Elixir Zorki uručena integrisana dozvola IPPC

Zadovoljstvo nam je da obavestimo zaposlene u našoj kompaniji, javnost i poslovne partnere da nam je dana 29.05.2018. uručena Integrisana dozvola, krovna dozvola za fabriku Elixir Zorka-mineralna đubriva u Šapcu koja pokazuje usklađenost tehnologije sa propisima Republike Srbije i najvišim standardima Evropske unije.

Integrisana dozvola za prevenciju i kontrolu zagađenja životne sredine (IPPC – integrated pollution prevention and control) koju izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine je u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, odnosno sa propisima EU. Integrisana dozvola podrazumeva da kompanija racionalno upravlјa resursima, deluje na izvoru zagađenja i obezbeđuje uslove za smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, u skladu sa definisanim vrednostima najbolјih  dostupnih  tehnologija  (BAT – Best available technology). Obimnu dokumentaciju smo uradili sopstvenim snagama  i znanjem  što je predstavljalo veliki i odgovoran stručni izazov.

Integrisana dozvola je odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim  Zakonom  o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (IPPC Zakon), kojim se utvrđuju mere planirane da spreče, ili gde to nije moguće da smanje ispuštanje štetnih materija, kako bi se postigao visok nivo zaštite životne sredine u celini.

Pribavljanje IPPC dozvole predstvalja još jedan pokazatelj da je Elixir odlučan u ostvarenju svoje vizije koja se zasniva na principima odgovornog i održivog poslovanja. Primenjujući najviše standarde u svom radu, razvoj definišemo kao jedan od svojih strateških prioriteta, ostvarujući ga kroz lidersku poziciju na tržištu i brigu o bezbednosti i zdravlju zajednice u kojoj poslujemo. ​

Ova dozvola sigurno obezbeđuje bolju i sigurniju poziciju na međunarodnom, ali i domaćem tržištu.

Povezani članciDonacija automatske merne stanice Opštini Negotin

Potpisan ugovor o donaciji automatske merne stanice Opštini Negotin 

Elixir Group donirala je automatsku mernu stanicu za praćenje kvaliteta vazduha opštini Negotin. Projekat uspostavljanja monitoringa kvaliteta vazduha na području Opštine Negotin pokrenut je kao odgovor na inicijativu građana Negotina sa ciljem kontinuiranog praćenja kvaliteta vazduha u ovom gradu i preduzimanja mera na poboljšanju.