Elixir Zorka

Hemijska industrija Zorka Šabac osnovana je davne 1938. godine i kroz fazni razvoj holdinga i izgradnju fabrike mineralnih đubriva predstavljala je jedan od najrespektabilnijih proizvođača mineralnih đubriva sa fosfornom komponentom na teritoriji SFRJ.

  1. Istorijat Zorka

   1938

   Ukazom Kraljevine Jugoslavije 1938. iz Subotice je u Šabac premeštena Zorka a.d. Karakteristika novoizgrađenih kapaciteta je da se širi asortiman hemijskih proizvoda, sa akcentom na proizvodnju baznih neorganskih hemikalija. Posebno su bili značajni kapaciteti sumporne kiseline i plavog kamena u firmi “Zorka A.D.” Šabac, koji su u to vreme bili najveći na Balkanu. Dalji rast kompanije bio je po fazama u periodu od 1954. do 1980. godine.

  2. Početak projektovanja novih pogona

   1967

   Početak projektovanja novih pogona fosforne, sumporne i pogona za proizvodnju kompleksnih đubriva. Projektom je predviđena izgradnja skladišnih kapaciteta za gotove i polugotove proizvode kapaciteta 61.000 tona, skladišta za sirovine kapaciteta 67.000 tona, sanitarni čvor za 400 radnika, puteve i infrastrukuturu.

  3. Pušteni u rad novi pogoni

   1969

   Pušteni u rad novi pogoni za proizvodnju mineralnog đubriva. Kapaciteti proizvodnje sumporne kiseline 150.000 tona monohidrata, 50.000 tona fosforne kiseline, čime je obezbeđena proizvodnja 250.000 tona kompleksnih đubriva prosečne koncentracije aktivne materije 44%.

  4. Zlatno doba Zorke ad

   1970-1990

   Zlatno doba Zorke ad, doba kada fabrika predstavlja jednog od najrespektabilnijih proizvođača mineralnih đubriva na teritoriji SFRJ. Godišnja proizvodnja 400.000 tona kompleksnih mineralnih đubriva.

  5. Početak propadanja šabačkog giganta

   1990

   Usled rata i sankcija dolazi do pada proizvodnje, nemogućnosti nabavke sirovine. Zbog nedostatka finansijskih sredstava nije bilo remonta pogona, što je dovelo do daljeg propadanja i konačno do gašenja proizvodnje mineralnih đubriva.

  6. Fabrika "Zorka – Mineralna đubriva" na tenderu

   2006-2007

   Prodaja fabrike „Zorka – Mineralna đubriva“ na tenderu u sklopu kompanije „Zorka Holding“. Zbog velike zaduženosti preduzeća, oba pokušaja su bila neuspešna. Kako bi se pokrenula proizvodnja i sačuvala radna mesta, bez pokretanja stečajnog postupka, preduzeće „Zorka – Mineralna đubriva“ i Agencija za privatizaciju su usvojili program restruktuiranja po kojem se fabrika prodaje putem prodaje imovine, a ne kapitala, međutim dve prodaje su bile neuspešne.

  7. Elixir Group privatizuje firmu Zorka-mineralna đubriva

   2011

   Elixir Group 2011. godine privatizuje firmu Zorka mineralna đubriva i uz investiciju od 38 miliona evra, na lokaciji postojećih devastiranih objekata izgradjuje potpuno novu fabriku pod nazivom Elixir Zorka.

  8. Početak rada novoizgrađenih pogona Elixir Zorke

   2013

   Početak rada novoizgrađenih pogona Elixir Zorke u okviru greenfield investicije Elixir Group vredne 50 miliona evra. Već u prvoj polovini godine proizvedeno 100.000 tona kompleksnih mineralnih đubriva. Više od 60% proizvoda izvezeno u zemlje Jugoistočne Evrope. Ukupni kapacitet proizvodnje projektovan je na 300.000 tona godišnje.