Vizija i Misija

Održivi razvoj, racionalno korišćenje prirodnih resursa, investiranje u napredna tehnološka rešenja u cilju zaštite životne sredine, kao i odgovornost prema generacijama koje dolaze je jedno od naših prioritetnih usmerenja.

Stvaranje moćne profitabilne poljoprivrede i povratak Srbije i domaćeg proizvoda starim i osvajanje novih tržišta kroz implementaciju domaćih i inostranih iskustava, uz ukazivanje poverenja potvrđenim naučnim i obrazovnim institucijama iz zemlje i sveta je naša Vizija.

Misija Elixir Group je da vertikalno integrisanim lancem vrednosti, kroz diversifikaciju proizvoda i tržišta održi svoju fleksibilnost i ostvari operativnu izvrsnost, a sve u cilju stvaranja nove vrednosti i unapređenja svojih komparativnih i konkurentskih prednosti.

Naša misija je i da kao odgovorna kompanija podržavamo i saradjujemo sa zajednicom i stvaramo vrednost za sve učesnike u lancu.

Naš cilj je zaštita ljudi, dobara i okoline, humano radno okruženje i odgovorno poslovanje a naša sredstva su inovacije i investicije.