Građevinski inženjer

POZICIJA

Građevinski inženjer

LOKACIJA

Prahovo

PRIJAVITE SE

Proizvodi Elixir Prahovo izvoze se u više od 85 zemalja celog sveta. Aktuelni investicioni projekti su među najvećim u regionu. Prahovo je jedna od 6 fabrika u Evropi koja proizvodi izuzetno traženu fosfornu kiselinu i prepoznat je kao pokretač razvoja cele Istočne Srbije.

Glavne odgovornosti

 • Izrađuje operativne Planove građevinskog održavanja
 • Definiše projektne zadatke koji se tiču unapređenja postojećih objekata ili za izradu novih
 • Inicira nabavku građevinskih materijala sa dinamikom nabavke
 • Evidentira nove elemente tehničkih sistema u skladu sa jedinstvenim šifarnikom
 • Koristi svoja znanja za rešavanje različitih problema iz svog delokruga rada u svim objektima kompanije
 • Vodi složene investicione projekte u domenu građevinskih radova
 • Prikuplja podatke o građevinskim objektima i instalacijama sa aspekta njihovog održavanja i unapređenja, arhivira ih i analizira
 • Izveštava neposrednog rukovodioca u svim zahtevanim formatima
 • Obezbeđuje funkcionalnu i tehničku ispravnost građevinskih objekata, temelja, vodovodne i kanalizacione mreže;
 • Prati stanje građevinskih objekata i daje predloge za unapređenja kritičnih tačaka
 • Izrađuje predmer i predračun radova
 • Vrši nadzor u radu trećih lica
 • Vrši nadzor nad radom građevinskih radnika i skelara
 • Predlaže mere u cilju otklanjanja oštećenja i nepravilnosti i iste sprovodi
 • Koordinira rad između tehničkog sektora i drugih sektora u cilju obezbeđenja kontinuiteta rada (proizvodnja, kontrola kvaliteta, transport, nabavka repromaterijala i dr)
 • Prati stanje materijala, delova i  opreme za koju je zadužen, kao i planirane troškova za istu kroz godišnji budžet koji je dao na početku godine
 • Konstantno prati mogućnosti prelaska na nova i pouzdanija rešenja, predlaže ih, inicira nabavku i dokazuje njihovu opravdanost
 • Izrađuje budžet održavanja na osnovu njegovih ličnih iskustava i na osnovu primera dobre prakse
 • Kontroliše rad izvršilaca i rešava probleme koji se pojave u radu
 • Učestvuje u pripremi i izradi internih akata (pravilnika, uputstava i sl.) kao i drugih akata kojima se uređuje rad i način vršenja poslova u domenu svoje organizacione jedinice
 • Priprema podloge za izradu planova ljudskih i materijalnih resursa u svom domenu rada
 • Po potrebi obučava izvršioce u cilju unapređenja kvaliteta njihovog rada
 • Priprema i analizira podatke odnosno izrađuje redovne izveštaje o izvršenju posla, kao i vanredne izveštaje iz delokruga svog rada po zahtevu neposrednog rukovodioca
 • Sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u domenu rada organizacione jedinice
 • Po potrebi sarađuje sa spoljnim institucijama u domenu rada organizacione jedinice
 • Primenjuje radnu i tehnološku disciplinu
Inženjering usluge

Kakvu osobu tražimo?

 • Sa završenim građevinskim fakultetom
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimum 5 godina
 • Sa znanjem engleskog jezika i rada na računaru
 • Posvećenu, dobro organizovanu i željnu da postane deo tima koji ceni svoje ljude

Šta nudimo?

 • Karijeru i učešće u najperspektivnijim projektima u najbrže rastućoj kompaniji u svojoj industriji, u regionu Jugoistočne Evrope
 • Izuzetne benefite i odličnu zaradu
 • Podršku cele organizacije da u potpunosti ispunite svoje profesionalne ciljeve
Rok za prijavu: do popunjavanja pozicije

Prijavite se

Biće kontaktirani kandidati koji uđu u uži izbor selekcije.

  Prijavljujem se za poziciju Građevinski inženjer na lokaciji Prahovo:

  Dodaj CV:

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.