Integracija ciljeva održivog razvoja – Elixir Group na događaju koji je inicirao Smart kolektiv

U rezidenciji švajcarskog ambasadora održan je prijem sa ciljem poslovnog umrežavanja pod sloganom „Integracija ciljeva održivog razvoja“ čiji je inicijator Smart KolektivPoslovno umrežavanja ima veliki značaja za povezivanje velikih privrednih subjekatarazmenu iskustva i diskusiju o značaju ciljeva održivog razvoja za poslovanje. U ime Elixir Group događaju je prisustvovala Bojana Milutinović, specijalni savetnik za održivi poslovni razvoj.

Događaji na temu održivog razvoja od izuzetnog značaja za identifikaciju izazova i razmenu iskustava.

Povezivanjem različitih aktera na tržištu i uspostavljanjem dijaloga stvara se platforma za razmenu iskustva i identifikaciju izazova, čije rešavanje je od značaja za celo društvo. Jedino zajedničkim delovanjem društvenih i poslovnih učesnika na tržištu, u najširem smislu, može se uticati na kulturološki i regulatorni okvir koji su osnov za održiv razvoj društva. Konačno – potenciranjem teme održivosti i ciljeva održivog razvoja sve više se širi svest o važnosti ovih tema danas, zarad kvalitetne budućnos​​ti koja je „sve bliža“ .

Smart Kolektiv ima za cilj povezivanje fondacija, kompanija, preduzeća i filantropa kako bi se razvila  zajednicu koja će pružiti efikasniju dugoročnu podršku društvenim inovatorima i razvoju zajednice. 

Smart Impact Fond – Fond za razvoj održive ekonomije predstavlja vid podrške za opstanak malih i srednjih preduzeća koja razvijaju inovativne i održive modele za zapošljavanje, ruralni razvoj, unapređenje edukacije, socijalnih usluga, zaštite životne sredine i druge probleme sa kojima se suočavamo u savremenom društvu.

Fond je podržao veliki broj donatora iz celog sveta, a cilj je da se u narednih pet godina sredstvima iz Fonda podrži sto preduzeća u nastanku i pedeset preduzeća koja već posluju na tržištu. Cilj je jačanje njihovih ideja tako da postanu lokalni lideri, povećaju svoj društveni uticaj i prošire svoju delatnost rešavajući egzistencijalne društvene probleme. 

U okviru ovogodišnjeg Sajma socijalnih inovacija (SIF) naša Elixir Fondacija podržala je Smart impact fond, koji je nagradio najbolje ideje i inovativne modele.

Elixir Group će kao i do sada podržavati sve inicijative koje imaju realne planove i kao glavni cilj imaju stvaranje takvog okruženja, na koje će generacije koje dolaze posle nas – biti ponosne

Bojana Milutinović, specijalni savetnik za održivi poslovni razvoj

Smart kolektiv čine ljudi i poslovne organizacije koje dele entuzijazam i uverenje da će zajedničkim zalaganjem doprineti pozitivnim društvenim promenama. Iz Smarta najavljuju još jedan veliki događaj u oktobru na kom će promovisati partnere i prikupiti nova sredstva za Smart Impact Fond. 

Povezani članci

Obeležena uspešna saradnja sa novinarima i urednicima nacionalnih medija u kafiću „Zvuci srca”

Elixir Group organizovala je novogodišnji koktel za novinare i urednike nacionalnih medija u kafiću „Zvuci srca“ u Beogradu, koji vodi humanitarna organizacija „Dečje srce“, a u kome rade osobe sa smetnjama u razvoju. U neformalnom druženju direktorka Elixir Group Zorica Popović zahvalila se novinarima i urednicima beogradskih redakcija na tome što „dele priče Elixir Grupe“ i