Elixir Group predstavljena na sastanku Foruma za odgovorno poslovanje u Beogradu

Na sastanku Foruma za odgovorno poslovanje, koji je održan u Uni Credit banci u Beogradu, rad Elixir Group i aktivnosti na polju društveno odgovornog poslovanja predstavila je Margareta Musić, direktorka Elixir Fondacije. Ovo je bila prilika da se predstavnici kompanija koje su članovi Foruma upoznaju sa poslovanjem Elixir Group i sa brojnim akcijama u koje je poslednjih godina, u različitim oblastima koje doprinose razvoju lokalnih sredina u kojima poslujemo, uloženo više od million evra.

Margareta Musić, direktorka Elixir Fondacije Fotografija: Forum za odgovono poslovanje

Margareta Musić, direktorka Elixir Fondacije Fotografija: Forum za odgovono poslovanje

– Naša vizija daljeg razvoja zasnovana je na održivom razvoju, odgovornom poslovanju i društvenoj, koju iskazujemo kroz saradnju i partnerstva sa lokalnim zajednicama. U Negotinu, Prahovu i Šapcu, u kojima poslujemo, samo u prošloj godini ulagali smo u zaštitu životne sredine, infrastrukturu, unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta – rekla je, između ostalog, Musić.

Na sastanku su o aktivnostima Foruma za odgovorno poslovanje u prošloj i planu za ovu godinu govorili Neven Marinović, direktor Foruma i Milica Mišković, programska menadžerka Foruma za odgovorno poslovanje i rukovodilac ekspertske grupe Koalicije za dobročinstvo za unapređenje zakonodavnog okvira za davanja.

Neven Marinović,, predsednik Foruma za odgovorno poslovanje Fotografija: Forum za odgovorno poslovanje

Neven Marinović,, predsednik Foruma za odgovorno poslovanje Fotografija: Forum za odgovorno poslovanje

– Najveći fokus u 2019. godini bio je usmeren ka aktivnijem uključivanju mreže u aktivnosti zagovaranja u oblasti poboljšanja pravnog i regulatornog okvira za davanja. U saradnji sa partnerima Forum za odgovorno poslovanje inicirao je osnivanje Saveta za filantropiju u avgustu 2018. godine pod pokroviteljstvom predsednice Vlade Republike Srbije, i samim tim aktivno uzeo učešće u radu novoosnovanih Radnih grupa. Forum je kao član Koalicije za dobročinstvo partnerski učestvovao i podržao realizaciju svih aktivnosti Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira USAID, a realizuje Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a dodatno čine Trag Fondacija, Catalyst Balkans, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. U martu 2019. godine, na drugoj sednici Saveta za filantropiju osnovane su tri radne grupe i jedno radno telo koje će se baviti poboljšanjem zakonodavnog okvira kao i filantropske prakse u različiitim oblastima društva. Na sednici Saveta za filantropiju, održanoj u decembru, predstavljeni su rezultati i nalazi Radnih grupa među kojima su najvažniji povećanje minimalnog neoporezivog iznosa stipendija i objavljivanje Uputstva za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore od strane Poreske uprave, što je jedan od direktnih rezultata rada Saveta za filantropiju i Koalicije za dobročinstvo – rekao je Marinović.

U 2019. realizovane su i dve velike konferencije – Forum socijalnih inovacija i CSR Forum pod nazivom ’’Lideri odživog razvoja’’, kao I brojne druge aktivnosti. Realizovano je još jedno izdanje upitnika ’’Bolji biznis za bolje društvo’’, a Forum za odgovorno poslovanje u saradnji sa Evropskom asocijacijom profesionalaca u oblasti održivosti (EASP) realizovao je i istraživanje o stanju i perspektivama profesije CSR menadžera u Evropi.

U 2019. Godini, osim naše Elixir Group doo, nova članica Foruma postao je i LIDL Srbija.

Povezani članciElixir Grupa na Beogradskom energetskom fourmu 2024. na temu dekarbonizacije 

Dekarbonizaciju proizvodnje i investicioni ciklus Prahovo 2027 predstavio je Matthias Predojević, potpredsednik za korporativni razvoj Eliksir Grupe u okviru panela „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“, na otvaranju Beogradskog energetskog foruma 2024.