Poslovni podaci

Identifikacija privrednog društva
Matični broj: 07627645
Poreski identifikacioni broj PIB: 100186398
PDV Broj: 129201856
Pun naziv privrednog društva: DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ELIXIR GROUP ŠABAC
Skraćeni naziv privrednog društva: ELIXIR GROUP DOO ŠABAC
Ime i prezime ovlašćenog lica: ZORICA POPOVIĆ
Podaci o sedištu: HAJDUK VELJKOVA 1, 15000 ŠABAC
Mesto i opština: ŠABAC, ŠABAC
Broj telefona: +381 (0) 15 352 747
Broj fax-a: +381 (0) 15 352 749
E-mail:
Podaci o osnovnoj delatnosti privrednog društva
Opis šifre delatnosti: Nespecijalizovana trgovina na veliko
Šifra delatnosti: 4690