bili dovoljno informativni da predlože konkretne korake kojim bi se moglo ići u p​ravcu smanjenja karbonskog otiska proizvoda, ali i samih fabrika. Otuda se i rodila ideja da mi izradimo jednu takvu brošuru koja bi nosila naziv „Mapa puta dekarbonizacije industrije na primeru kompanija za proizvodnju mineralnih đubriva i fosforne kiseline u Srbiji.

Alija Salkunić, inženjer specijalista za analizu proizvodnje

Kako da smanjimo ugljenični otisak? Inovativno rešenje našeg tima u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji”

Ova brošura pomoći će pre svega onim industrijama kod kojih su prepoznate visoke emisije gasova staklene bašte (industrije cementa, gvožđa i čelika, aluminijuma, đubriva i električne energije) i najpre će definisati kako bi trebalo izračunati emisije gasova staklene bašte koje se vezuju uz konkretan proizvod, a zatim i identifikovati potencijalne m​ere za njihovo smanjenje. Naravno, sve ovo je rađeno u cilju sprovođenja budućih politika Evropske Unije za smanjenje klimatskih promena, kao što je CBAM mehanizam i Sistem trgovanja emisijama Evropske unije (EU ETS).

saglasne su naše kolege, autori nagrađenog rešenja
Alija i Slavica na dodeli nagrada UNDP

Pored Elixir Group, nagrađeno je još 15 rešenja kompanija iz privatnog i javnog sektora, organizacija civilnog društva, istraživačkih institucija i lokalne samouprave. 

Obraćanje na dodeli nagrada UNDP

Srpske kompanije su dovoljno domišljate i kreativne da povedu zemlju ka zdravijoj i zelenijoj budućnosti. Ova rešenja će imati pozitivan uticaj na životnu sredinu, kao i na zdravlje i dobrobit ljudi širom Srbije. Drago nam je što će sredstva EU biti direktno uložena u zelene inovacije srpskih kompanija

Emanuel Žiofre, ambasador Evropske unije u Srbiji

Sandra Dokić, državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine, istakla je da je održivi ekonomski razvoj Srbije, koji uvažava zaštitu životne sredine i dobrobit svih građana, jedan od glavnih prioriteta Vlade Republike Srbije i tog ministarstva.

Pored napora koje ulažemo u unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira, da bismo uspešno sproveli zelenu tranziciju neophodna su konkretna​​ inovativna rešenja privrede, poput ovih koja su danas dobila podršku.

Sandra Dokić, državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine
Na dodeli priznanja UNDP

Primena nagrađenih rešenja u praksi doprineće smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, prelasku na obnovljive izvore energije, ponovnoj upotrebi otpada za dobijanje novih proizvoda, poboljšanju kvaliteta vazduha i očuvanju biodiverziteta.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske, Evropskom investicionom bankom (EIB) i Vladom Švajcarske. Ova inicijativa je vredna ukupno 16.5 miliona evra, od kojih je 8 miliona evra obezbedila EU, a ostala finansijska sredstva vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Povezani članci