Logističke usluge

Sve kompanije poslovnog sistema Elixir Group su logistički i administrativno povezane. Nalaze se u gradovima na obalama reka Dunava i Save – saobraćajnim arterijama regiona.

Fabrika Elixir Zorka poseduje pristanište za istovar i utovar teretnih brodova i ima dugu tradiciju korišćenja reke Save kao plovnog puta. Kroz ceo kompleks prolazi železnički kolosek koji je povezan u mrežu „Železnica Srbije“. Savremenom saobraćajnicom povezana je sa magistralnim putevima, koji su dobro povezani sa autoputevima E-70 i E-75.

Veoma važno logističko čvorište je medjunarodna Luka Prahovo, koja ima pretovarni kapacitet od preko milion i po tona godišnje i omogućuje prihvat i pretovar različitih vrsta tereta i svih važnih sirovina koje su nepohodne za proizvodnju mineralnih djubriva, a koje Dunavom dolaze iz crnomorskih luka.