Mineralna đubriva za voće, vrste i primena

Veštačka đubriva za voće i njihova primena

Savremena istraživanja nedvosmisleno pokazuju da je adekvatna primena mineralnog đubriva ključna za postizanje visokih prinosa i stabilnog razvoja voćnih biljnih vrsta. Voćarske biljne vrste koriste znatne količine hraniva za rast i razviće. U poređenju sa jednogodišnjim bilkama, voćke su relativno dugog veka, produkuju znatno veću vegetativnu masu i veće količine plodova, što za uzrok ima i veću potrošnju hraniva. Zato je đubrenje, odnosno nadoknada potrošenih hraniva, jedna od najzačajnijih agrotehničkih mera koje sprovodimo u voćarstvu. Izuzetno je važno pažljivo pristupiti odabiru vrste mineralnog đubriva, uz analizu različitih faktora i hemijskih karakteristika zemljišta, koje su od suštinskog značaja za optimalan rast i razvoj, kao i postizanje kvalitetnih i visokih prinosa.

Zašto je mineralno đubrivo neophodno za uzgoj voća?

Mineralno đubrivo predstavlja ključnu komponentu i pruža biljkama esencijalne hranljive materije, podstičući njihov stabilan rast i razvoj. Kroz preciznu kontrolu nutritivnih elemenata u zemljištu, mineralno đubrivo se prilagođava specifičnim potrebama voćnjaka, obezbeđujući optimalan prinos. To za rezultat ima poboljšan kvalitet plodova i održivost voćarske proizvodnje na dugi rok.

Kada je pravo vreme za upotrebu mineralnog đubriva u voću?

Pravo vreme za primenu đubriva u voću zavisi od dinamike rasta biljaka i njihovih nutritivnih potreba. Faktori poput vremenskih uslova, tipa (vrste i sortimenta) voća i hemijskog sastava zemljišta igraju ključnu ulogu u pravilnom određivanju pravog trenutka za đubrenje.

Relativno dug životni vek uslovljava i karakterističan način primene đubriva, pa tako razlikujemo meliorativno i đubrenje voćaka u rodu.

Prilikom zasnivanja zasada, odnosno pre podizanja voćnjaka, vršimo meliorativno đubrenje. Ovom postupkom unosimo pre svega veće količine slabopokretnih kalijuma (K) i fosfora (P), u dublje slojeve zemljišta, čime značajno menjamo nivo plodnosti budućeg voćnjaka.

Redovno đubrenje ima za cilj održavanje optimalnog nivoa hranljivih elemenata u zemljištu. Količina unetih hraniva zavise od nivoa hranljivih elemenata u zemljištu, starosti zasada, planiranog i ostvarenog prinosa. U zavisnosti od starosti zasada razlikujemo, đubrenje mladih zasada i đubrenje voćaka u rodu.

Kod mladih zasada važno je postići harmoničnu ishranu kako bi se biljke pravilno razvijale i rasle do punog plodonošenja, a količine mineralnih đubriva koje se unose su nešto manje i tokom godina se postepeno povećavaju. U punom rodu je cilj primene đubriva je održavanje plodnosti zemljišta, a time osiguravamo visok i stabilan prinos, kvalitetan rod i održavamo vitalnost biljaka u periodu pune rodnosti. Redovno đubrenje u rodu obavlja se nekoliko puta godišnje (obično dva ili tri).

Jesenja primena minelanih đubriva u voću

Jesenja primena mineralnih đubriva ima značajnu ulogu u pripremi biljaka za naredni vegetativni period. Nakon završetka berbe, biljke se pripremaju za period mirovanja, a jesenje đubrenje ima za cilj obnavljanje nutritivnih rezervi. Primena mineralnih đubriva u jesen obično se naziva osnovno đubrenje i rezervisana je pre svega za unošenje kalijuma i fosfora. Ukoliko se unose organska đubriva, ovo je period kada ih treba primeniti. Iako azot (N) unosimo u proleće, u ovoj fazi se može uneti i jedan deo azota. Dodavanje azota u osnovno đubrenje ima ulogu u ishrani korena tokom zime i njegovo nakupljanje u tkivu drveta.

Prolećna primena mineralnih đubriva u voću

U proleće, biljke su u fazi buđenja iz zimskog mirovanja, te je pravilna primena mineralnog đubriva od suštinskog značaja za postizanje optimalnih rezultata. Primena mineralnih đubriva u proleće uglavnom je rezervisana za azotna đubriva. Unošenje ovog ključnog hraniva obavlja se kroz tzv. prihrane, a izvodi se dva tri ili više navrata u zavisnosti od uslova i karakteristika samih gajenih voćnih vrsta.

Optimalna količina mineralnih đubriva za različite vrste voća

Optimalna količina minerlanih (veštačkog) đubriva za različite vrste voća zahteva individualan pristup. Svaka vrsta voća ima svoje specifične nutritivne potrebe, a pravilno prilagođavanje sastava i količine đubriva ključno je za postizanje ravnoteže u voćnim kulturama. Pažljiva analiza u skladu s karakteristikama voća osigurava ne samo rast i visoke prinose, već i optimalan kvalitet plodova.

