Lokacije

Gde se nalazimo

Poslovni sistem posluje u okviru tri divizije, čine ga šest kompanija članica, na četiri lokacije, sa dva proizvodna pogona.

Sve kompanije poslovnog sistema su logistički i administrativno povezane vodenim, železničkim i drumskim putevima, što omogućava efikasno poslovanje i pravovremeno odgovaranje na potrebe klijenata. Proizvodni kompleksi su smešteni na obalama Dunava i Save preko kojih su vodenim putevima povezani sa celim svetom.

Više informacija o tome gde se nalaze naši kompleksi i timovi koji rade kao podrška celom poslovnom sistemu možete pronaći na interaktivnoj mapi niže. Klikom na izabranu lokaciju dobićete prikaz svih kompanija koje posluju na datoj lokaciji.

S R B C onsta n ta N s B g P r a h o v o Š a b ac

Sinergijom do uspeha

Elixir Zorka je regionalni lider u proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva na tržištu Jugoistočne Evrope. Proizvodni portfolio podrazumeva različite NP, PK i NPK formulacije najvišeg kvaliteta, sa visokom koncentracijom hranljivih materija, ujednačenom granulacijom i visokom vodorastvorljivošću u zemljištu.

Elixir Prahovo je 1 od 6 fabrika u Evropi koja proizvodi fosfornu kiselinu, strateški važnu sirovinu za proizvodnju mineralnih đubriva i širokom primenom u mnogim industrijskim granama. Proizvodni procesi hemijske divizije su vertikalno tehnološki integrisani. Deo proizvedene fosforne komponente se koristi u sopstvenoj proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva i drugih proizvoda, a deo se nakon složenog procesa prečišćavanja plasira na domaće i ino tržište.

Elixir Prahovo

Elixir Craft zahvaljujući stručnim i efikasnim timovima koji raspolažu najsavremenijom opremom pruža visok kvalitet usluge u oblastima izgradnje i održavanja svih proizvodnih i infrastrukturnih kapaciteta poslovnog sistema Elixir Group, kao i trećim licima.

Elixir Feed je ekskluzivni distributer velikom broju renomiranih svetskih proizvođača aditiva za stočnu hranu čiji prodajni asortiman obuhvata sve komponente neophodne za proizvodnju kvalitetne stočne hrane i premiksa.

Elixir Fondacija u saradnji sa lokalnim sredinama, predstavnicima gradskih uprava i mesnih zajednica, institucija, organizacija i udruženja, utvrđuje prioritete i pruža podršku, ostvarujući ideju o dobrobiti cele zajednice.