Lokacije

Gde se nalazimo

Poslovni sistem posluje u okviru tri divizije, čine ga šest kompanija članica, na četiri lokacije, sa dva proizvodna pogona.

Sve kompanije poslovnog sistema su logistički i administrativno povezane vodenim, železničkim i drumskim putevima, što omogućava efikasno poslovanje i pravovremeno odgovaranje na potrebe klijenata. Proizvodni kompleksi su smešteni na obalama Dunava i Save preko kojih su vodenim putevima povezani sa celim svetom.

Više informacija o tome gde se nalaze naši kompleksi i timovi koji rade kao podrška celom poslovnom sistemu možete pronaći na interaktivnoj mapi niže. Klikom na izabranu lokaciju dobićete prikaz svih kompanija koje posluju na datoj lokaciji.