Senior specijalista nabavke

POZICIJA

Senior specijalista nabavke

LOKACIJA

Šabac

PRIJAVITE SE

Elixir Zorka je kompanija članica hemijske divizije poslovnog sistema Elixir Group. Kontinuirane investicije u proizvodne procese i kapacitete, uz primenu inovativnih tehnologija, omogućile su da Elixir Zorka preuzme primat u proizvodnji mineralnih đubriva. Više od 70% proizvodnje izvozi se u više od 85 zemalja na svim kontinentima širom sveta.

Glavne odgovornosti

 • Priprema podatke o potrošnji, procenjuje potrebe radi izrade i sprovođenja godišnjeg plana ino i domaće nabavke repromaterijala, opreme i usluga
 • Istražuje tržišta nabavke, evidentira potencijalne dobavljače i kreira izveštaj o stanju tržišta
 • Pribavlja uzorke i tehničku dokumentaciju od postojećih i potencijalnih dobavljača
 • Šalje upite za nabavku, evidentira primljene ponude i pregovara sa ponuđačima o konačnim uslovima ponude
 • Nadzire sprovođenje postupaka nabavki od strane izvršilaca i učesnika u postupcima nabavki i podnosi izveštaje o realizovanim nabavkama
 • Komunicira sa nalogodavcima nabavki radi obezbeđenja adekvatnog odgovora na zahteve i informisanja u toku procesa nabavke
 • Najavljuje isporuke sirovine i roba i ulazak transportnih sredstava u krug fabrike
 • Inicira i sprovodi reklamacione procedure za dobra i usluge i vrši analizu potencijalno problematičnih situacija
 • Preuzima, verifikuje i odobrava fakture i ostalu prateću dokumentaciju u DMS i prosleđuje na dalju obradu
 • Učestvuje u izboru i implementaciji novih software-a za potrebe službe nabavke

Kakvu osobu tražimo?

 • Sa fakultetskim obrazovanjem, ekonomskog usmerenja
 • Sa pet godina relevantnog radnog iskustva
 • Sa naprednim poznavanjem Office paketa (Outlook, Word, Excel)
 • Sa vozačkom dozvolom B kategorije
 • Sposobnu da rešava izazove i donosi odluke u dinamičnom radnom okruženju

Šta nudimo?

 • Karijeru i učešće u najperspektivnijim projektima u najbrže rastućoj kompaniji u svojoj industriji, u regionu Jugoistočne Evrope
 • Izuzetne benefite i odličnu zaradu
 • Podršku cele organizacije da u potpunosti ispunite svoje profesionalne ciljeve
Rok za prijavu: do popunjavanja pozicije

Prijavite se

Biće kontaktirani kandidati koji uđu u uži izbor selekcije.

  Prijavljujem se za poziciju Senior specijalista nabavke na lokaciji Šabac:

  Dodaj CV:
  Kako ste saznali za otvorenu poziciju?*

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.