Vrste mineralnog đubriva kod različitih voćnih vrsta

Pravilan izbor vrsta mineralnog đubriva ima ključnu ulogu u postizanju optimalnih rezultata u uzgoju različitih voćnih vrsta. Svaka vrsta voća ima specifične nutritivne potrebe, a odabir odgovarajućeg đubriva pruža podršku rastu, razvoju i kvalitetu plodova.

Za osiguranje dobre ishrane u zemljište treba uneti sva esencijalna hraniva posebno azot (N), fosfor (P), kalijum (K), kalcijum (Ca), magnezijum (Mg), sumpor (S), ali i jako važne gvožđe (Fe), bor (B), cink (Zn), mangan (Mn), bakar (Cu), molibden (Mo) i još neke korisne elemente. Voće pre svega ima najveće potrebe za azotom i kalijumom, pa potom i fosforom. Adekvatnom primenom đubriva utičemo na plodnost zemljišta, vodno-vazdušni režim, otpornost prema stresu, kvalitet plodova, bujnost biljaka i najvažnije prinos voćnih vrsta.

Odluku koje đubrivo i u kojoj  količini, trebalo bi doneti na osnovu analize zemljišta. Pored toga u voćarstvu se primenjuju i metod utvrđivanja nedostatka pojedinih hraniva vizuelnom dijagnostikom, kao i naprednije metode kao što je analiza lista. U razmatranje bi takođe trebalo uzeti i karakteristike samog zemljišta, kao što su kiselost (pH sredine), fizičke osobine, temperatura, vlaga i dr. faktori. Sa primenom đubriva ne treba ni preterivati, jer višak hraniva (naročito azota) može isprovocirati nepoželjne efekte: produžetak vegetacije, smanjenje otpornosti biljaka prema stresnim uslovima sredine, pojačavanje bujnosti i negativan uticati na rodnost i kvalitet plodova.

Portfolio Elixir kompleksnih mineralnih đubriva koje se primenjuju u voću

Elixir kompleksna mineralna đubriva imaju širok portfolio i sa preko dvadeset različitih formulacija nudi odgovor na praktično svaki zahtev poljoprivredne proizvodnje. Po pravilu, iako bi odluke trebalo donositi na osnovu analize različitih parametara, voćarskoj proizvodnji najviše pogoduju proizvodi sa naglašenim prisustvom kalijuma.

Elixir Basic linija je linija osnovnih đubriva koja sadrže sva esencijalna hraniva za uzgoj voća. Primenom kompleksnih mineralnih đubriva iz Elixir Basic linije pružamo esencijalnu podršku biljkama, obezbeđujemo brz i ujednačen porast, tolerantnost na nepovoljne klimatske uslove i obezbeđujemo stabilne i visoke prinose.

Elixir Premium linija pored neophodnih osnovnih hraniva dodatno je obogaćena specijalno odabranim vrlo važnim mezo i mikroelemntima čime se obezbeđuju različitim voćnim kulturama sva neophodna hraniva za efikasniji i nesmetani rast i razvoj, odnosno stabilan, visok i kvalitetan prinos.

Elixir Supreme linija predstavlja proizvode vrhunskog kvaliteta, a pored prisustva pažljivo odabranih makro i mikroelemenata ova linija karakteristična je po kalijumu na bazi kalijum sulfata. Ovakav oblik kalijuma od naročite je važnosti za specifične voćarske biljne vrste osetljive na prisustvo hlora (Cl).

Iskustva poljoprivrednika koji su koristili Elixir mineralna đubriva u voću

Iskustva poljoprivrednika pokazuju da đubriva ne samo što povećavaju prinos, već i unapređuju kvalitet plodova, čineći ih izuzetno korisnim za voćare koji teže vrhunskim rezultatima.

Poljoprivrednik Milan Petrović iz Bačke Palanke, primenom mineralnih đubriva Elixir Zorke ostvaruje dobre prinose u svojim voćnjacima već nekoliko godina unazad.

„Krenuo sam sa mineralnim đubrivima Elixir Zorke iz radoznalosti, ali brzo sam shvatio da sam otkrio tajnu koja čini čuda za moje voće. Posebno me je impresioniralo kako su biljke postale otporne na bolesti, uprkos izazovima vremena i očuvajući svoj vitalni izgled tokom cele sezone” – kaže Milan sa osmehom.

Pored Milana Petrovića, još nekoliko poljoprivrednika iz različitih krajeva podelilo je svoje  iskustvo s primenom Elixir mineralnih đubriva u uzgoju voća.

Jovana Marković iz Negotina svedoči značajnom povećanju prinosa šljiva nakon prelaska na Elixir mineralna đubriva.

 „Primetila sam ne samo veći broj plodova već i poboljšanje ukusa. Moj voćnjak doživeo je pravu transformaciju, a Elixir je postao neizostavan deo mog procesa gajenja voća“, deli Jovana.

Nenad Simić, voćar iz Fruške Gore, izražava zadovoljstvo jer je uz pomoć Elixir đubriva postigao ravnomerniji rast i zdraviju boju plodova kod svojih jabuka.

