Još jedno priznanje za Elixir Group: projekat naših kolega među 16 najboljih rešenja za zelenu tranziciju u 2022. godini

Svečana dodela nagrada za jedno od najboljih rešenja u okviru projekta UNDP

Na poziv UNPD (Program UN za razvoj u Srbiji) za podnošenje predloga za dekarbonizaciju privrede i smanjenje zagađenja životne sredine u okviru projekta ,,EU za Zelenu agendu u Srbiji“, u ime Elixir Group učestvovao je naš tim sa predlogom rešenja pod nazivom „Mapa puta dekarbonizacije industrije na primeru kompanija za proizvodnju mineralnih đubriva i fos​forne kiseline u Srbiji“. 

U konkurenciji od 140 predloga pristiglih na ukupno 4 javna poziva, projekat naših kolega našao  se među 16 najboljih rešenja za unapređenje zelene tranzicije u Srbiji!

Autori ovog poslovnog rešenja su naše kolege Ljiljana Stanojević, pomoćnik direktora za zaštitu životne sredine, Slavica Bogdanović, specijalista regulatornih poslova i Ana Luković, direktor EHS sektor, Bojana Milutinović, specijalni savetnik za održivi poslovni razvoj i Alija Salkunić, inženjer specijalista za analizu proizvodnje, a za predloženo rešenje poslovni sistem Elixir Group nagrađen je sa 128.600 dolara. 

Nova oprema u našoj laboratoriji.

Deo o​vih sredstava iskorišćen je za kupovinu savremenog uređaja ICP-OES za našu laboratoriju na kom naše kolege već vredno rade, kao i za neophodnu opremu za CEMS koji se nalazi u Prahovu. Drugi deo ovih sredstava će poslužiti za kupovinu softvera SimaPro koji je osnov za izradu LCA studije i CFP naših proizvoda.

Uređaj kupljen od sredstava dobijenih u oviru nagrade UNDP „EU za Zelenu Agendu u Srbiji”
Alija Salkunić na dodeli nagrada

Priznanje za jedan od najboljih projekata u 2022. godini Aliji Salkuniću, članu našeg tima, uručio je Nj.E. Emanuele Žiofre, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Kako je već poznato da je Elixir Group i kompanijama članicama zaštita životne sredine u fokusu poslovanja, poslednjih godina sve više se govori i deluje u pravcu prelaska sa linearne na cirkularnu ekonomiju. Kako su u toku projekti vezani za energetsku transformaciju, teme vezane za „zelenu tranziciju i dekarbonizaciju“ su nam danas dosta poznate. Međutim, pretražujući domaću literaturu uvideli smo da ne postoji nijedan dokument/knjiga/brošura koji bi bili dovoljno informativni da predlože konkretne korake kojim bi se moglo ići u p​ravcu smanjenja karbonskog otiska proizvoda, ali i samih fabrika. Otuda se i rodila ideja da mi izradimo jednu takvu brošuru koja bi nosila naziv „Mapa puta dekarbonizacije industrije na primeru kompanija za proizvodnju mineralnih đubriva i fosforne kiseline u Srbiji.

Alija Salkunić, inženjer specijalista za analizu proizvodnje

Kako da smanjimo ugljenični otisak? Inovativno rešenje našeg tima u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji”

Ova brošura pomoći će pre svega onim industrijama kod kojih su prepoznate visoke emisije gasova staklene bašte (industrije cementa, gvožđa i čelika, aluminijuma, đubriva i električne energije) i najpre će definisati kako bi trebalo izračunati emisije gasova staklene bašte koje se vezuju uz konkretan proizvod, a zatim i identifikovati potencijalne m​ere za njihovo smanjenje. Naravno, sve ovo je rađeno u cilju sprovođenja budućih politika Evropske Unije za smanjenje klimatskih promena, kao što je CBAM mehanizam i Sistem trgovanja emisijama Evropske unije (EU ETS).

saglasne su naše kolege, autori nagrađenog rešenja
Alija i Slavica na dodeli nagrada UNDP

Pored Elixir Group, nagrađeno je još 15 rešenja kompanija iz privatnog i javnog sektora, organizacija civilnog društva, istraživačkih institucija i lokalne samouprave. 

Obraćanje na dodeli nagrada UNDP

Srpske kompanije su dovoljno domišljate i kreativne da povedu zemlju ka zdravijoj i zelenijoj budućnosti. Ova rešenja će imati pozitivan uticaj na životnu sredinu, kao i na zdravlje i dobrobit ljudi širom Srbije. Drago nam je što će sredstva EU biti direktno uložena u zelene inovacije srpskih kompanija

Emanuel Žiofre, ambasador Evropske unije u Srbiji

Sandra Dokić, državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine, istakla je da je održivi ekonomski razvoj Srbije, koji uvažava zaštitu životne sredine i dobrobit svih građana, jedan od glavnih prioriteta Vlade Republike Srbije i tog ministarstva.

Pored napora koje ulažemo u unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira, da bismo uspešno sproveli zelenu tranziciju neophodna su konkretna​​ inovativna rešenja privrede, poput ovih koja su danas dobila podršku.

Sandra Dokić, državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine
Na dodeli priznanja UNDP

Primena nagrađenih rešenja u praksi doprineće smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, prelasku na obnovljive izvore energije, ponovnoj upotrebi otpada za dobijanje novih proizvoda, poboljšanju kvaliteta vazduha i očuvanju biodiverziteta.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske, Evropskom investicionom bankom (EIB) i Vladom Švajcarske. Ova inicijativa je vredna ukupno 16.5 miliona evra, od kojih je 8 miliona evra obezbedila EU, a ostala finansijska sredstva vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Povezani članciDonacija automatske merne stanice Opštini Negotin

Potpisan ugovor o donaciji automatske merne stanice Opštini Negotin 

Elixir Group donirala je automatsku mernu stanicu za praćenje kvaliteta vazduha opštini Negotin. Projekat uspostavljanja monitoringa kvaliteta vazduha na području Opštine Negotin pokrenut je kao odgovor na inicijativu građana Negotina sa ciljem kontinuiranog praćenja kvaliteta vazduha u ovom gradu i preduzimanja mera na poboljšanju.