Poslovni podaci

Identifikacija privrednog društva
Matični broj:07627645
Poreski identifikacioni broj PIB:100186398
PDV Broj:129201856
Pun naziv privrednog društva:DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ELIXIR GROUP ŠABAC
Skraćeni naziv privrednog društva:ELIXIR GROUP DOO ŠABAC
Ime i prezime ovlašćenog lica:ZORICA POPOVIĆ
Podaci o sedištu: HAJDUK VELJKOVA 1, 15000 ŠABAC
Mesto i opština: ŠABAC, ŠABAC
Broj telefona:+381 (0) 15 352 747
Broj fax-a:+381 (0) 15 352 749
E-mail:
Podaci o osnovnoj delatnosti privrednog društva
Opis šifre delatnosti:Nespecijalizovana trgovina na veliko
Šifra delatnosti:4690