„Oduševljen sam rezultatima koje sam postigao. Elixir mi je omogućio da efikasnije upravljam hranljivim materijama u zemljištu, što se direktno odražava na kvalitet mog voća“, kaže Nenad.

Đubrenje jabuka sa mineralnim đubrivima

Uspešnom đubrenju jabuka, ključ leži u pažljivom odabiru đubriva. Prilikom odabira formulacija treba se voditi činjenicom da je za uspešnu proizvodnju neophodno posebno akcenat staviti azot i kalijum.

Proizvodni portfolio Elixir neorganskih mineralnih kompleksnih đubriva nudi niz proizvoda pogodnih za uspešnu proizvodnju jabuke. Tako se iz Basic linije izdvajaju formulacije sa povećanim udelom kalijuma kao što su NPK 6:12:24 i PK 20:30.

Iz Premium linije NUTRIVEG NPK 10:10:20. Za postizanje visokokvalitetnih plodova jabuka, imajući u vidu da prisustvo kalijuma na bazi kalijum sulfata odnosno ulozi sumpora u parametrima kvaliteta plodova, posebno preporučujemo upotrebu đubriva iz SUPREME linije proizvoda, kao što su NPK 12:11:18 i NPK 12:12:17.

Prilikom primene azotnih đubriva, u zavisnosti od parametara zemljišta, iz Premium linije đubriva izdvajamo AmoSulfan koje sadrži 20% azota i 24% sumpora. Ove formulacije đubriva predstavljaju ključnu komponentu za postizanje obilnog i kvalitetnog roda jabuka, pružajući preciznu ravnotežu hranljivih materija.

Đubrenje jagoda sa mineralnim đubrivima

Đubrenje jagoda je ključno za postizanje obilnog roda i visokog kvaliteta plodova. Pre sadnje, agrohemijska analiza zemljišta je neophodna kako bi se sproveo pravilan postupak osnovnog đubrenja. Nakon sadnje, redovno zalivanje i prihranjivanje vodorastvorljivim đubrivima sistemom kap po kap dodatno pripremaju biljke za plodonošenje.

Jagoda ostaje na istom mestu najmanje dve do tri godine, važno je pre sadnje zemljište adekvatno đubriti kompleksnim mineralnim NPK đubrivom. Poseban naglasak treba staviti na kalijum (K), koji je ključan tokom cvetanja, zametanja i razvoja ploda.

Formulacije poput NPK 12:12:17 i NPK 12:11:18 iz SUPREME linije predstavljaju odlično rešenje, jer je upravo jagoda jedna od biljnih vrsta ostljivih na prisustvo hlora. Alternativu primeni ovih đubriva, su svakako đubriva koja imaju akcenat na kalijumu kao što su PK 20:30 ili NutriVeg iz Premium linije. Ove formulacije obezbeđuju potrebnu podršku za zasnivanje jagoda, omogućavajući zemljištu i biljkama sve neophodne resurse za uspešnu proizvodnju.

Đubrenje šljiva sa mineralnim đubrivima

Prva faza u ovom procesu đubrenja je agrohemijska analiza zemljišta pre sadnje, što omogućava precizno određivanje potreba za hranljivim materijama. Nakon sadnje, periodično đubrenje postaje ključno, posebno tokom faza cvetanja, zametanja plodova i njihovog sazrevanja.

U sklopu preporuka za đubrenje šljiva, posebno se ističu formulacije poput NPK 6:12:24, PK 20:30 ili NPK 7:21:21. Primena ovih formulacija pruža odgovarajući balans azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K), tokom različitih faza razvoja šljiva. Azot je konstitutivni element, uslovlajava rast i funkcije svih organa, posebno cvetnih pupoljaka, zametanje i formiranje plodova. Time nedvosmisleno utiče i na kvantitet i kvalitet voća.

Kalijum, utiče na vodni režim biljaka, neizostavan je u prometu ugljenih hidrata (šećera), uslovljava normalan razvitak semena i krupnoću plodova, ubrzava zrenje i značajno doprinosi sočnosti i ukusu plodova. Fosfor je energetski rezervoar za sve biljne vrste, pa tako i za voće. Pored ostalih vrlo važnih uloga koje obavlja kod voća, naročito je značajna njegova aktivna uloga u normalnoj sintezi šećera, kao i u važnim generativnim fazama razvoja.

Korišćenjem ovih formulacija, obezbeđujemo optimalne uslove za rast, razvoj i kvalitet plodova šljive.

Mineralna đubriva su neophodnost u voćarskoj proizvodnji

Primena mineralnih đubriva predstavlja jednu od najvažnijih agrotehničkih mera u voćarstvu i  igra ključnu ulogu u održavanju vitalnosti biljaka i postizanju visokih prinosa. Obezbeđuju preciznu i prilagođenu ishranu biljkama, osiguravamo optimalan rast i razvoj voćnih kultura.

Održivost i kvalitet postaju dostižni ciljevi kroz pažljivo vođenje procesa đubrenja, obezbeđujući zadovoljstvo i prosperitet u voćarskoj praksi.

Povezani članci