Bili smo deo TSR 2022 – prvog skupa na temu logistike i opasnih materija

Elixir Group bio je jedan od sponzora prvog naučno-stručnog skupa ,,Bezbedan transport, skladištenje i rukovanje opasnim materijama – TSR 2022” održanog u Staroj Pazovi.  Događaj je okupio više od sto dvadeset učesnika iz naučnog, državnog i privatnog sektora, a naš kolega Dragan Smiljanić, specijalista vodnog transporta, bio je član naučno-programskog odbora koji je definisao najrelevantnije tematske oblasti o kojima se diskutovalo na skupu.

Stručnjaci i eksperti o bezbednijem transportu i preventivnim merama na TSR skupu.

Naučno-stručni skup bio je prilika za razmenu iskustava i mišljenja putem dinamičnih diskusija u kojima su učestvovali eksperti sa dugogodišnjim i praktičnim iskustvom u prevozu, prijemu, otpremi, skladištenju i rukovanju opasnim materijama. Skup je bio jedinstvena prilika da se unificira primena odgovarajućih normativnih akata o transportu opasne robe i preduzmu preventivne mere kojima će se smanjiti potencijalni rizici po život i zdravlje ljudi, zagađenje životne sredine i materijalnih dobara.

Vršimo uspešan transport. Proces upravljanja otpadom usklađen sa propisima i zakonima.

Elixir Group, kao kompanija koja se kroz diviziju Eco Energy bavi upravljanjem otpadom, kao i logističke usluge koje pruža u okviru transporta opasnih materija, primer su uspešne primene propisa i procedura.

Otvoreni smo za saradnju i razmenu znanja.

Podrška za organizaciju prvog okupljanja ovog tipa, kao i radna, stručna i profesionalna atmosfera na skupu, stvorile su priliku da se ovoj oblasti pristupi još sistematičnije, a Elixir Group će i narednom periodu nastaviti da podržava razmenu iskustava na temu upravljanja otpadom u cilju podrške ostvarenju Ciljeva održivog razvoja i stvaranja zdravijeg i bezbednijeg okruženja.  

Događaj su organizovali Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Klaster opasne robe Srbije, Saobraćajni fakultet Univerziteta u istočnom Sarajevu, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, odsek Niš i HSE centar. Skup je podržala je i Privredna komora Vojvodine.

Povezani članciNastavak saradnje EZ - Metaloplastika Elixir

Elixir Zorka sponzor Metaloplastike i u ovoj sezoni – nastavak uspešne saradnje

U okviru obeležavanja 85 godina od osnivanja HI Zorka Šabac, Elixir Zorka obnovila je ugovor o sponzorstvu sa RK Metaloplastika Elixir. Stefan Komazec, direktor Elixir Zorke i Branislav Đurković, predsednik RK Metaloplastika Elixir, potpisali su ugovor o nastavku saradnje prilikom posete predstavnika i igrača kluba našoj fabrici.